Osteoporoosi ja diabeedi teabepäev

19. oktoobril toimus Kohtla-Järve polikliiniku konverentsisaalis elanikkonnale mõeldud teabepäev teemal: “Diabeet ja osteoporoos”, mida külastas ligi 200 huvilist

Päev algas loengutega teemadel „Diabeet“ (dr. Tatjana Šlõk) ja „Osteoporoos“ (dr. Vassili Zagura). Seejärel oli soovijail võimalus mõõta luutihedust ja veresuhkrut.

Luutihedust hinnati ultraheliaparaadi abil patsiendi kannast. Enamus kohaletulnud vanemaealisest publikust kasutas seda võimalust. Seega venis kolmeks tunniks plaanitud üritus nelja-tunniseks.

Teabepäev oli osalejatele tasuta. Üritust toetasid firma Merck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Diabeediliit ja Eesti Osteoporoosihaigete Liit

 29.10.2012