Kaheksa sammu inimeste tervise heaks

2011. aasta lõpus valmis koostöös ämmaemandate ühinguga uus õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia 2011 – 2020 kandes nime „Kaheksa sammu inimese tervise heaks“. See strateegia suunab esmakordselt Eesti tervishoius fookuse patsiendile ning dokument on läbinisti üles ehitatud patsiendi- ja perekeskset suhtumist arvestades. Strateegia on konsensusdokument, mille eesmärk on toetada õendust ja ämmaemandust tasakaalustatud inimese tervise heaks. Sellest lähtuvalt käsitleb strateegia õenduse ja ämmaeman-duse tähtsamaid arengusuundi, nagu tervishoiuteenuste patsiendi- ja perekesksus, kvaliteet, ohutus, kättesaadavus ning järjepidevus. Samuti käsitleb strateegia õdede ja ämmaemandate kutsehariduse ja pädevuse, optimaalsete ja tervisesäästlike töötingimuste ning kutse kuvandi edendamist. 

Dokument on kasutamiseks kõigile tervishoius tegutsevatele üksikisikutele, asutustele ja organisatsioonidele. Strateegia on aluseks õenduse ja ämmaemanduse valdkondlikele arengukavadele ning töö korraldamisele tervishoiu- ja õppeasutustes. Dokument on kooskõlastatud Sotsiaalministeeriumi, Haigekassa, Terviseameti, Eesti perearstide Seltsi, Eesti Arstide Liidu ja Eesti Haiglate Liiduga. 

Lähemalt arengustrateegiaga 2011 – 2020 „Kaheksa sammu inimese tervise heaks“ võib tutvuda ajakirjas „Eesti Õde“ nr.1 veebruar 2012. Arengustrateegia ja videosalvestis on nähtavad www.ena.ee ja www.sm.ee lehekülgedel.