Vabariigi president Kersti Kaljulaid külastas Ida-Viru Keskhaiglat

15.11.2018 meid külastas Vabariigi president Kersti Kaljulaid: “Meditsiini põletavad, peamiselt tulevikku suunatud küsimused on asjakohased ka Ida-Viru Keskhaiglas ja lihtsaid vastuseid neile ei ole. Teisalt on väga selge, et haigla suudab pakkuda väga korralikku ja seejuures keerulist meditsiinilist abi moodsas ja meeldivas haiglakompleksis.”

president

Alates 3. detsembrist võtavad perearstid vastu aadressil Ravi 10

Lugupeetud patsiendid,
Seoses Järve linnaosa polikliiniku renoveerimisega enamus perearste kolivad remondi ajaks Ravi 10 hoonesse (endine traumapunkt, kaart).
Alates 3. detsembrist 2018.a Ravi 10 korpuses alustavad vastuvõttu järgmised perearstid:
Rimma Prutjan, Florida Katejeva, Arsen Maisurjan, Natalja Petrova, Natalia Loginova, Tatjana Kurbatova, Jelena Truts, Anna Mihhailova, Veera Bulohhova, Jelena Kisseljova, Natalja Natõkan.
Perearstide kabinettide telefoninumbrid jäävad samad. Täiendav informatsioon perearstide registratuuri telefonil 3395154 või 3395153.

Järve linnaosa polikliiniku hoones oma vastuvõttu jätkavad perearstid Ljudmilla Jeržanova, Maria Aleksandrova ja Marina Tarassova.
Perearstide kabinettide telefoninumbrid jäävad samad.

Täpsem info perearstide ja –õdede vastuvõttudest on leitav haigla e-registratuurist: http://registratuur.ivkh.ee/et/perearstid

Samuti remondi ajaks kolivad Ravi 10 (endisesse traumapunkti, kaart) hoonesse Säästuoptika ja Terviseabi kauplused.

Haigla aastapäeval tunnustati parimaid

9. novembril toimus haigla 15. aastapäevakonverents ja nagu traditsiooniks saanud, tunnustati parimaid töötajaid, sh pikaajalise töö eest (50 aastat ja rohkem), kolleegipreemia jagati seekord välja viies kategoorias ning samuti tunnustas juhatus töötajaid nende pühendunud panuse eest. Tunnustusega kaasnes hõbemärk (va need, kes on selle juba pälvinud), meene ja rahaline auhind. Samuti tänas Kohtla-Järve linnavalitsus lahkuvaid juhatuse liikmeid tehtud töö eest, kes said aukirja ja hõbemärgi ka haigla nõukogu poolt.

Juubelit väärt pikaajalise töö eest tunnustati:
Malle Kergand, kes on järjepidevalt töötanud IVKH alates 05.08.1958. a. Käesoleval ajal töötab hambakliinikus med-registraatorina.
Mari Smirnova on järjepidevalt töötanud IVKH alates 16.08.1967. a. Käesoleval ajal töötab finants- ja arvestusteenistuses raamatupidajana.

Ida-Viru Keskhaigla kolleegipreemia pälvisid:
Alexey Tsaregorodtsev, günekoloog
Tatjana Evve, polikliinilise teenistuse õendusjuht
Veera Rõssajeva, radioloogiatehnik
Inna Agapova, anestesioloogia- ja intensiivravikliiniku hooldaja
Elle Vodja, kirurgiakliiniku osakonna sekretär

Haigla juhatus tunnustab pühendunud panuse eest järgmisi töötajaid:
Valentina Fjodorova, sisekliiniku õendusjuht
Dmitri Kislitsõn, infosüsteemide osakonna juhataja
Meedi Lehtla, hambakliiniku juhataja
Rutti Soomets, üldkirurgia vanemarst
Svetlana Štefil, funktsionaaldiagnostika vanemarst
Aleksander Valguta, töökeskkonnaspetsialistina.

Kohtla-Järve Linnavalitsus ja IVKH nõukogu tänasid tehtud töö eest
Aime Keisi, ülemarsti ja juhatuse liikmena ning Aleksei Rodinit, haldusjuhi ja juhatuse liikmena.

Järve uut tervisekeskust hakkab ehitama Astlanda Ehitus

Ravi10D IVKHP1 OK

PRESSITEADE
Ida-Viru Keskhaigla
Kohtla-Järvel 12.11.2018
Järve uut tervisekeskust hakkab ehitama Astlanda Ehitus        
                                                                                                      

Astlanda Ehitus ja Ida-Viru Keskhaigla allkirjastasid Kohtla-Järvel Ravi 10d asuva Järve polikliiniku renoveerimise lepingu.

Polikliiniku renoveeritud ruumides avatakse kaasaegsetele nõuetele vastav Järve esmatasandi tervisekeskus, kus perearstid ja teised spetsialistid hakkavad pakkuma esmatasandi raviteenuseid. Remonditud ruumides jätkavad ambulatoorsete eriarsti ja iseseisva õenduse teenuste osutamist ka Ida-Viru Keskhaigla.

Järve polikliinik teenindab eelkõige Järve asumi, aga ka ümberkaudsete valdade elanikke olles kodupolikliinikuks u. 20 000 elanikule.

„Soovin ehitajale edu ja jaksu ning loodan patsientide mõistvale suhtumisele“ ütles Tarmo Bakler, viidates asjaolule, et remont toimub etapiviisiliselt ja polikliinikut selleks ajaks täielikult ei suleta.

Remondi ajaks kolivad enamus perearste, osa taastusravi teenuseid, pulmonoloogia ja tuberkuloosiravi ambulatoorne vastuvõtt, Terviseabi ja Optika kauplus Ravi 10 (endisesse traumapunkti) hoonesse. Üksikute taastusraviteenuste osutamine remondi ajaks katkestatakse nagu ka apteegi ja puuvilju müüva kaupluse tegevus. Kus missugust teenust osutatakse, teavitame täiendavalt erinevaid kanaleid kasutades.
Lepingujärgselt kulub remonditöödeks u 2 aastat.

Järve polikliinikus on kokku ligikaudu 8 400 m2 renoveeritavat pinda. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 10,9 miljonit eurot (sh käibemaks), millest suurema osa u 10,4 eurot moodustab ehituslepingu maksumus. Polikliiniku renoveerimine toimub valdavalt haigla omafinantseeringute arvelt, 1,9 miljonit eurot saadakse Euroopa Regionaalarengufondist Järve esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks.
Remondi käigus jäävad paika üksnes kandekonstruktsioonid, aga muudetakse näiteks siseseinte asukohti, paigaldatakse uued tehnosüsteemid, sh ventilatsioon ja liftid. Hoone saab ka uue kuue – koos soojustusega ka värske välisviimistluse.
Renoveeritava polikliiniku projekti on koostanud Architecture Workshop Finland OY.

Ravi 10d polikliiniku renoveerimise riigihankele esitati neli pakkumust: AS EVIKO, Nordecon AS, AS Merko Ehitus Eesti ja REVIN GRUPP OÜ ühispakkumus ning OÜ Astlanda Ehitus.
Kõik pakkumused kvalifitseerusid ning tunnistati tingimustele vastavaks.

Täiendav info:
Tarmo Bakler, juhatuse esimees
Tel 331 1003

SA Tartu Ülikooli Kliinikum hakkab SA Ida-Viru Keskhaiglas osutama keemiaravi

PRESSITEADE
21.09.2018

SA Tartu Ülikooli Kliinikum hakkab SA Ida-Viru Keskhaiglas osutama keemiaravi

Ida-Viru piirkonna vähihaiged saavad nüüdsest tänu kliinikumi toele keemiaravi kodule lähedal.

Tartu Ülikooli Kliinikumi arstid – nii hematoloogid kui onkoloogid - nõustavad patsiente kasvajate medikamentoosse ravi läbiviimiseks Ida-Viru Keskhaiglas neljal päeval nädalas. Vähiravi on kombineeritud, koosnedes sageli kirurgilisest, kiiritus- ja keemiaravist. Pahaloomulise kasvaja diagnoosi kinnitamiseks vajalikud uuringud tehakse edaspidi kas Ida-Viru Keskhaiglas või Kliinikumis, sõltuvalt probleemist, patsiendi seisundist ja diagnostikavõimalustest. Pahaloomuliste kasvajate raviotsused langetab alati konsiilium Tartu Ülikooli Kliinikumis. Kirurgiline ravi ning kiiritusravi on Ida-Viru piirkonnas elavatele patsientidele edaspidigi Tartus, kuid keemiaravi kuurid tehakse nüüdsest Ida-Viru Keskhaiglas. Keemiaravi kestvus on patsientidel, olenevalt haigusest, väga erinev. Teatud paikmete korral võib keemiaravi kesta pea aasta, mõne paikme puhul veelgi kauem.

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimehe Urmas Siiguri sõnul on see hea näide kahe haigla koostööst: „Vähktõbi on kurnav ning selle ravi on kombineeritud ning sageli ka pikaaegne. Nüüd saame kergendada Ida-Virumaa patsientide koormavat raviprotsessi, tuues selle ambulatoorse osa nende elukohale lähemale,“ lisas Siigur.

Kliinikum toob ravi elukohale lähemale hinnanguliselt sadadele Ida-Virumaa patsientidele. Näiteks eelmisel aastal käis kliinikumis ambulatoorsel ravil enam kui 220 inimest kokku pea 1300-l korral.

Kliinikumi hematoloogia-onkoloogiakliiniku juhataja dr Peeter Padriku sõnul on tegemist olulise sammuga vähiravi arendamisel patsiendikesksemaks. „Uus rakendatav töökorraldus võimaldab patsientidel saada ravi kodule lähemal, samas säilitades ülikoolihaigla ravikvaliteedi ja seotuse kasvajate multidistiplinaarse diagnostika ja raviprotsessiga. Väga oluline on sealjuures ka kliinikumi ja Ida-Viru Keskhaigla hea koostöö,“ lisas dr Padrik.

Ida-Viru Keskhaigla ravijuht Aime Keis on vähidiagnoosiga Ida-Virumaa patsientidele keemiaravi lähemale toomise üle väga rõõmus: “Mul on väga hea meel, et lõpuks saab teoks keemiaravi osutamise alustamine Ida-Virumaal. Olen seda projekti vedanud ja juba mitu aastat tagasi öelnud, et keemiaravi saab Ida-Virumaa elanikele teoks. Tänan südamest Kliinikumi eesotsas Urmas Siiguri ja Peeter Padrikuga. Nad on usaldanud meie haiglas töötavaid inimesi ja uskunud, et saame hakkama. Ja me saamegi. Ei olnud raske leida inimesi, kes hakkavad tegelema Ida-Viru Keskhaiglas keemiaravi osutamisega.”

Kaasaegne onkoloogia on väga kõrgelt spetsialiseerunud, sestap on väikeses riigis otstarbekas hoida eriala kompetentsi koos. Eestis on vähiravi kompetentsikeskused koondunud Tartusse ja Tallinnasse. Piirkondliku haigla ja keskhaigla koostööprojekt tähendabki kompetentsi jagamist. Keemiaravi läbiviimiseks rajas Ida-Viru Keskhaigla spetsiaalse lahustamiskeskuse, kus valmistatakse spetsiaalsed onkoloogilised ravimid tagades ümbritseva keskkonna kaitse.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo