Videovastuvõtt – üks kaugvastuvõtu seni vähetuntud võimalustest

Pille Letjuka

Ülevaate videovastuvõttudest teeb kliiniline spetsialist, neuroloog dr Pille Letjuka

Telefonivastuvõttudega on patsiendid juba harjunud ning tegelikult need ka omaks võtnud. Seda viimast näitavad ilmekalt haigekassa poolt läbiviidavad kaugvastuvõttude tagasiside küsitlused. Selle käigus toovad patsiendid ise välja kaugvastuvõtu plussid – raha ja aja kokkuhoid, ei pea töölt ära küsima, nakatumisohu vähenemine. Samas uurib haigekassa patsientide käest aga ka seda, millist kaugvastuvõtu vormi (telefon, e-kirjavahetus, videokõne) nad eelistaksid tulevikus. Ning küllalt suur arv patsiente sooviks tulevikus kasutada videovastuvõtte.

Mis on videovastuvõtt ja mis on selle vormi plussid juba tavaliseks saanud telefonisuhtluse ees?

Videovastuvõtt toimub vastuvõtutoas, ainult et mitte polikliinikus, vaid virtuaalses keskkonnas. Vastuvõtutuppa siseneb esimesena patsient. Selleks on vaja kas ID-kaarti, smart-ID või mobiil-ID, koos kehtivate PIN koodidega. Juhendi, kuidas siseneda, saavad patsiendid kohe pärast videovastuvõtule broneerimist ning see on patsiendi jaoks tõesti lihtne. Kui patsient on sisenenud virtuaalsesse vastuvõtutuppa näeb seda arst oma töölaual ning ainult ühe klikiga siseneb ka tema. Ja vastuvõtt võibki alata.
Peamine videovastuvõtu eelis telefoniga rääkimise ees on loomulikult arsti ja patsiendi vaheline silmside. Lisaks emotsionaalsele poolele saab arst sel moel täiendavat informatsiooni patsiendi kehakeelest, näoilmest, saab paluda patsienti sooritada mingit liigutust, näidata haiget kohta jne. See tähendab ka patsiendi jaoks tulemuslikumat suhtlust.
Samas tuleb meeles pidada, et videovastuvõtt, nagu ka muu kaugvastuvõtt, on reeglina korduv vastuvõtt. Nii et aega esmaseks vastuvõtuks videovastuvõtuna patsient registratuuris endale ise broneerida ei saa.

Iga uus võib tunduda esmapilgul hirmutav, kuid need patsiendid, kes on videovastuvõtul osalenud annavad kogemusele vaid positiivseid hinnanguid.
Kokkuvõtteks julgustan videovastuvõttu kasutama, arste seda patsientidele pakkuma aga ka patsiente arstidelt antud võimalust küsima. Olen üpris kindel, et mõne aja möödudes on videovastuvõtt saanud meile sama omaseks kui praegu telefonivastuvõtt.