Piirkondlikud laste ja noorte vaimse tervise keskuse kabinetid avanevad Ida-Viru Keskhaiglas 03. septembril

PRESSITEADE

28.08.2014

Ida-Virumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus

Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakond koostöös Norra toetuste programmi „Rahvatervis“, Sotsiaalministeeriumi, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi, SA Ida-Viru Keskhaigla ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga avab 03. septembril kell 14:00 Ida-Viru Keskhaigla Kohtla-Järve Järve linnaosa polikliinikus piirkondliku laste ja noorte vaimse tervise keskuse kabineti.

Kaasaegsele meditsiiniabile on ootused, et abi oleks hästi kättesaadav ja elukohale võimalikult lähedal, seda eriti juhul, kui abi vajajaks on lapsed. USA ja Euroopa uuringute järgi on elukohale lähedal asuva koordineeritud abi korraldamine põhiliseks strateegiaks laste vaimse tervise teenuse arendamisel ja parendamisel. Lapse ja tema pere vajadustest lähtuva abi pakkumine elukohajärgselt, hea võrgustikutöö, esmatasandi töötajate koolitamine ja superviseerimine aitab kaasa laste vaimse tervise probleemide varajasele märkamisele ning muudab abi kättesaadavamaks. Vajadus lastepsühhiaatrilise abi järele on aasta-aastalt kasvanud, kuna ühiskonnas toimuvad kiired muutused mõjutavad laste vaimset tervist. SA TÜ Kliinikum psühhiaatriakliiniku lasteosakonna tööaruande põhjal toimus 1995.a 1173 ambulatoorset vastuvõttu aastas, kuid 2012.a oli ambulatoorsete vastuvõttude arv aastas juba 6384.

Tänu Norra abiprogrammile (rahastamine summas 106 250 eurot), läbi Sotsiaalministeeriumi programmi „Rahvatervis“, on avanenud võimalus mõnevõrra parandada lastepsühhiaatrilise abi kättesaadavust Eestis. Norra abiprogrammi toel on loomisel laste ja noorukite vaimse tervise keskused Ida-Virumaale, Tartusse, Tallinnasse ja Pärnusse. SA TÜ Kliinikum psühhiaatriakliiniku lasteosakonna vastutusel on nende keskuste loomine Ida-Virumaale ning Tartusse. Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise keskus alustab tööd Ida-Viru Keskhaiglas ning piirkondlik meeskond hakkab tööle Narva Haiglas. Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomisel on Kliinikumi projektipartneriks SA PER psühhiaatriakliiniku lasteosakond.Kõikides piirkondlikes meeskondades alustavad tööd vaimse tervise õde, sotsiaaltöötaja ja psühholoog. Piirkondliku meeskonna spetsialistid oskavad hinnata, kas lapse/nooruki probleem kuulub meditsiini valdkonda või on tegemist hoopis hariduse, lastekaitse, sotsiaaltöö või õiguskaitse valdkonda kuuluva probleemiga. Kui spetsialistide hinnangul on tegemist lapse vaimse tervise probleemiga, mille lahendamine vajab meditsiinilist sekkumist, siis saavad spetsialistid otsustada sedagi, kui kiiresti ja kuidas abi korraldada. Vaimse tervise keskuse spetsialistide abile saab toetuda ka siis, kui abivajaja on vaimse tervise probleemide tõttu viibinud uuringutel või ravil haiglas ning vajab edasist jälgimist, ravi ja/või psühhoteraapiat. Selline abi korraldus aitab ära hoida ära tervisliku seisundi halvenemist ning toetab laste ja noorte aga ka perede toimetulekut. Piirkondlike meeskondade töölehakkamisega loodame, et paraneb lastepsühhiaatrilise abi kättesaadavus ja järjepidevus.

Ida-Viru Keskhaigla laste ja noorte vaimse tervise kabinet asub Kohtla-Järve Järve linnaosa polikliiniku 5. korrusel. Vastuvõttu teostavad vaimse tervise õde, psühholoog ja sotsiaaltöötaja tööpäevadel 08:00 – 16:00.

Lisainformatsioon:

Alevtina Uustalu

IVKH haigla õendusjuht, üks Ida-Virumaa Laste ja Noorukite Vaimse Tervise Keskuse loojatest

e-post:

Меняется юридический адрес ИВЦБ

В связи с переездом правления и администрации ЦУ Ида-Вируская Центральная Больница в Ахтмескую часть города Кохтла-Ярве меняется юридический адрес учреждения.

Новый адрес: Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve.

Новые контактные телефоны см. ЗДЕСЬ.

В детском отделении ИВЦБ без интцидентов прошло учение по эвакуации в случае пожара

18. июня 2014 г. с 11:00 до 13:00 в детском отделении Ида-Вируской Центральной Больницы прошло плановое учение по эвакуации в случае пожара, которое провели сотрудники Tuletark OÜ. Теоретическая часть длилась 1,5 часа, в течение которых обсуждались причины возгораний, горючие вещества и особенности эвакуации в больнице. В лекции был задействован персонал больницы. Затем состоялось практическое учение, в котором приняли участие работники детского отделения, а также проходящие лечение пациенты с родителями (8 детей и 5 взрослых).

Учение прошло без инцидентов. В конце работники детского отделения приняли участие в обсуждении и оценке действий, осуществляемых во время учения.

Raamatukarussellid jõuavad 16.juunil Ida-Viru Keskhaiglasse

PRESSITEADE

13.06.2014

Aitan Lapsi SA

Heategevusfond Aitan Lapsi koostöös Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja teiste lahkete toetajatega annavad 16.juunil kell 13.00 Ida-Viru Keskhaigla lasteosakonnale üle ainulaadsed ratastel liikuvad raamatukogud ehk raamatukarussellid, mis toovad suure valiku teoseid ja lauamänge ravil viibivate lasteni.

Raamatukarussellid jõuavad haiglate lasteosakondadesse mitmete asutuste koostöös – oma jõud ühendasid Eesti Lastekirjanduse Keskus, SA Aitan Lapsi ja OÜ Plaat Detail koos metallifirmaga ASSI.

Mõte rõõmustada haiglaravil viibivaid lapsi liikuva raamatukoguga ehk raamatukarusselliga, sai alguse aastaid tagasi Eesti Lastekirjanduse Keskusest. Tänu headele inimestele, kes on annetanud heategevusfondile Aitan Lapsi oma taararaha, leiti vajalikud ressursid ja partnerid, et väärt idee lõpuks teoks teha. Aitan Lapsi nõukogu liikme Rauno Raali sõnul on tegemist kõiki Eesti haiglaid puudutava projektiga: „Tallinnas ja Lääne-Eestis on karussellid juba üle antud. 16.juunil jõuavad liikuvad raamatukogud Rakvere, Narva ja Ida-Viru Keskhaigla lasteosakondadesse. Seda tänu kõikidele lahketele Eesti inimestele, kes on heategevusfondile annetanud.“

Selle eest, et kõikides raamatukarussellides oleks alati suur valik rõõmsameelseid Eesti lasteraamatuid ja põnevaid lauamänge, hoolitseb Eesti Lastekirjanduse Keskus.

„Karussellide loomine on olnud pikk protsess ning nõudnud osapooltelt head koostööd ja tahet. Rõõm on, et kõik on teinud seda südamega ja innustunult. Väga oluline oli prototüübi valmimine ja selle katsetamine haiglas. See andis suurepärase võimaluse iga viimse detaili just selliseks lihvida, et see haiglasse sobiks ja oleks lastele ohutu, näiteks karusselli rattad vastavad meditsiinis kasutatavatele standarditele,” ütles Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone.

„Lähtusime raamatukarussellide tootmisel haiglates kehtivatest nõuetest ja lastesõbralikkusest, ainulaadse ümmarguse ja rõõmsa disaini töötas välja EKA üliõpilane Kätlin Pesur, mida täiustasime üheskoos edasi. Pidasime silmas kasutusmugavust palatites ja liftides, kõrgeid ohutusnõudeid ja mahutavust,“ ütles raamatukarussellid valmistanud osaühingu Plaat Detail juht Jaen Uussalu

Ida-Viru Keskhaigla pediaatria vanemarst Tiina Nappa: "Raamatukarussell teeb lapse haiglas olemise rõõmsamaks, sest lisaks haigusega seotud protseduuridele on lapsele vaja ka mitmesuguseid meelt lahutavaid tegevusi ja põnevaid raamatuid. Nüüd saab iga laps koha peal valida endale midagi meelepärast lugemiseks-vaatamiseks, väiksematele lastele saavad vanemad raamatuid ette lugeda.“

SA Aitan Lapsi toetas projekti pandipakendite annetustest kogutud 16 500 euroga, mille eest hangiti raamatud ja mängud liikuvatesse raamatukogudesse. Raamatukarussellid valmistanud Plaat Detail ja metallifirma ASSI panustasid omavahenditest 25 000 eurot. Tulevikus hoolitseb Eesti Lastekirjanduse Keskus Kultuuriministeeriumi toel selle eest, et karussellides oleks alati piisavalt raamatuid ja põnevaid mänge.

Lisainformatsioon:

Rauno Raal

SA Aitan Lapsi

Tel: 5169788

E-post:

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo