Huvi radioloogiatehniku õppe vastu on tekkinud ka haigla töötajate seas

Anastassija Daniltšenko sünnitusosakonna hooldaja

Sünnitusosakonna hooldaja Anastassija Daniltšenko õpib radioloogiatehnikuks

Artikli esimeses osas saame teada radioloogiatehniku õppeprogrammi avamisest Virumaal, aga artikli teises osas viime läbi intervjuu sünnitusosakonna hooldaja Anastassija Daniltšenko’ga, kes on töö haiglas ühendanud õpingutega radioloogiatehniku erialal. Anastassija räägib meile, miks tekkis tal huvi just selle eriala vastu, mis talle õpingutes kõige rohkem meeldib, kas ta on oma erialavalikuga rahul ja millised on tema soovitused tulevastele tudengitele.

Eelmisel sügisel avati Virumaal programm radioloogiatehniku väljaõppeks

Tartu tervishoiukõrgkoolis avati eelmisel sügisel radioloogiatehniku eriala Ida- ja Lääne-Virumaal, et kindlustada regiooni haiglate vajadus nõutud spetsialistide järele. Meie haigla oli üks neist, kus pandi alus selle õppesuuna organiseerimisele regioonis. Peale selle sai Ida-Viru Keskhaigla üheks tulevastest radioloogiatehnikute õppebaasidest.

„Radioloogiatehnikud on nõutud kogu Eestis, kuid eriti suur nõudlus nende järele on Ida- ja Lääne-Virumaal,“ selgitab õenduse valdkonna projektijuht Alevtina Uustalu, viidates sellele, kui oluline on, et Tartu Tervishoiu Kõrgkool korraldab selliste spetsialistide väljaõpet just regioonis kohapeal.
„Meie maakondades on uus õppevaldkond suunatud nendele, kellel pole võimalik sõita õpingute ajaks Tallinna või Tartusse. Regionaalne õpe toimub suures osas Ida-Viru Keskhaiglas, aga ka Narva ja Rakvere haiglates.
Õppeprogramm võimaldab peamiselt distantsõpet, kuid 20 päeva semestris toimub õpe Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kohapeal. Nominaalne õppeaeg on 3,5 aastat.“

„Võimalus läbida väljaõpe kodule lähemal suurendab tulevaste tudengite hulka. Loodame, et selle valdkonna õppebaaside loomine haiglate juurde tagab tulevastele radioloogiatehnikutele vastastikuse seose õppeasutustega ja soodustab edasist tööle asumist nendes haiglates. Juba õpingute ajal on tudengitel võimalik alustada tööd radioloogiatehniku abina,“ täiendab õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja.

Intervjuu radioloogiatehniku eriala esimese kursuse tudengi Anastassija Daniltšenko’ga

Miks valisite radioloogiatehniku eriala? Mis pakub õppetöös just kõige suuremat huvi?
Juba pikemat aega on mind saatnud väga tugev sisemine vajadus olla nõutud spetsialist tervishoiuvaldkonnas. Selle eriala puhul said määravaks kaks asjaolu: tihe vastastikune suhe patsiendi endaga ja see, et läbiviidavad protseduurid toimuvad arvutitehnika abil, mille vastu on mul alati suur huvi olnud. Erialavalikul oli minu jaoks suureks abiks keskeriharidus infotehnoloogia valdkonnas, tänu millele on õpingud minu jaoks kergemad. Mulle meeldib ka hästi korraldatud järjepidevus õppetöös – see, mille oleme läbinud teoorias, kinnistame kohe ka praktikas.

Kas võimalus õppida kodupiirkonnas mõjutas kuidagi ka Teie valikut? Oli see erialavalikul ehk peamine tegur?
Muidugi mõjutas mind selline võimalus. Mugav ja paindlik õppetöö korraldus ning võimalus õppida kodule lähemal mõjutasid minu valikut just selle eriala kasuks. Ei ütleks, et see sai eriala valikul just määravaks, sest olulisim on ikkagi valida eriala oma soovide ja akadeemiliste eelduste alusel, mitte aga õppehoone asukoha järgi. Ometi olid õppetöö vorm ja tingimused minu jaoks kindlasti mitte viimasel kohal.

Millal olete valmis radioloogiatehnikuna tööle asuma?
Minu suureks vaimustuseks saan alustada tööd radioloogiatehniku abina juba teisel kursusel. Ootan seda võimalust kannatamatult juba praegu, sest mida varem algab teooria ja praktika koostoime, seda parema tulemuse see annab.

Millised raskused võivad õppetöös ette tulla ja kuidas Te nendega toime tulete?
Juhtub, et erialast terminoloogiat on väga raske meelde jätta, eriti veel eesti keeles. Igapäevaselt meil kokkupuude paljude terminitega ju puudub. Seepärast kulub mul palju aega nende tõlkimisele ja pähe õppimisele, kuid minu otsust valitud eriala osas ei ole see mingil määral mõjutanud. Ka paljude keelevaldajate jaoks on erialane terminoloogia üsna raske. Küllap hakkan praeguseid raskusi meenutama nostalgiaga, nagu sageli öeldavat.

Kas soovitaksite seda eriala teistelegi, näiteks abiturientidele, kellel seisab erialavaliku tegemine veel ees, ja õppeprogrammide valik on ju nii suur?
Parim reklaam on isiklik kogemus. Olen oma valikuga väga rahul ja loodan, et tänaste gümnaasiumilõpetajate seas on palju neid, kes sooviksid saada radioloogiatehnikuks. Õppeprogrammide rohkus on ühelt poolt erialavalikul väga hea, teiselt poolt teeb valiku aga keerulisemaks. Mida enam erinevaid erialasid kõrgkoolid pakuvad, seda rohkem võib tudengitel tekkida kahtlusi oma valiku suhtes. Radioloogiatehniku väljaõppeprogramm on hästi läbi mõeldud: edukalt on ühendatud nii teooria kui praktika, erialast tööd on võimalik alustada juba õpingute ajal (väga kõrge tööle asumise protsent), võimalus on omandada väga kitsasuunaline, kuid ülimalt nõutud eriala. Mida siin veel tahta oleks?!

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo