Sõltuvusprobleemidega noorukite ravikeskus „Torujõe noortekodu“

Pakume erinevaid individuaalseid ja grupipõhiseid terapeutilisi sekkumisi sõltuvus- ja käitumisprobleemiga noortele vanuses 13-18 ja nende lähedastele.

Motiveerime ja toetame noorukit sõltuvusainetest loobumisel, vaimse ja füüsilise tervise taastamisel, käitumisprobleemide vähendamisel, eale vastavate sotsiaalsete oskuste omandamisel ja arendamisel, täisväärtuslikku elu- ja õpikeskkonda integreerumisel.

Teenuse sihtgrupiks on noored, kelle puhul on kas koolis või kohalikus omavalitsuses fikseeritud sõltuvusainete tarvitamine (tubakas, alkohol, narkootikumid jm), mis on tekitanud käitumuslikke ja tervislikke probleeme.

Teenus koosneb ambulatoorsest ravist ning sellega seotud ööpäevaringsest viibimisest teenuse osutaja juures, millega kaasneb miljööteraapia. Ravi eesmärk on sõltuvusainetest esmase võõrutuse läbiviimine vastavalt individuaalsele raviplaanile. Raviteenus vastab ambulatoorsele psühhiaatrilisele arstiabi teenusele.

Ambulatoorne teenus võib koosneda ühest kuni kümnest kohtumisest. Vajadusel on võimalus ambulatoorset teenust pikendada või suunata nooruk ööpäevringsele teenusele.

Miljööteraapia eesmärk on kujundada nooruki käitumist. Teenus hõlmab turvalist õpi – ja elukeskkonda, tervisliku elurütmi taastamist, erinevaid terapeutilisi sekkumisi ja enese tundmaõppimisvõimalusi. Teenusel tegeletakse noorukit ümbritseva keskkonna psühholoogiliste, sotsiaalsete ja materiaalsete tingimuste süstemaatilise, läbimõeldud ja eesmärgipärase kujundamisega, mille sihiks on nooruki individuaalsete võimete väljatoomine, õpioskuste toetamine, sotsiaalse toimetuleku ja isikliku vastutusvõime tõstmine.

Kes saavad tulla nõustamisele?

1. Jätkutuge saavad eelmistel aastatel statsionaarprogrammi läbinud noorukid ja nende lähedased

2. Ravikeskuse poole saavad pöörduda ka uued kliendid st pered/noorukid, kes varasemalt ei ole meie raviprogrammis osalenud. Uutele klientidele pakume samuti pere vajadustel põhinevaid teenuseid, mis keskenduvad nii võrgustikule kui ka individuaalsetele terapeutilistele tegevustele.

Esimese sammuna palume uutel klientidel võtta ühendust meie koordinaatori Maire Reestiga telefonil 33 95 087, et leppida kokku edasised sammud.

Ravikeskuse meeskonda kuuluvad psühhiaater, vaimse tervise õde, meditsiiniõde, koordinaator, psühholoog, sotsiaaltöötaja ja noorsootöötajad. Kõik meeskonnas töötavad spetsialistid omavad pikaajalist töökogemust erivajadustega noortega ja nende peredega töötamisel.

Teenus on üle-eestiline ning vastuvõtule tuleb eelnevalt registreerida koordinaatori kaudu telefonil 33 95 087 või 5688 1770.

Raviteenuse osutamine toimub aadressil Torujõe 3, Kohtla-Järve.

Ambulatoorne vastuvõtt toimub E-R 9:00 – 17:30.

Meeskonna kontaktid:

Projektijuht-koordinaator     
Sotsiaaltöötaja
Psühholoog
Maire Reest Kristiina Danilova Viktor Korobka
Tel 339 5087 Tel 339 5087 Tel 339 5088
     


 

tervisearenguinstituutlogo

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo