Haigla nõukogu kinnitas 2021. a tegevuskava ja eelarve

Valeri Korb2. veebruaril toimus haigla nõukogu korraline koosolek, kus juhatus esitas nõukogule 2020. aasta auditeerimata majandustulemuste aruande ning andis ülevaate 2020 a. tegevuskava täitmise kohta. Samuti esitas juhatus nõukogule kokkuvõtte haigla tegevustest II poolaastal COVID-19 pandeemia tingimustes. Nõukogu kinnitas tegevuskava eelseisvaks aastaks ning 2021.a eelarve.

Nõukogu esimees Valeri Korb tõdes, et seoses COVID-19 olukorraga ei saanud kõik 2020. aastaks planeeritud tegevused ellu viidud ning mõned neist kanduvad edasi 2021. aastasse. Eelseisva aasta planeeritud tulude maht on 60,4 miljonit ning investeeringute maht 13,2 miljonit eurot. Kavandatud investeeringud on enamasti seotud varasemalt alustatud projektidega.

2021. aasta uuenduseks on IVKH ja Ahtme haigla koostöö psühhiaatrilise abi osutamise korraldamisel. Psühhiaatria eriala arengukava kohaselt on Ahtme haigla tegevus lähiaastatel planeeritud sellisena, et 2024. aastaks jõuab psühhiaatriline ravi keskhaigla koosseisu ehitatavasse korpusesse.

Nõukogu esimees hindas haigla kriisis hakkamasaamist väga heaks: „Märkimisväärne on see, et olemasolevate jõududega suudeti tagada piirkonnas COVID-19 haigete ravimine alustades kümne voodikohaga ning suurendades järk-järgult kohtade arvu kuni 70-ni. Sooviksin veel kord tänada arste, õdesid, hoolduspersonali ja kõiki haigla töötajaid, kes selle võimalikuks tegid,“ ütles Korb.