Lisavastuvõtud hallkae operatsioonile

Hallkae operatsiooni järjekorra vähendamise eesmärgil eraldatakse iga päev lisavastuvõtuaegu patsientidele, kes soovivad tulla operatsioonile 2013.aastal.

Palume registreeruda vastuvõtule hommikuti telefonidel 33 95 109 (Kohtla-Järve polikliinik), 33 22 188 (Puru polikliinik), 33 57 150 (Kiviõli polikliinik).

20.09.2013