Patsiendile ja külastajale

COVID-19 INFO

Alates 31.05.22 muutus COVID-19 riskitase roheliseks ehk madalaks.

Millega tuleb patsiendil arvestada?

Vastavalt keskhaiglas kehtivale juhendile "Töökorraldus pandeemia tingimustes" madalal riskitasemel ei ole kirurgilise maski kandmine patsiendile statsionaaris, päevaravis ja ambulatoorsel vastuvõtul kohustuslik, aga me soovitame siiski nakkusohutuse kaalutlustel keskhaigla ruumides kirurgilist maski kanda.

Madalal riskitasemel testitakse patsienti COVID-19 suhtes SARS-CoV-2 PCR testiga ainult nakkuskahtluse korral raviarsti ja/või infektsioonikontrolli dokumenteeritud otsusel.

Erakorraliselt hospitaliseeritud patsiendile tehakse SARS-CoV-2 PCR test nakkuskahtluse korral raviarstidokumenteeritud otsusel.

Madalal riskitasemel patsientide külastamine ja saatmine toimub järgmistel tingimustel: külastajal/saatjal ei ole repiratoorseid haigusnähte, reeglina võib patsienti külastada korraga 2 külastajat, külastuse aeg on statsionaaris ja hooldekeskuses kuni 1 tund.

Üleriided palume jätta garderoobi.

Haiglas viibijatele pakkide üleandmine toimub:

Ilmajaama 12/1, Ahtme (M-korpuse) garderoobi kaudu
E-R 7.00-15.00
L, P 8.00-18.30

Ilmajaama 14, Ahtme tervisemaja garderoobi kaudu
E-R kell 8.00-18.30

Polikliinikute lahtiolekuajad

 • Järve tervisemaja:  E-R 8:00 - 18:00
 • Ahtme polikliinik: E-R 8:00 - 18:00
 • Sillamäe tervisekeskus: E, N 9:00 - 17:00  T, K, R 8:00 - 16:00
 • Kiviõli tervisekeskus: E 8:00 -16:00  T 8:00 - 16:00   K 8:00 - 17:00   N 8:00 - 16:00   R 8:00 - 15:00

Omastel on võimalik patsiendi kohta infot saada telefonil 331 1074

Eriarsti visiidi- ja vastuvõtu tasud:

Ida-Viru Keskhaiglas on Ravikindlustuse seaduse § 67, 70 ja 72 alusel kehtestatud eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule visiiditasu.

Visiiditasu maksmine toimub registratuuris (sularahas või pangakaardiga) enne arsti vastuvõttu ning patsiendile väljastatakse visiiditasu arve.

Eesti Haigekassas kindlustatud isikute visiiditasud:

TÄISKASVANU 5,00 €*
LAPS (2-17 a) 1,50 €*

Eesti Haigekassas kindlustamata isikute vastuvõtu maksumused:

ERIARSTI ESMANE VASTUVÕTT 35,00 €*
ERIARSTI KORDUV VASTUVÕTT 25,00 €*

SA Ida-Viru Keskhaigla hinnakirja alusel:
TASULINE VASTUVÕTT 35 €*

NB! Kui patsient ei teata vähemalt 24 enne broneeritud vastuvõtu algust enda mitteilmumisest, tasub patsient järgmise vastuvõtu eest visiiditasu kahekordses suuruses.

Visiiditasu ei võeta:
a. kui kindlustatud isiku suunab ambulatoorse eriarstiabi osutaja juurde sama tervishoiuasutuse teise eriala tervishoiutöötaja või teise tervishoiuasutuse sama tervishoiuteenust osutav tervishoiutöötaja;
b. rasedalt rasedakaardi esitamisel;
c. alla 2-aastaselt lapselt;
d. tasuliste meditsiiniteenuste osutamise korral;
e. korduva konsultatsiooni korral, kui arst on patsiendi kutsunud tagasi ravi kontrollimiseks või muutmiseks ühe haigusjuhtumi korral; korduva konsultatsiooni korral, kui patsiendil viiakse läbi korduvaid raviprotseduure; korduva konsultatsiooni korral, kui patsiendil on kehtiv perearsti korduv saatekiri. Korduv konsultatsioon kehtib üldjuhul kolm kuud ühe haigusjuhtumi korral.

Kui patsiendil on haigla ees võlgnevus, on registratuuri töötaja kohustatud nõudma võlgnevuse tasumist.

Korduv konsultatsioon kehtib üldjuhul kolm kuud ühe haigusjuhtumi korral.

Voodipäevatasud:

Eesti Haigekassas kindlustatud isikute omaosalustasu:
- voodipäevatasu on 2,50 €

Kindlustamata isikute voodipäevatasu erineb erialdade lõikes.

Voodipäevatasu ei võeta:

 • intensiivravi osutamise aja eest
 • raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi korral
 • alaealisele statsionaarse eriarstiabi korral (alla 18-aastane isik)
 • tasuliste meditsiiniteenuste osutamise korral
 • statsionaarse hooldusravi korral, kui sellega kaasneb kohaliku omavalitsuse poolne kaasfinantseerimine
 • patsiendi surma korral
 • ühiskonnale ohtlike nakkushaiguste korral
 • korduvhospitaliseerimise korral, kui selle põhjuseks on ravijärgne tüsistus
 • alla ühe aastase lapse hooldajalt
 • intensiivravil viibiva lapse hooldajalt

Visiiditasu ja voodipäevatasu võib tasuda erakorralise meditsiini osakonna registratuuris (Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve) 8:00-16:00 ja polikliiniku registratuuris (Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve) 8:00-18:00. Tasuda on võimalik nii sularahas kui ka pangakaardiga. Vältimatut abi vajaval patsiendil on visiiditasu eest võimalik maksta ka ülekandega.

Visiidi- ja voodipäevatasu maksmise kohustus tuleneb Ravikindlustuse seadusesest ning on täpsemalt määratletud juhendiga IVKH-J-184 Visiidi- ja voodipäevatasu ning patsiendiarve esitamine ja tasumine.

Eriarsti ambulatoorse vastuvõtu ja plaaniliste haigete haiglassevõtmine järjekorra pidamine on täpsemalt reguleeritud juhendiga IVKH-J-183 "Ravijärjekorra pidamine ja sellest teavitamine".

Tervishoiuteenuse osutamise üldtingimused

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo