Haigekassa juhid tutvusid meie haiglaga

Eesti Haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross ja Viru osakonna juhataja Andrei Saitšuk kohtusid 25.jaanuaril meie haigla töötajatega.

Kohtumine külalistega algas sissejuhatava vestluse ja haigla ajaloo tutvustamisega, mille järel jätkus väike ringkäik Kohtla-Järve korpuses. Uuesti saali kogunenud kuulajaskonnale rääkis Tanel Ross Haigekassa 2013.aasta tööplaanidest ja eelarvest.

Tanel Ross rõhutas, et kõige tähtsam Haigekassa tööülesanne on tagada jätkusuutlik ravikindlustuse rahastamine. Lisaks on olulised küsimused ka e-tervise projektide arendamine, haiglavõrgu arengukava tulevik ja Euroopa Liidu patsiendiõiguste direktiivi jõustumine tuleval aastal.

                                                                                                                                            28.01.2013