Kiviõli röntgenikabinet ajutiselt suletud

Kiviõli röntgenikabinet ei tööta 17.10.2019, 18.10.2019 ja 21.10.2019.

Alates 22.10.2019  töötab Kiviõli röntgenikabinet tavapärase graafiku järgi.

 Vabandame ebamugavuste pärast!

 

Täpsem info tel. 3378716

Ida-Viru Keskhaigla täiendas teenuste valikut täiskasvanute psühhiaatriliste vastuvõttudega

20190928 175130Ida-Viru Keskhaigla alustab 16.10.2019 Kohtla-Järvel Järve Tervisemajas (Ravi tänav 10d) täiskasvanute ambulatoorsete vastuvõttudega psühhiaatria erialal.

Septembris alustas psühhiaatria vanemarstina tööd dr. Tuuliki Hion, kelle esimeseks tööülesandeks oli ambulatoorsete vastuvõttude käivitamine. Lisaks vanemarstile alustavad tööd vaimse tervise õde ja kliiniline psühholoog. Koostööd tehakse sotsiaaltöötajate, füsioterapeutide, SA TÜK Kliinikumi ja  teiste kliinikute vaimse tervise meeskondadega ning Ida-Viru Keskhaigla teiste kliinikute ja teenistustega.

Pöördumisel registreeritakse soovija vaimse tervise õe vastuvõtule, mis eelneb psühhiaatri või psühholoogi vastuvõtule. Vaimse tervise õe esmasele vastuvõtule saab registreerida ka üleriigilises digiregistratuuris.

„Mainitud töökorraldus võimaldab ravimeeskonnal juba enne patsiendi jõudmist psühhiaatri vastuvõtule hinnata ravi ja uuringute vajadust ning teha koostööd erinevate spetsialistide vahel ilma patsienti jooksutamata“ selgitas dr Hion. Ta lisas: „Vaimse tervise õde on raviprotsessi  keskne isik. Ravimeeskonna töö on planeeritud selliselt, kui soovija on juba  alustanud koostööd,  et kohtumiste vahelised ajad oleksid mõistliku pikkusega.“

Ida-Viru Keskhaigla on tegevuspiirkonnas vastutav tervishoiuteenuse osutaja. Psühhiaatriliste teenuste osutamist alustati 2014. aastal Ida-Virumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse käivitamisega. Psühhiaatriliste teenuste valikut laiendati 2018. aastal sõltuvusprobleemidega noorukite ravikeskuse "Torujõe noortekodu" töö käivitamisega. Perspektiivis on täismahuline psühhiaatriateenuste, so lisaks ambulatoorsetele ka statsionaarse ja erakorralise psühhiaatrilise abi osutamine.

Täiendav info:

Toomas Kariis, Ida-Viru Keskhaigla ülemarst

Tel 331 1003 e-mail

Ahtmes algasid ettevalmistused ehitustöödeks

Septembri keskpaigas ​alustas Astlanda Ehitus OÜ haigla Ahtme üksuses ettevalmistustega uue M- korpuse ja G- korpuse uue hooneosa ehitamiseks.

Rajatakse inimestele turvaline juurdepääsutee parklast olemasoleva (K-korpuse) peaukseni.

Pärast kõnnitee valmimist suletakse ehitusala ajutise piirdeaiaga. G-korpuse sisehoovi paigaldatakse aiad selliselt, et oleks tagatud G-korpuse turvalised evakueerimisteed. Parkimine ja autodega sissepääs sisehoovi on lubatud vaid Päästeametile.

Uue M-korpuse kaeve- ja vundamenditööde ehitustööde esimeses etapis jätkub haigla varustamine olemasoleva majandushoovi ja juurdepääsutee kaudu. Ehitusala suletakse ajutiste piirdeaedadega. Ehitustööde hilisemates etappides liikluskorraldus muutub ja sellest teavitatakse täiendavalt.

Lisainformatsioon ehitustööde esimese etapi kohta on lisatud skeemil

Pääs haiglasse ehituse ajal

Новый состав совета обсудил вопросы развития больницы

27 августа состоялось собрание нового состава совета Ида-Вируской Центральной больницы. Впервые в должности членов совета ИВЦБ от Клиники Тартуского Университета на собрании присутствовали доктор Яна Яал и доктор Танель Лайсаар.

Совет ознакомился с результатами хозяйственной деятельности больницы за I квартал 2019 года, откорректировал бюджет текущего года и обсудил возможности взятия расчетного и инвестиционного кредита в связи со строительными работами в G-корпусе и возведением нового М-корпуса. Члены совета ознакомились с отчетом о реновации D-корпуса (поликлиника Ярве) и рассмотрели экстренные расходы на приобретения оборудования.

Членам совета был представлен новый план развития больницы 2019-2022, подробное обсуждение которого состоится на следующем собрании. Также совет ознакомили с результатами конкурса госпоставки аудиторских услуг и обсудил вопросы дальнейшей организации процессов внутреннего контроля.

В совет Ида-Вируской Центральной больницы входят:
Валерий Корб – председатель совета, советник по развитию г. Кохтла-Ярве
Людмила Янченко – член совет, мэр г. Кохтла-Ярве
Нина Алексеева – член совета, заместитель мэра г. Кохтла-Ярве по социальным вопросам
Прийт Ээльмяэ – член совета, председатель правления Клиники Тартуского Университета
Яна Яал – член совета, руководитель отдела радио- и онкотерапии гематологическо-онкологической клиники при Клинике Тартуского Университета
Танель Лайсаар – член совета, старший врач-педагог по специальности торакальная хирургия клиники заболеваний легких при Клиники Тартуского Университета

Началась кампания раннего обнаружения рака толстой кишки

Kodutohter

В этом году на скрининговое исследование приглашаются лица, имеющие медицинское страхование, и рожденные в 1953, 1955, 1957 и 1959 годах.

Для участия в скриннинге необходимо обратиться к семейному врачу!

Более подробно читайте на страничке Больничной Кассы

 

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo