Registratuur 33 111 33

D97 DSC4629Kõikidele eriarsti ambulatoorsetele vastuvõttudele Järve, Ahtme, Kiviõli ja Sillamäe polikliinikutes saab ennast registreerida helistades tööpäeviti kella 8-18 telefoninumbrile 33 111 33.

„Alustasime kõnekeskuse testimist juba aprillis. Eelmisel nädalal lülitasime ka Kiviõli ja Sillamäe polikliinikud ühe numbri taha ja nüüd võime uue numbri avalikult välja hõigata“ kommenteeris kõnekeskuse käivitamist IT spetsialist-projektijuht Viktoria Sladzevskis.

Vajadus kõnekeskuse kasutuselevõtuks oli pragmaatiline: haiglal on sissehelistamiseks liiga palju erinevaid telefoninumbreid, milles patsiendid ei orienteeru. Esimene, loogiline lahendus oligi ühendada eriarstiabi ehk polikliinikute sissehelistamisnumbrid. Uuel numbril saab ka kõiki broneeritud aegu üles öelda ning klienditeenindajad ise teavitavad sellest vastavaid töötajaid.

Esialgu jäävad iseseisvalt eraldi numbritega tööle hamba ja taastusravi kliinikute registratuurid ning ühisnumbrile saabunud kõned suunab klienditeenindaja edasi õigele numbrile. Vanad telefoninumbrid jäävad esialgu paralleelselt toimima, ainult nendest ei teavitata enam.

Ühine kõnekeskus muudab klientidele sissehelistamise mugavamaks ja ootamisaja lühemaks ja töö korraldamine muutub efektiivsemaks.

„Pikemas perspektiivis tahame luua klienditeeninduskeskuse, kuhu koonduvad ka teised haiglasse sissehelistamise ja info andmisega seotud telefonikõned, aga ka kirjalik (elektrooniline) suhtlemine. Esialgu räägime aga ühe lihtsa ja meeldejääva telefoninumbri kasutuselevõtmisest“ lisas Sladzevskis.

Fotol: Aleksandra Stankevitš – üks klienditeenindajatest, kes vastab telefonile 3311133

 3311133

Пресс-сообщение

13.05.2015

Единый номер регистратуры Ида-Вируской Центральной Больницы 3311133

На все амбулаторные приемы врачей-специалистов в поликлиниках Ярвеской и Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, Кивиыли и Силламяэ можно зарегистрироваться, позвонив в рабочий день с 8:00 до 18:00 по номеру 33 111 33.

„Тестировать центр звонков мы начали еще в апреле. На прошлой неделе к единому номеру регистратуры присоединились поликлиники Кивиыли и Силламяэ, поэтому теперь можно объявить о новом номере“ – прокомментировала ИТ специалист-руководитель проектов Виктория Сладзевскис.

Причина создания единого центра звонков прагматична: у больницы слишком много номеров для регистрации на приемы к специалистам разных клиник, в которых пациенты не ориентируются. Единственным логичным решением было объединить номера поликлиник, т.е. номера телефонов, по которым можно записаться на прием к врачу-специалисту. По данному номеру можно также и отказаться от приема. Регистратор сам внесет необходимые изменения в систему и сообщит об отказе соответствующим работникам.

Самостоятельно продолжат существовать номера регистратур зубной клиники и клиники восстановительного лечения. Эти телефоны будут работать параллельно с новым единым номером, поэтому дозвонившиеся на номер 33 111 33 пациенты данных клиник, будут перенаправлены регистратором на номер клиники.

Единый центр звонков позволяет пациенту быстрей дозвониться до регистратуры, сокращает время ожидания, а также обеспечивает эффективность организации работы регистратуры.

„В дальнейшей перспективе планируется создание единого центра обслуживания клиентов, который объединит в себе все инфотелефоны и электронное общение (э-почта). Сейчас же речь идет только о едином легко запоминающемся номере“ – добавила Сладзевскис.

На фото: Александра Станкевич, одна из регистраторов, отвечающих по номеру 33 111 33