Информация для пациентов акушерства и гинекологии

PregnantWoman 1024x683

Прием беременных в поликлиниках продолжится.
В Ярвеском доме здоровья и в поликлинике Ахтме работают дежурные кабинеты, куда могут обратиться беременные и пациенты, которым требуется экстренная гинекологическая помощь (только с неотложными проблемами). В Кохтла-Ярве работает д-р Владимир Илюхин (tel. 3395187), в Ахтме д-р Ольга Пронская (tel. 3378807).

Семейная школа не работает
Все тесты GTT (толерантность глюкозы) отменяются.

Беременные могут обращаться в родильное отделение и получать консультацию по телефону 3311092.

Больница прекращает плановый прием

huuumark

В связи в действующим в государстве чрезвычайным положением
Ида-Вируская Центральная Больница прекращает:
плановое стационарное лечение, в т.ч. операции, с 17 марта и
плановые амбулаторные приемы в поликлиниках с 18 марта (первоначально до 31 марта).

О возможных исключениях, в т.ч. внеплановых приемах врачей-специалистов, будет сообщено дополнительно.
С пациентами, чей амбулаторный прием будет отменен, свяжутся по поводу организации их дальнейшего лечения.
Больница продолжает прием всех экстренных пациентов и проведение нетерпящих отлагательства процедур, в т.ч. диализ и проведение химиотерапии для пациентов, у которых диагностирована онкология.

Haiglas kehtib külastuskeeld

Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on valitsus otsustanud kehtestada Eestis eriolukorra ning rakendada erimeetmeid, sh:

Sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes hakkab kehtima külastuskeeld.

 

Täname mõistva suhtumise eest!

 

 kulastuskeeld v

Ida-Viru Keskhaigla teeb ettevalmistusi koroona viirusega patsientide vastuvõtmiseks

Ida-Viru Keskhaigla on üks neljast haiglast, mis valmistub koroona viiruse leviku korral patsientide vastuvõtuks.

Meie laboriteenistus täiendas teostatavat laboritestide valikut ja lisandus võimalus analüüsida SARS-CoV-2 koroonaviiruse kahtlusega haigetelt võetud proovimaterjali.
Neid proove võetakse reaalse haigusekahtluse korral kas ohupiirkondades viibinud inimestelt või teadaoleva haigega kontaktis olnud isikutelt.

Proove võtab kiirabitöötaja patsientide kodudes, proovi ei saa anda perearsti juures ega haigla protseduuride toas.

Haigla on valmis esimeste haigete paigutamiseks haiglasse. Kui hospitaliseerimise vajadus kasvab, vähendatakse plaanilist tööd ja vastavalt kriisikavale korraldatakse haigla töö ümber.

11. märtsi seisuga oli kogu Eestis diagnoositud COVID-19 haigus 17 inimesel, kellest ükski ei ole vajanud haiglaravi. Ida- ja Lääne-Virumaal ei ole seni tuvastatud ühtegi koroonahaiget patsienti.

Koroona viirusehaiguse juhtude ja analüüside tulemuste kohta annab informatsiooni Terviseamet.

covid 19 coronavirus 750x375

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo