Kohtla-Järvel avati Ida-Viru Keskhaigla taastus- ja hooldusravikliiniku uus õendusabi keskus

 

D96 DSC9052Täna (30. sept) andsid ehitaja Riito AS juhatuse liikmed Toomas Tromp ja Erik Liiv Kohtla-Järvel Ravi tn 10B Ida-Viru Keskhaiglale sümboolselt üle renoveeritud B-korpuse, kus paikneb 50 voodikohaga statsionaarne taastusravi ja õendusabi keskus. Ida-Viru Keskhaigla poolt võtsid renoveeritud hoone vastu SA Ida-Viru Keskhaigla Nõukogu esimees, Riigikogu liige Valeri Korb ja juhatuse esimees Tarmo Bakler.

„Täna võime patsientidele teada anda, et meie taastus- ja hooldusravi kliinik jõudis kvalitatiivselt uuele tasemele, millisega ollakse harjunud Euroopas ja Skandinaavias,“ ütles juhatuse esimees Tarmo Bakler.

Hoone renoveeriti arvestades patsientide liikumisvõimalusi ja vajadust privaatsuse järele. Statsionaarne taastusravi asub B-korpuse 1. korrusel, statsionaarne iseseisev õendusabi hoone 2. ja 3. korrusel. Uuendatud ja kaasajastatud palatid on ainult ühe- või kahekohalised. Igas palatis on eakatele ning puudega inimestele kohandatud dušš ning wc. Lisaks palatitele, söögitubadele ja puhkeruumidele on patsientidel võimalus kasutada koostöös erialaspetsialistidega füsioteraapia ja tegevusteraapia ruume füüsilise aktiivsuse ja tegevusvõime parandamiseks.

Patsiente hakatakse vastu võtma alates 1. oktoobrist.

Hoone renoveerimise 1,66 miljoni eurosest kogumaksumusest 1,12 miljonit eurot saadi Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist kaasrahastusena „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamise“ meetme raames.

SA Ida-Viru Keskhaigla taastus- ja hooldusravikliiniku uue keskuse avamine toimub 30. septembril

PRESSITEADE

24.09.2014

Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla

 

Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist kaasrahastatud SA Ida-Viru Keskhaigla taastus- ja hooldusravikliiniku uue õendusabi keskuse loomine toimus hoone rekonstrueerimise meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamise“ raames. Renoveeritud hoone avatakse 30. septembril kell 13.00 aadressil Ravi 10, Kohtla-Järve.

SA Ida-Viru Keskhaigla taastus-ja hooldusravikliiniku eesmärgiks on pakkuda patsiendi vajadustele vastavat, kehtivatele nõuetele (sh kutse- ja erialastele) ning olemasolevatele ressurssidele põhinevat kvaliteetset tervishoiu- ja sotsiaalteenust.

Taastus-ja hooldusravikliinik loodi 11.05.2013. a. kohe pärast Ahtme linnaosas uue aktiivravikorpuse valmimist. Pärast kõikide aktiivraviosakondade kolimist vastvalminud hoonesse, kolis taastus- ja hooldusravikliiniku statsionaarne osakond haigla A-korpusesse (endisesse sünnitusosakonda). Esialgu alustas statsionaarne osakond tööd 10 taastus- ja 10 hooldusravi voodikohaga, 2013. a detsembri alguses suurendati hooldusravi voodikohti 30-ni. Käesoleva aasta maikuust on iseseisva statsionaarse õendusabi voodikohtade arv tõusnud 45-ni.

Renoveeritud statsionaarses õendusabi keskuses saab olema 50 voodikohta. Tänu Euroopa Liidu Regionaalarengu fondi kaasrahastamisele (1,12 mln eurot) sai võimalikuks kahe korruse renoveerimine ning kaasaegse tehnika soetamine, mille tulemusena saame pakkuda patsientidele kaasaegset ja kvaliteetset iseseisvat statsionaarset õendusabi teenust. Hoone renoveeriti arvestades eakate inimeste liikumisvõimalusi ja vajadust privaatsuse järele. Uuendatud ja kaasajastatud palatid on ainult ühe- või kahekohalised. Igas palatis on eakatele ning puudega inimestele kohandatud dušš ning wc. Lisaks palatitele, söögitubadele ja puhkeruumidele, on patsientidel võimalus kasutada koostöös erialaspetsialistidega füsioteraapia ja tegevusteraapia ruume füüsilise aktiivsuse ja tegevusvõime parandamiseks.

Taastus-ja hooldusravikliiniku statsionaarsed osakonnad asuvad renoveeritud B-korpuses aadressil Ravi 10B, Järve linnaosa, Kohtla-Järve. Statsionaarne taastusravi asub 1.korrusel, statsionaarne iseseisev õendusabi 2. ja 3. korrusel.

Iseseisvale statsionaarsele õendusabile suunab raviarst või perearst. Mõlemal juhul peab patsiendil olema haiglasse tulles kaasas saatekiri, kuhu on märgitud diagnoos, näidustus/põhjendus ja ravikorraldused (tarvitatavad ravimid).

 

Täpsem info ning registreerumine:

Taastus-ja hooldusravikliiniku vastutav õde Irina Vassiljeva, tel. 339 5144

Tööpäevadel 08:00-16:00

Lisainformatsioon:

Eveli Petrovits

Taastus- ja hooldusravikliiniku juhataja

e-post:

Piirkondlikud laste ja noorte vaimse tervise keskuse kabinetid avanevad Ida-Viru Keskhaiglas 03. septembril

PRESSITEADE

28.08.2014

Ida-Virumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus

Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakond koostöös Norra toetuste programmi „Rahvatervis“, Sotsiaalministeeriumi, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi, SA Ida-Viru Keskhaigla ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga avab 03. septembril kell 14:00 Ida-Viru Keskhaigla Kohtla-Järve Järve linnaosa polikliinikus piirkondliku laste ja noorte vaimse tervise keskuse kabineti.

Kaasaegsele meditsiiniabile on ootused, et abi oleks hästi kättesaadav ja elukohale võimalikult lähedal, seda eriti juhul, kui abi vajajaks on lapsed. USA ja Euroopa uuringute järgi on elukohale lähedal asuva koordineeritud abi korraldamine põhiliseks strateegiaks laste vaimse tervise teenuse arendamisel ja parendamisel. Lapse ja tema pere vajadustest lähtuva abi pakkumine elukohajärgselt, hea võrgustikutöö, esmatasandi töötajate koolitamine ja superviseerimine aitab kaasa laste vaimse tervise probleemide varajasele märkamisele ning muudab abi kättesaadavamaks. Vajadus lastepsühhiaatrilise abi järele on aasta-aastalt kasvanud, kuna ühiskonnas toimuvad kiired muutused mõjutavad laste vaimset tervist. SA TÜ Kliinikum psühhiaatriakliiniku lasteosakonna tööaruande põhjal toimus 1995.a 1173 ambulatoorset vastuvõttu aastas, kuid 2012.a oli ambulatoorsete vastuvõttude arv aastas juba 6384.

Tänu Norra abiprogrammile (rahastamine summas 106 250 eurot), läbi Sotsiaalministeeriumi programmi „Rahvatervis“, on avanenud võimalus mõnevõrra parandada lastepsühhiaatrilise abi kättesaadavust Eestis. Norra abiprogrammi toel on loomisel laste ja noorukite vaimse tervise keskused Ida-Virumaale, Tartusse, Tallinnasse ja Pärnusse. SA TÜ Kliinikum psühhiaatriakliiniku lasteosakonna vastutusel on nende keskuste loomine Ida-Virumaale ning Tartusse. Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise keskus alustab tööd Ida-Viru Keskhaiglas ning piirkondlik meeskond hakkab tööle Narva Haiglas. Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomisel on Kliinikumi projektipartneriks SA PER psühhiaatriakliiniku lasteosakond.Kõikides piirkondlikes meeskondades alustavad tööd vaimse tervise õde, sotsiaaltöötaja ja psühholoog. Piirkondliku meeskonna spetsialistid oskavad hinnata, kas lapse/nooruki probleem kuulub meditsiini valdkonda või on tegemist hoopis hariduse, lastekaitse, sotsiaaltöö või õiguskaitse valdkonda kuuluva probleemiga. Kui spetsialistide hinnangul on tegemist lapse vaimse tervise probleemiga, mille lahendamine vajab meditsiinilist sekkumist, siis saavad spetsialistid otsustada sedagi, kui kiiresti ja kuidas abi korraldada. Vaimse tervise keskuse spetsialistide abile saab toetuda ka siis, kui abivajaja on vaimse tervise probleemide tõttu viibinud uuringutel või ravil haiglas ning vajab edasist jälgimist, ravi ja/või psühhoteraapiat. Selline abi korraldus aitab ära hoida ära tervisliku seisundi halvenemist ning toetab laste ja noorte aga ka perede toimetulekut. Piirkondlike meeskondade töölehakkamisega loodame, et paraneb lastepsühhiaatrilise abi kättesaadavus ja järjepidevus.

Ida-Viru Keskhaigla laste ja noorte vaimse tervise kabinet asub Kohtla-Järve Järve linnaosa polikliiniku 5. korrusel. Vastuvõttu teostavad vaimse tervise õde, psühholoog ja sotsiaaltöötaja tööpäevadel 08:00 – 16:00.

Lisainformatsioon:

Alevtina Uustalu

IVKH haigla õendusjuht, üks Ida-Virumaa Laste ja Noorukite Vaimse Tervise Keskuse loojatest

e-post:

Меняется юридический адрес ИВЦБ

В связи с переездом правления и администрации ЦУ Ида-Вируская Центральная Больница в Ахтмескую часть города Кохтла-Ярве меняется юридический адрес учреждения.

Новый адрес: Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve.

Новые контактные телефоны см. ЗДЕСЬ.

В детском отделении ИВЦБ без интцидентов прошло учение по эвакуации в случае пожара

18. июня 2014 г. с 11:00 до 13:00 в детском отделении Ида-Вируской Центральной Больницы прошло плановое учение по эвакуации в случае пожара, которое провели сотрудники Tuletark OÜ. Теоретическая часть длилась 1,5 часа, в течение которых обсуждались причины возгораний, горючие вещества и особенности эвакуации в больнице. В лекции был задействован персонал больницы. Затем состоялось практическое учение, в котором приняли участие работники детского отделения, а также проходящие лечение пациенты с родителями (8 детей и 5 взрослых).

Учение прошло без инцидентов. В конце работники детского отделения приняли участие в обсуждении и оценке действий, осуществляемых во время учения.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo