Haiglas tähistati õdede päeva

DSC0420Ida-Viru Keskhaiglas tähistati reedel (12.05) rahvusvahelist õdede päeva konverentsiga „Õdede hääl kõlavaks!" Konverentsi eel tunnustati parimaid õdesid ja hooldajaid.

Õdesid tervitasid Kohtla-Järve linnapea Ljudmilla Jantšenko, juhatuse esimees Tarmo Bakler, õendusjuht Alevtina Uustalu, koolitusjuht Olga Feldman, kolleegid Narva Haiglast, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidust ja Tallinna Tervishoiukõrgkoolist. Kõik esinejad rõhutasid õdede järjest suurenevat rolli ja tänasid õdesid nende tehtud töö eest!

Kohtla-Järve linnapea andis üle linna tänukirja pikaaegse staažiga ämmaemandale Viive Kallikule.
Haigla tunnustas parimatena viit õde, ühte ämmaemandat, ühte bioanalüütikut, ühte radioloogiatehnikut ja kahte hooldajat:
Jelena Kit – polikliiniline teenistus, õde
Olga Martšenko – EMO õendus, õde
Jevgenia Jegereva – funktsionaaldiagnostika, õde
Svetlana Pikalova – 3 kirurgia õendus, õde
Niina Bajeva – 2 kirurgia õendus, õde
Olga Pilitsina – patoloogia teenistus, vastutavbioanalüütik
Nadežda Vojeikina - sünnitusabi ja sünnituseelne õendus, ämmaemand
Julia Berzina – radioloogiateenistus, radioloogiatehnik
Ljudmilla Boitsenko – tuberkuloosi õendus, hooldaja
Ljudmilla Kangur – I sisehaiguste õendus, hooldaja
Meeneid ja lilli jagus ka teistele nominentidele.

Konverentsi osas rääkis Tallinna Tervishoiu kõrgkooli õppejõud Ivi Prits emotsionaalselt ja kaasakiskuvalt, kuidas me kõik saame olla mentoriks tulevasele õele, kuidas just isiklik kogemus paneb olukordi ümber hindama. Ühtlasi tegi ta ettepaneku koostööks, et kõrgkool koos tudengitega aitaks ette valmistada patsiendi info materjale ja selle käigus ühtlasi õpiks empaatilisemalt suhtuma erinevate patsientide erinevatesse raskustesse.

Sama kooli õe erilala tudeng Jelisaveta Blaško, kes töötab juba ka haigla erakorralise meditsiini osakonnas hooldajana, rääkis õe rollist tervislike eluviiside propageerimisel.

Erakorralise meditsiini osakonna õendusjuht Maie Türkson tutvustas enda tulevase magistritöö sisu – õdedevastane patsiendivägivald ja selle mõju. Ta viis selleks läbi küsitluse kõikide regionaal- ja keskhaiglate EMO õdede seas, mis on esimene omataoline Eestis. Türkson kutsus õdedepäeva motole vastavalt üles panna õdede hääl kõlama ka õdedevastase vägivalla teemal, mis on seni kui mitte maha vaikitud, siis vähemalt sordiini all olev teema.

I kirurgia õendusjuht Helle Peterson tutvustas samuti enda magistritöö teemat: Õdede töökorraldus ja selle mõju patsiendile. Kuna magistritöö on alles algusjärgus, siis tutvustas Peterson rahvusvahelisi andmeid ja selle põhjal võib eeldada, et Eestis ja meie haiglas saab nii mõndagi paremini korraldada.

Haigla õendusjuht Alevtina Uustalu tutvustas esimese aasta kokkuvõtteid koostööst Jõhvi Gümnaasiumiga: Aidates noortel teha valikuid. Meditsiini suund on Jõhvi Gümnaasiumis üks populaarsemaid ning õpingute, aga eriti praktikumide käigus leidus nii neid, kes said innustust elukutse valikuks meditsiinivaldkonnas, kui neidki, kes vastupidi jõudsid selgusele, et neid tervishoid ikka ei tõmba.

Rahvusvahelist õdede päeva tähistatakse Rahvusvahelise Õdede Nõukogu (ICN) poolt alates 1965. aastast Florence Nightingale'i (1820-1910) sünnipäeval, keda peetakse õenduse kutseala rajajaks.

DSC0352

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo