Haiglas tähistati õdede päeva

D750 DSC1855Ida-Viru Keskhaiglas tähistati täna (12.05) rahvusvahelist õdede päeva konverentsiga „Õed – liikumapanev jõud muutusteks“. Konverentsi eel tunnustati parimaid õdesid ja hooldajaid.

„Meditsiiniõed on läbi sajandite olnud patsiendi jaoks vaata, et kõige tähtsamad meditsiinitöötajad – ühenduslüli patsiendi ja arsti, patsiendi ja muu maailma vahel“, tunnustas haigla ülemarst Aime Keis õdede rolli enda tervituskõnes. Ta lisas: „Kaasaegne tervishoid liigub õendusele veelgi suurema rolli andmise, iseseisva õendusabi ja iseseisva õendusvastuvõtu suunas.“

Konverentsil käsitleti tööandja vaadet õenduse rolli suurenemisele, hariduse ja meeskonnatöö tähtsust õenduses, õendusabi kättesaavavaks muutmise ja selle kvaliteedi tagamisega seonduvaid küsimusi, teooria ja praktika vahekordi ning ämmaemandate tulevikuvaadetest.

Rahvusvahelist õdede päeva tähistatakse Rahvusvahelise Õdede Nõukogu (IND) poolt alates 1965. aastast Florence Nightingale'i (1820-1910) sünnipäeval, keda peetakse õenduse kutseala rajajaks.

Rahvusvahelise Õdede päeva puhul tunnustati parimaid vastavalt „Tubli õde“ ja „Tubli hooldaja“

Margarita Mikk, II sisekliiniku õde

Liidia German, I sisekliiniku õde

Olga Rublenkova, intensiivravi õde

Nadežda Jakovleva, polikliinilise teenistuse õde

Kaleria Panitševa, EMO õde

Jana Vassiljeva, tuberkuloosi õendusjuht

Valentina Fjodorova, sisekliiniku õendusjuht

Inna Agapova, intensiivravi õenduse hooldaja

Liia Plistkina, EMO õenduse hooldaja


Lisatud foto parimate õdede ja hooldajatega (fotol ei ole Inna Agapovat)

Palume kõikide doonorite abi! / Просим помощи у всех доноров!

D97 DSC4112IVKH Vereteenistus pöördub kõikide veregruppidega doonorite poole abi saamiseks. Kutsume Teid vereloovutustele, sest verevajadus kõikide veregruppide osas on väga kõrge.

Ootame doonoreid Kohtla-Järvel polikliinikus, aadressil Ravi 10D, kolmas korrus.
Oleme avatud:
E 08.30-17.30
T-N 08.30-15.00
R 08.30-13.00

Me loodame Teie abile!
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Служба крови Ида-Вируской Центральной Больницы обращается ко всем донорам. Приглашаем Вас на сдачу крови, так как потребность во всех группах крови очень высокая.

Ждем доноров в поликлинике Кохтла-Ярве по адресу Рави 10D, третий этаж.
Мы открыты:
Пн 08.30-17.30
Вт-Чт 08.30-15.00
Пт 08.30-13.00

Мы надеемся на вашу помощь!

Tule ja liigu oma südame heaks – iga sinu samm loeb!

D750 DSC0069Aprilli kolmas nädal on traditsiooniliselt pühendatud südametervisele, mis sel aastal on keskendunud liikumise propageerimisele.
Südamenädala eestvedaja, kardioloog Margus Viigimaa sõnul on liikumine vajalik igas vanuses inimestele haiguste ennetamiseks, töövõime tõstmiseks ja hea enesetunde saavutamiseks. Eriti juhib ta tähelepanu istumisele, millest on saanud „uus suitsetamine", seda südamele võrreldava kahju tekitamise rõhutamiseks.
Haigla vabatahtlikud on aastaid osalenud südamenädala üritustel – nii ka sel aastal, 22. aprillil Ahtme pensionäride päevakeskuses ning 24. aprillil Kohtla-Järve linnavalitsuses.
Sisekliiniku anestesist Margarita Mikk esines ettekandega „Südame-veresoonkonna haiguste tekke riskifaktorid ja nende ennetamine" ning kirurgiakliiniku füsioterapeut Julija Filip rääkis „Liikumise tähtsusest".
Polikliinilise teenistuse diabeediõde Maija Tšubenko ja õde Nadežda Leontjeva mõõtsid veresuhkrut ja vererõhku.

D750 DSC0091 Edit

Haigla eelarve muutub pingelisemaks

Haigla nõukogu kinnitas teisipäeval, 07. aprillil Ida-Viru Keskhaigla (IVKH) 2014. aasta majandusaasta ja meditsiinilise tegevuse aruande, eelarve tänavuseks aastaks ning arutati vajadust uuendada haigla arengukava.

2014. aastat jäävad iseloomustama eelkõige:
- aasta varem valminud uue aktiivravikorpuse käikuandmisest tulenenud ümberkorraldused ja olemasolevate ravikorpuste renoveerimine, et luua paremad tingimused aktiivravikompleksi ühtseks toimimiseks;
- taastus- ja hooldusravikliiniku õendusabi uuenenud korpuse käikuandmine, mille käigus renoveeriti enam kui 2000 m2 pinda ja haigla õendusabi voodikohtade arv kasvas seniselt kümnelt voodikohalt viiekümneni.

Majandusaasta aruande järgi olid eelmisel aastal IVKH tulud kokku 31 miljonit eurot ja tulem 1,9 miljonit eurot. Tulemist 1,1 miljon eurot moodustas riigilt saadud toetus õendusabi korpuse renoveerimiseks Järve linnaosas.

Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingute rahaline maht oli 25,6 mlj eurot, teostatud teenuste tegelik maht oli 25,9 mlj eurot, ravijuhtude arv tõusis võrreldes 2013. aastaga 156,5 tuhandelt 178,7 tuhandeni 2014. aastal.

Keskhaigla juhatuse esimehe Tarmo Bakleri sõnul olid eelmise aasta tulemused head, ent käesolev aasta tuleb pingelisem: „Kollektiivlepingust tulenev ja teiste töötajate palgatõus ei ole Haigekassa lepinguga kaetud, kuid peame säilitama võime edasiseks arenguks ja investeeringuteks."

Haigla funktsionaalse arengukava uuendamiseks otsustati määratleda ambulatoorse arstiabi osutamise asukohtadena Kohtla-Järve (Ahtme ja Järve linnaosas), Kiviõli, Sillamäe ja Narva ning kavandada keskpikas perspektiivis statsionaarse tuberkuloosiravi korpuse planeerimist Ahtme aktiivravikorpusega samale territooriumile.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo