Patsiendi rahulolu küsitlused

Alates aprillist 2004 viiakse SA Ida-Viru Keskhaiglas (edaspidi IVKH) läbi patsientide rahulolu küsitlusi, mille eesmärgiks on selgitada patsientide rahulolu IVKH poolt pakutavate tervishoiuteenustega. Küsitlus viiakse läbi eraldi ambulatoorsete ja statsionaarsete haigete seas üks kord aastas ning korraldatakse samaaegselt kõikides Eesti piirkondlikes haiglates ja keskhaiglates.

Küsimustik on koostatud eesti ja vene keeles ning koosneb kuni 40 küsimusest. Küsimused on jaotatud erinevatesse temaatilistesse valdkondadesse:

  • Üldine rahulolu
  • Rahulolu vastuvõtule registreerimise/haiglasse suunamise võimalustega
  • Rahulolu personali suhtumise ja selgitustega
  • Rahulolu uuringute ja ravimite kohta antud selgitustega
  • Rahulolu haigla olmetingimustega

Rahuloluküsitluste lühikokkuvõtetega on võimalik tutvuda klikates allolevatele linkidele

Statsionaarsete patsientide rahuolu uuring 2019

Ambulatoorsete patsientide rahulolu uuring 2018

Statsionaarsete patsientide rahuolu uuring 2017

Ambulatoorsete patsientide rahulolu uuring 2016

Statsionaarsete patsientide rahuolu uuring 2015

Ambulatoorsete patsientide rahulolu uuring 2014

Haiglaravil viibivate patsientide rahulolu uuring 2013

Ambulatoorsete patsientide rahulolu uuring 2012

Haiglaravil viibivate patsientide rahulolu uuring 2011

Ambulatoorsete patsientide rahulolu uuring 2010

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo