Teavitus täiskasvanute hambaravi hüvitise kohta

Alates 1. juulist hakkab kehtima täiendav (kalendriaastas 30-eurone), hambaravisoodustus täiskasvanutele (soodusgruppidel 85-eurone toetus), mida on võimalik kasutada ainult nende hambaravi teenuse osutajate poolt, kes on selleks Eesti Haigekassaga sõlminud täiendava lepingu.

Ida-Viru Keskhaigla ei ole esialgu vastavat lepingut sõlminud tehnilistel põhjustel – vabandame ja loodame patsientide mõistvale suhtumisele!

Kuni 19-aastaste laste (tasuta) hambaravi jätkub haigekassa lepingupartnerite juures esialgu muudatusteta. Ka pensionäride proteesihüvitise kasutamise kord (kuni 255,85€ üks kord kolme aasta jooksul) jääb kuni 31. detsembrini 2017 endiseks.

Teavitame olukorra muutumisest esimesel võimalusel.

Patsient, kes soovib teavet haigekassa täiskasvanute hambaravi lepingupartnerite kohta, saab pöörduda Haigekassasse klienditelefonil 669 6630 või infotelefonil 16363; e-posti aadressil ; posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144 või külastades Eesti Haigekassa klienditeenindust.

***

СООБЩЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ЗУБОЛЕЧЕНИЕ

С 1 июля 2017 г. начинает действовать дополнительная компенсация (30 € в год, льготным группам 85 € в год) расходов на лечение зубов взрослым. Данную льготу могут использовать пациенты только тех учреждений, которые заключили соответствующий дополнительный договор с Больничной Кассой (БК).

По техническим причинам Ида-Вируская Центральная Больница не может временно заключить данный договор. Приносим свои извинения пациентам и надеемся на понимающее отношение.

Для договорных партнеров БК без изменений остаются условия лечения зубов детям в возрасте до 19 лет включительно (лечение бесплатное), а также до 31 декабря 2017 года не изменится порядок выплаты компенсации за протезирование для пенсионеров (255,85 € раз в три года).

Об изменении ситуации сообщим при первой возможности

Информацию о договорных партнерах Больничной Кассы можно получить по инфо-телефону: 669 6630 или 16363; по электронной почте: ; по почте: Lastekodu 48, Tallinn, 10144 или в любом представительстве Больничной Кассы.

Mobiilse nahakasvajate diagnoosimise kabineti graafik

Mobiilne nahakasvajate diagnoosimise kabinet hakkab peatuma Eestimaa erinevais keskustes kord nädalas, võimaldades nii kiirendada inimeste õigeaegset jõudmist nahaarsti juurde naha pahaloomuliste kasvajate kahtlusel. Mobiilne nahakasvajate diagnoosimise kabinet on varustatud kaasaegse aparatuuriga nahakasvajate diagnoosimiseks.

Mobiilne nahakasvajate diagnoosimise kabinet peatub lähiajal Ida-Virumaal

28.– 29. september Ida- Viru Keskhaigla, Ravi 10D, Kohtla-Järve

Registreerimine ja täpsem informatsioon vt Tartu Ülikooli Kliinikumi kodulehelt

Mobiilse androloogia diagnoosikabineti vastuvõtugraafik suvekuudel

Meestearstid tegelevad kõigi meestele eriomaste haigustega: eesnäärmehaigused, seksuaalhäired, meeste üleminekuiga, hüpogonadism, viljatus, sugutrakti ägedad ja kroonilised põletikud, kõik peenise, munandikoti haigused, rinnahaigused meestel.

Ida-Virumaal

Juuni

19.-22. Ahtme, Ilmajaama 14
26.-30. Narva, Haigla 5

Juuli

17.-19. Narva, Haigla 5
20.-21. Ahtme, Ilmajaama 14

Registreerimine ja täpsem info vt Tartu Ülikooli Kliinikumi kodulehelt

Haigla annab võlglastega tegelemise üle inkassofirmale

Alates 1. juulist annab Ida-Viru Keskhaigla seni patsientide poolt tasumata jäänud arved üle inkassofirmale.
Haigla pearaamatupidaja Urve Ojamaa sõnul on 2014. kuni 2016. aasta eest arvete tasumisega viivitanud kokku üle 5 000 inimese, kelle koguvõlg selle aja eest ulatub 44 148 euroni.
„Kuigi keskmine võlasumma inimese kohta ei ole suur, koguneb kokku arvestatav summa. Haigla põhitegevuseks on ikkagi tervishoiuteenuse osutamine“ põhjendas haigla pearaamatupidaja inkassofirmaga lepingu sõlmimist.

Patsiendid on võlgade tasumisega viivitanud nii visiidi-, voodipäevatasu kui ka tasulise arstiabi arvete tasumisel. Vanimad võlad ulatuvad aastate taha ning haigla on korduvalt saatnud meeldetuletusi neile, kel arve tasumine on millegipärast ununenud.

Koostööleping vastava konkursi võitnud Lindorff Eesti AS-ga sõlmiti aasta alguses, nüüdseks on ettevalmistustööd lõppenud.

„Saadame neil päevil meeldetuletuse kõikidele maksmisega viivitanud patsientidele, kelle SMS või e-maili kontaktid meil olemas on. Kes juuni lõpuks ei ole ikkagi võlgnevust tasunud, nende andmed anname üle meie koostööpartnerile Lindorff Eesti AS,“ ütles pearaamatupidaja Urve Ojamaa. Sel juhul lisanduvad tasumata arve summale ka sissenõudmiskulud.

Kui on kahtlusi arve, võlgnevuse summa ja tasumise võimaluste osas, siis lisainformatsiooni saamiseks tuleb ID-kaardiga sisse logida IVKH digiregistratuuri www.ivkh.ee/v, helistada võlglastega tegeleva teenindaja telefonile nr 339 5121 või kirjutada e-maili aadressile .

 

Больница передает инкассо-фирме деятельность по взысканию долгов

Начиная с 1 июля Ида-Вируская центральная больница начнет передавать неоплаченные пациентами счета в инкассо-фирму.

По словам главного бухгалтера больницы Урве Оямаа выплату по счетам в период с 2014 по 2016 гг. задержали более 5 000 человек, общий долг которых за упомянутый период составляет 44 148 евро. «Хотя средняя сумма долга на одного человека является небольшой, в общем получается ощутимая сумма. Основной деятельностью больницы является все-таки оказание услуг здравоохранения», − обосновала необходимость заключения договора с инкассо-фирмой главный бухгалтер фирмы.

Пациенты задержали выплату по счетам за визит, койко-день, а также оказание платной врачебной помощи. Самые давние долги образовались много лет назад, и больница неоднократно отправляла напоминание тем, кто по какой-либо причине забыл оплатить счет за оказанные услуги.

Договор о сотрудничестве с фирмой Lindorff Eesti AS, выигравшей конкурс на поставку данной услуги, был заключен в начале года, и на данный момент все подготовительные работы завершены.

«В эти дни мы отправим SMS-напоминания или электронные письма всем пациентам, задержавшим оплату, чьи контактные данные у нас есть. Данные тех, кто не оплатит задолженность к концу июня, будут переданы нашему партнеру по сотрудничеству – Lindorff Eesti AS», – сказала главный бухгалтер Урве Оямаа. В этом случае к сумме неоплаченного счета добавятся также расходы на взыскание долга.

Если у Вас есть сомнения по поводу счета, суммы задолженности, а также возможностей оплаты, то для получения дополнительной информации необходимо войти с ID-картой в э-регистратуру ИВЦБ www.ivkh.ee/v, позвонить по номеру телефона 339 5121, предусмотренному для должников или написать письмо на адрес э-почты .

 

Haiglas tähistati õdede päeva

DSC0420Ida-Viru Keskhaiglas tähistati reedel (12.05) rahvusvahelist õdede päeva konverentsiga „Õdede hääl kõlavaks!" Konverentsi eel tunnustati parimaid õdesid ja hooldajaid.

Õdesid tervitasid Kohtla-Järve linnapea Ljudmilla Jantšenko, juhatuse esimees Tarmo Bakler, õendusjuht Alevtina Uustalu, koolitusjuht Olga Feldman, kolleegid Narva Haiglast, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidust ja Tallinna Tervishoiukõrgkoolist. Kõik esinejad rõhutasid õdede järjest suurenevat rolli ja tänasid õdesid nende tehtud töö eest!

Kohtla-Järve linnapea andis üle linna tänukirja pikaaegse staažiga ämmaemandale Viive Kallikule.
Haigla tunnustas parimatena viit õde, ühte ämmaemandat, ühte bioanalüütikut, ühte radioloogiatehnikut ja kahte hooldajat:
Jelena Kit – polikliiniline teenistus, õde
Olga Martšenko – EMO õendus, õde
Jevgenia Jegereva – funktsionaaldiagnostika, õde
Svetlana Pikalova – 3 kirurgia õendus, õde
Niina Bajeva – 2 kirurgia õendus, õde
Olga Pilitsina – patoloogia teenistus, vastutavbioanalüütik
Nadežda Vojeikina - sünnitusabi ja sünnituseelne õendus, ämmaemand
Julia Berzina – radioloogiateenistus, radioloogiatehnik
Ljudmilla Boitsenko – tuberkuloosi õendus, hooldaja
Ljudmilla Kangur – I sisehaiguste õendus, hooldaja
Meeneid ja lilli jagus ka teistele nominentidele.

Konverentsi osas rääkis Tallinna Tervishoiu kõrgkooli õppejõud Ivi Prits emotsionaalselt ja kaasakiskuvalt, kuidas me kõik saame olla mentoriks tulevasele õele, kuidas just isiklik kogemus paneb olukordi ümber hindama. Ühtlasi tegi ta ettepaneku koostööks, et kõrgkool koos tudengitega aitaks ette valmistada patsiendi info materjale ja selle käigus ühtlasi õpiks empaatilisemalt suhtuma erinevate patsientide erinevatesse raskustesse.

Sama kooli õe erilala tudeng Jelisaveta Blaško, kes töötab juba ka haigla erakorralise meditsiini osakonnas hooldajana, rääkis õe rollist tervislike eluviiside propageerimisel.

Erakorralise meditsiini osakonna õendusjuht Maie Türkson tutvustas enda tulevase magistritöö sisu – õdedevastane patsiendivägivald ja selle mõju. Ta viis selleks läbi küsitluse kõikide regionaal- ja keskhaiglate EMO õdede seas, mis on esimene omataoline Eestis. Türkson kutsus õdedepäeva motole vastavalt üles panna õdede hääl kõlama ka õdedevastase vägivalla teemal, mis on seni kui mitte maha vaikitud, siis vähemalt sordiini all olev teema.

I kirurgia õendusjuht Helle Peterson tutvustas samuti enda magistritöö teemat: Õdede töökorraldus ja selle mõju patsiendile. Kuna magistritöö on alles algusjärgus, siis tutvustas Peterson rahvusvahelisi andmeid ja selle põhjal võib eeldada, et Eestis ja meie haiglas saab nii mõndagi paremini korraldada.

Haigla õendusjuht Alevtina Uustalu tutvustas esimese aasta kokkuvõtteid koostööst Jõhvi Gümnaasiumiga: Aidates noortel teha valikuid. Meditsiini suund on Jõhvi Gümnaasiumis üks populaarsemaid ning õpingute, aga eriti praktikumide käigus leidus nii neid, kes said innustust elukutse valikuks meditsiinivaldkonnas, kui neidki, kes vastupidi jõudsid selgusele, et neid tervishoid ikka ei tõmba.

Rahvusvahelist õdede päeva tähistatakse Rahvusvahelise Õdede Nõukogu (ICN) poolt alates 1965. aastast Florence Nightingale'i (1820-1910) sünnipäeval, keda peetakse õenduse kutseala rajajaks.

DSC0352

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo