Muutuvad visiiditasu ja voodipäevatasu hinnad

Alates 21.jaanuarist 2013 kehtivad Ida-Viru Keskhaiglas uued voodipäevatasu ja visiiditasu piirmäärad:

  • Ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu 5 EUR
  • Voodipäevatasu 2.50 EUR

Muudatus tuleneb Riigikogus 20.detsembril vastu võetud ravikindlustuse seaduse muutmise seadusest.

Täpsem info visiidi- ja voodipäevatasust Ida – Viru Keskhaiglas siin.

17.01.2013

Ehitus valmivas aktiivravikorpuses kulgeb plaanipäraselt

Uude haiglahoonesse on paigaldatud küttesüsteemid ja loodud elektriühendus, jätkuvad siseviimistlustööd.

Ehitus kulgeb graafiku kohaselt. Hoonekarp on suletud, maja köetakse. Eelnev on väga oluline selleks, et sidetööd saaksid õige tehnoloogia kohaselt teostatud. Lõpetamisel on ühendus olemasoleva hoone ja uue korpuse vahel. Täie hooga käivad siseviimistlustööd: pahteldamis-, lihvimis- ja värvimistööd. Alustatud on ka põrandakatete paigaldamist.

Töötab uus alajaam, mis varustab uut hoonet elektriga. Käesoleva kuu lõpuks ühendatakse alajaamaga ka olemasolev korpus, polikliinik ning ülejäänud hooned.

Loodud on ühendus uue maja ja statsionaari vahel pidevaks elektrivoolu tagamiseks uue diiselgeneraatori abil. Lähiajal algavad katsetused eesmärgiga, et detsembri lõpuks oleks diiselgeneraator valmis varustama pideva vooluga mõlemat hoonet.

Suur osa platsitöödest on praeguseks ajaks lõpetatud ning maja ümbrus (parkimisplatsid, sõidu- ja kõnniteed) hakkab võtma lõplikku ilmet.

8.novembril kuulutati välja kunstiteose hange uue haiglakorpuse kunstilahenduse leidmiseks. See peab koosnema viiest osast: kaheteistkümnest suurest seinafotost korruste üldaladel ja kolmekümnest väikesest seinafotost personaliruumides. Peasissekäigu tsooni ning korruste liftihallidesse on planeeritud viis ruumilist seinaala kujundust. Korpuse sissepääsualale tuleb hanke võitjal pakkuda ilmastikukindel püsiv teos. Peasissekäigu tsoonis eksponeeritakse tulevikus haiglakompleksi maketti. Kunstilahenduse üldine maksumus on arvestuslikult 60 000 eurot.

30.11.2012

Töövarjupäev õpetas hindama arstide ja õdede tööd

14. ja 22.novembril viibis haiglas ligi 20 noort „töövarju“, kelle eesmärk oli jälgida haigla töötajate igapäevatööd. Päeva jooksul käisid asjahuvilised uudistamas operatsioonituba ja lõikusi, vaatlesid tööd stomatoloogia osakonnas, EMO-s ning valuravi kabinetis, tutvusid anestesioloogi, kirurgi, ortopeedi ja sisehaiguste arsti tööga. Õpilasi tuli kokku nii Toila, Kohtla-Järve gümnaasiumidest kui ka Nõo Reaalgümnaasiumist.

Haiglas viibinud noorte hulgas läbi viidud tagasiside alusel saab välja tuua, et haiglasse töövarjupäevale tuleku eesmärk oli näha haigla kui struktuuri funktsioneerimist arstide pilgu läbi ning näha just konkreetselt huvitanud eriala inimeste töötamist.  Kõige rohkem meeldis noortele lahke ja vastutulelik personal ning haigla üldine mõnus töökeskkond. Noori üllatas see, kui palju on arstidel paberitööd.

Enamikel noortel oli juba haiglasse töövarjuks tulles tehtud valik jätkata õpinguid arstiteaduse või õenduse valdkonnas. Töövarjupäeval nähtu ja kogetu kinnitas noorte sõnul veelgi nende valikut.

Õpilasi registreerunud õpetajad andsid teada, et eelmisel aastal töövarjupäeval osalenutest on tänaseks kaks Tartu Ülikooli arstiteaduskonna tudengid.

23.11.2012

Diabeedipäev 13. novemberil 2012

13.11.2012 kell 09.00-11.00 toimub Ida-Viru Keskhaigla Kohtla-Järve

polikliiniku konverentsisaalis (Ravi 10d, 5 korrus) DIABEEDIPÄEV.

Kutsume kõiki diabeeti põdevaid inimesi võtma aktiivselt osa antud üritusest.

Päevakava:

9.00-9.15         Loeng: Diabeetiku toitumine                                           

9.15-9.30         Loeng: Diabeet ja suuõõne tervis

9.30-9.45         Loeng: Labajalgade hooldus diabeedi korral

9.45-10.00        Uuendused firmalt AS Surgitech 

10.00-11.00      Veresuhkru ja vererõhu mõõtmine. Vastused küsimustele.

LOENGUD ON VENE KEELES.

                                                                                         02.11.2012

Osteoporoosi ja diabeedi teabepäev

19. oktoobril toimus Kohtla-Järve polikliiniku konverentsisaalis elanikkonnale mõeldud teabepäev teemal: “Diabeet ja osteoporoos”, mida külastas ligi 200 huvilist

Päev algas loengutega teemadel „Diabeet“ (dr. Tatjana Šlõk) ja „Osteoporoos“ (dr. Vassili Zagura). Seejärel oli soovijail võimalus mõõta luutihedust ja veresuhkrut.

Luutihedust hinnati ultraheliaparaadi abil patsiendi kannast. Enamus kohaletulnud vanemaealisest publikust kasutas seda võimalust. Seega venis kolmeks tunniks plaanitud üritus nelja-tunniseks.

Teabepäev oli osalejatele tasuta. Üritust toetasid firma Merck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Diabeediliit ja Eesti Osteoporoosihaigete Liit

 29.10.2012

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo