Järve uut tervisekeskust hakkab ehitama Astlanda Ehitus

Ravi10D IVKHP1 OK

PRESSITEADE
Ida-Viru Keskhaigla
Kohtla-Järvel 12.11.2018
Järve uut tervisekeskust hakkab ehitama Astlanda Ehitus        
                                                                                                      

Astlanda Ehitus ja Ida-Viru Keskhaigla allkirjastasid Kohtla-Järvel Ravi 10d asuva Järve polikliiniku renoveerimise lepingu.

Polikliiniku renoveeritud ruumides avatakse kaasaegsetele nõuetele vastav Järve esmatasandi tervisekeskus, kus perearstid ja teised spetsialistid hakkavad pakkuma esmatasandi raviteenuseid. Remonditud ruumides jätkavad ambulatoorsete eriarsti ja iseseisva õenduse teenuste osutamist ka Ida-Viru Keskhaigla.

Järve polikliinik teenindab eelkõige Järve asumi, aga ka ümberkaudsete valdade elanikke olles kodupolikliinikuks u. 20 000 elanikule.

„Soovin ehitajale edu ja jaksu ning loodan patsientide mõistvale suhtumisele“ ütles Tarmo Bakler, viidates asjaolule, et remont toimub etapiviisiliselt ja polikliinikut selleks ajaks täielikult ei suleta.

Remondi ajaks kolivad enamus perearste, osa taastusravi teenuseid, pulmonoloogia ja tuberkuloosiravi ambulatoorne vastuvõtt, Terviseabi ja Optika kauplus Ravi 10 (endisesse traumapunkti) hoonesse. Üksikute taastusraviteenuste osutamine remondi ajaks katkestatakse nagu ka apteegi ja puuvilju müüva kaupluse tegevus. Kus missugust teenust osutatakse, teavitame täiendavalt erinevaid kanaleid kasutades.
Lepingujärgselt kulub remonditöödeks u 2 aastat.

Järve polikliinikus on kokku ligikaudu 8 400 m2 renoveeritavat pinda. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 10,9 miljonit eurot (sh käibemaks), millest suurema osa u 10,4 eurot moodustab ehituslepingu maksumus. Polikliiniku renoveerimine toimub valdavalt haigla omafinantseeringute arvelt, 1,9 miljonit eurot saadakse Euroopa Regionaalarengufondist Järve esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks.
Remondi käigus jäävad paika üksnes kandekonstruktsioonid, aga muudetakse näiteks siseseinte asukohti, paigaldatakse uued tehnosüsteemid, sh ventilatsioon ja liftid. Hoone saab ka uue kuue – koos soojustusega ka värske välisviimistluse.
Renoveeritava polikliiniku projekti on koostanud Architecture Workshop Finland OY.

Ravi 10d polikliiniku renoveerimise riigihankele esitati neli pakkumust: AS EVIKO, Nordecon AS, AS Merko Ehitus Eesti ja REVIN GRUPP OÜ ühispakkumus ning OÜ Astlanda Ehitus.
Kõik pakkumused kvalifitseerusid ning tunnistati tingimustele vastavaks.

Täiendav info:
Tarmo Bakler, juhatuse esimees
Tel 331 1003

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo