IVKH eriarstid hakkavad Narvas patsiente vastu võtma

D751 DSC7910Terviseamet lisas aasta lõpupäevil IVKH tegevusloale L02987 uue asukohana Narva, Vestervalli 15 (Narva Haigla polikliinikuhoone), mis tähendab, et meie haigla võib asuda Narvas teenuseid osutama. Vastuvõttudeks on kohendatud kolm kabinetti.

Neuroloogia vanemarst dr Georgi Zjablov: „Kolmapäeval, 4. jaanuaril alustavad igapäevaseid vastuvõtte kaks neuroloogi. Doktorid on kogenud ja aastaid Narvas töötanud. Veel ühe neuroloogi tööleasumise osas käivad veel läbirääkimised“.

Dr Jelena Kardava on lõpetanud Tartu Ülikooli ja on alates 1987. aastast alates töötanud Narvas neuroloogina.

Dr Tatjana Volkova on lõpetanud Iževski Meditsiiniinstituudi ja on alates 1986. aastast töötanud Narvas neuroloogina.

Lisaks neuroloogidele alustab Narvas vastuvõtte ka silmaarst.

Kõikidele nendele arstidele saab registreeruda kõikides IVKH registratuurides, telefoni teel 33 111 33 ja digiregistratuuri (haigla kodulehe www.ivkh.ee) kaudu.

​Ümberkorraldused on tingitud haiglavõrgu ühtlustamisest ja eriarstiabi geograafilise kättesaadavuse põhimõtetest. Narvas Haiglas osutatakse eriarstiabi teenuseid mitmel erialal, mida üldhaigla tasandil enam ette ei nähta. Selleks, et arstiabi kättesaadavus Ida-Virumaal ja Narvas ei halveneks, sõlmisid Ida-Viru Keskhaigla, Narva Haigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum 27. juunil 2016. a kolmepoolse koostöölepingu.

 

ИВЦБ начинает прием специалистов в Нарве

 В последние дни уходящего года Департамент Здоровья добавил к разрешению на деятельность L02987 ИВЦБ новое место оказание услуг – Vestervalli 15, Narva (здание поликлиники Нарвской Больницы). Это означает, что наша больница может приступать к оказанию услуг в Нарве. Для проведения приемов были оборудованы три кабинета.

Старший врач неврологии др. Георгий Зяблов: «В среду 4 января ежедневно вести прием начнут два невролога. Врачи очень опытные, долгое время работавшие в Нарве. Ведем переговоры о взятии на работу третьего доктора».

Др. Елена Кардава окончила Тартуский Университет и с 1987 года работала неврологом в Нарве.

Др. Татьяна Волкова окончила Ижевский Медицинский Институт и с 1986 года работала неврологом в Нарве.

Помимо неврологов в Нарве прием будет вести офтальмолог.

На прием к этим специалистам можно зарегистрироваться во всех регистратурах ИВЦБ, по телефону 33 111 33 и в дигирегистратуре (на домашней странице больницы www.ivkh.ee)

Реорганизация обусловлена уравниванием больничных сетей и принцип географической доступности помощи врачей-специалистов. На данный момент Нарвская Больница оказывает приемы по нескольким специальностям, которые уже не входят в перечень услуг, оказываемых общей больницей. Для того, чтобы избежать снижения уровня доступности врачебной помощи в Ида-Вирумаа и Нарве, 27 июня 2016 года между ИВЦБ, Нарвской Больницей и Клиникой Тартуского Университета был заключен трехсторонний договор о сотрудничестве.

Haigla ületas 500 sünnitaja piiri

D751 DSC7858Eelmisel nädalavahetusel sündis Ida-Viru Keskhaiglas tänavu 500s laps ning 21. detsembril toimus 500-s sünnitus.

Tänavune 500-s sünnitaja on 27-aastane Alisa Kohtla-Järvelt, kellele see on teine sünnitus ja perre lisandus tütar strateegiliste näitajatega 3340g ja 49cm.

„Viimati toimus IVKH-s üle 500 sünnituse aastas 2008. aastal" kommenteeris sündmust haigla ämmaemandusjuht Veronika Shirmelis. Ta lisas: „Praegu on veel vara öelda, kas tegu on väikese sündivuse kasvuga kogu piirkonnas või on tulevased emad hakanud eelistama meie haiglat teistele võimalustele“.

Kõige lasterohkemad olid kogu Ida-Virumaa jaoks 1980ndad, mil kogu maakonnas sündis aastas kokku üle 3000 lapse (max 1983 a. 3629 last). Alates 1960ndatest oli maakonnas sündinud laste arv oli väikseim 2014. aastal – 1182 ja mullu sündis 1222 last.

D751 DSC7841

Haigla aastapäeval selgusid parimad

Haigla 13. aastapäeva tähistati reedel, 11. novembril, kus tehti teatavaks ka aasta parimad töötajad:

D751 DSC7488

 

 

Parim arst 2016: dr Sergey Goshka

Parim õde 2016: Anna Aleksandrova

Parim hooldustöötaja 2016: Liubov Zolina

Parim tugitöötaja 2016: Ivika Karjus

Vastavalt kategooriale kõik aasta parima töötaja kandidaad:

Parim arst

Dr Sergey Goshka, anestesioloogia- ja intensiivraviteenistuse arst

Dr Veronika Iljina, pulmonoloogia ja tuberkuloosiravi vanemarst

Dr Ziina Vähk, laboriteenistuse juhtiv laboriarst

Dr Niina Zaidentsal, stomatoloog

Parim õde

Anna Aleksandrova, infektsioonikontrolliteenistuse õde

Larissa Aleksejeva, sünnitusabi ja sünnituseelse osakonna õde

Marina Bulatnikova, II sisehaiguste osakonna õde

Nadezhda Chirkunova, hambakliiniku õde

Egle Küttis, erakorralise meditsiini osakonna õde

Niina Lont, 1. kirurgiaosakonna õde

Jevgenia Nikkar, laboriteenistuse laborant

Inna Põld, polikliinilise teenistuse kooli-medõde

Olga Snežkova, sünnitusabi ja sünnituseelse osakonna ämmaemand

Arina Tšistjakova, intensiivravi osakonna õde

Inna Valgepea, 2. kirurgiaosakonna õde

Parim hooldaja

Marina Krupina, 2. kirurgiaosakonna hooldaja

Anna Lipskaja, intensiivravi osakonna hooldaja

Maile Mokrik, erakorralise meditsiini osakonna hooldaja

Marina Svetlova, sünnitusabi ja sünnituseelse osakonna hooldaja

Liubov Zolina, I sisehaiguste osakonna hooldaja

Julia Tolstenjova, 1. kirurgiaosakonna hooldaja

Parim tugitöötaja

Ivika Karjus, sisekliiniku II osakonna sekretär

Dmitri Kislitsõn, IT teenistuse administraator

Lyudmila Nosikova, laboriteenistuse registraator

Eda Rajamets, kvaliteedispetsialist

Natalja Rubets, polikliinilise teenistuse registraator

Andrei Skatškov, ehitiste ja tehnosüsteemide osakonna haldusspetsialist

Ülo Veldre, kommunikatsioonijuht

Huvi eaka patsiendi vastu on suur

D751 DSC735121. oktoobril toimus traditsiooniline Tartu Ülikooli kliinikumi ja Ida-Viru Keskhaigla sügiskonverents „Eakas patsient tervishoiuasutuses“.


„Tänavuse sügiskonverentsi teemavalik läks täkkesse – „eakas patsient“ tõi kokku huvilisi teistest haiglatest, hoolekandeasutustest, sotsiaaltöötajaid, patsientide esindusühingust“ ütles konverentsi eestvedaja ülemarst dr Aime Keis. Ta lisas: „Kahjuks jäid paljud küsimused vastuseta, aga edasiminekuks võib pidada pelgalt sedagi, et toimus arutelu, sest aastaid on vanurite hooldusega seotud kitsaskohad maha vaikitud“.


Õiguskantsleri nõuniku Eva Lillemaa sõnul lähtuvad meedikud inimese ravimiskohustusest erakorralistel asjaoludel ja selleks tingimuste loomisest, juristid vabaduspõhimõttest, mille vahel tulekski leida tasakaal. Kehtiv seadusandlus lubab patsiente ohjeldada väga konkreetsetel tingimustel ja ainult psühhiaatriahaiglas või psühhiaatrilise abi osakonnas. Asutuses, kus patsientide ohjeldamine pole lubatud, ei tohi selleks olla ka juhist, kuna selleks puudub seaduslik alus.


Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku ülemõe Reet Tohvre sõnul ei õnnestu patsientide ohjeldamist täielikult vältida, mistõttu oleks tervishoiutöötajatele, patsientidele ja nende lähedastele parim, kui ohjeldamispoliitika oleks riiklikult reguleeritud.


Sotsiaalministeeriumi nõuniku Ingrid Ots-Vaigu sõnul on ministeerium probleemist teadlik ning töörühm on vastava seaduseelnõu koostamiseks teemat korduvalt arutanud, aga esialgu olevat probleemiks isegi mõistetes kokkuleppele jõudmine.


Konverentsi külastajate arvates olid väga harivad ka kliinilised ettekanded, mis keskendusid erinevatele eaka inimesega seonduvatele haigustele ja hospiitsile.


Konverentsil oli u 250 osalejat, sh 97 meie haiglast ning 37 perearsti-pereõde ning väljapanekuga osales 11 meditsiinifirmat.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo