Ida-Viru Keskhaigla silmaarstid alustavad vastuvõtte Narvas

D751 DSC7913Reedel, 17. veebruaril alustavad Narva Polikliinikus vastuvõttu Ida-Viru Keskhaigla silmaarstid ning toimuma hakkab ka silmaõe iseseisev vastuvõtt.

„Iseseisva õe vastuvõtt on suunatud kroonilistele glaukoomi patsientidele, kes peavad iga kolme kuu tagant, vahel isegi sagedamini kontrollis käima. Õde võtab nendega tegelemise põhiraskuse enda peale ning arst saab tegeleda teiste patsientide ja haigustega,“ selgitas IVKH silmahaiguste vanemarst dr Natalia Feldman.
Õed võivad ilma arstita kontrollida nägemist, silmarõhku, teha spetsiaalseid kompuuteruuringuid ja vajadusel saadavad patsiendi arstile. Kuna arst võtab vastu kõrvalkabinetis, siis on ka arsti kompetentsi nõudvad probleemid võimalik lahendada sama visiidi käigus, mis on patsientidele väga mugav.
„Ahtme polikliinikus on see süsteem mitu aastat töötanud ja ennast igati õigustanud, nüüd hakkab see niimoodi toimuma ka Narva Polikliinikus“ lisas dr Feldman.
Esmaspäevast neljapäevani võtab patsiente vastu dr Albina Arkhipova ja reedeti dr Olga Kazak. Iseseisva õe vastuvõtte teostab õde Julia Smolina.
Alates jaanuarist võtavad Narva polikliinikus vastu ka Ida-Viru Keskhaigla neuroloogid.

Kõikidele nendele vastuvõttudele saab registreeruda kõikides IVKH registratuurides, telefoni teel 33 111 33 ja digiregistratuuri (haigla kodulehe www.ivkh.ee) kaudu.

Ümberkorraldused on tingitud haiglavõrgu ühtlustamisest ja eriarstiabi geograafilise kättesaadavuse põhimõtetest. Narvas Haiglas osutatakse eriarstiabi teenuseid mitmel erialal, mida üldhaigla tasandil enam ette ei nähta. Selleks, et arstiabi kättesaadavus Ida-Virumaal ja Narvas ei halveneks, sõlmisid Ida-Viru Keskhaigla, Narva Haigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum 27. juunil 2016. a kolmepoolse koostöölepingu.
__________

Глазные врачи Ида-Вируской Центральной Больницы начинают прием в Нарве

С пятницы, 17 февраля, в Нарвской поликлинике начнут принимать пациентов глазные врачи Ида-Вируской Центральной Больницы, а также самостоятельный прием будет вести офтальмологическая сестра.

«Самостоятельный прием офтальмологической сестры предназначен для пациентов с хронической глаукомой, которые должны проходить осмотр раз в три месяца, а иногда и чаще. Основной объем работы, связанный с такими пациентами, сестра возьмет на себя, врач же в это время сможет заниматься другими пациентами и заболеваниями» - пояснила старший офтальмолог доктор Наталиа Фельдман.

Без участия врача сестры могут самостоятельно проводить проверку зрения, измерять глазное давление, проводить специализированные компьютерные обследования и при необходимости направлять пациента к врачу. Поскольку врач будет принимать в соседнем кабинете, то все вопросы, требующие вмешательства врача, можно будет решить во время того же визита, что, безусловно, очень удобно для пациента.

«В поликлинике Ахтме такая система работает уже много лет и, следует отметить, что она себя оправдывает. По такому же принципу будут вестись приемы и в Нарвской поликлинике» - добавила Фельдман.

С понедельника по четверг прием будет вести др. Альбина Архипова, по пятницам др. Ольга Казак. Самостоятельный прием офтальмологической сестры будет проводить Юлия Смолина.

С января этого года в Нарвской поликлинике начали вести прием неврологи Ида-Вируской Центральной Больницы.

На прием к этим специалистам можно зарегистрироваться во всех регистратурах ИВЦБ, по телефону 33 111 33 и в дигирегистратуре (на домашней странице больницы www.ivkh.ee)

Реорганизация обусловлена упорядочиванием больничных сетей и принципом географической доступности помощи врачей-специалистов. На данный момент Нарвская Больница оказывает приемы по нескольким специальностям, которые уже не входят в перечень услуг, оказываемых общей больницей. Для того, чтобы избежать снижения уровня доступности врачебной помощи в Ида-Вирумаа и Нарве, 27 июня 2016 года между ИВЦБ, Нарвской Больницей и Клиникой Тартуского Университета был заключен трехсторонний договор о сотрудничестве.
__________

Selver andis üle "Koos on kergem annetajate" tšeki

D751 DSC85902. veebruaril andsid Kohtla-Järve Selveri juhataja Angela Luiksoo ja Jõhvi Selveri juhataja Heiki Kiisküla Ida-Viru Keskhaigla sünnitusosakonna jaoks üle tšeki heategevuskampaania „Koos on kergem“ raames kogutud toetusraha 6800 eurot.

Sünnitusabi ja sünnituseelse õenduse vastutav õde Veronika Shirmelis ütles, et annetuse eest tahetakse soetada vastsündinute monitor, sünnituse ajal ja peale operatsiooni valu leevendav seade ning kui raha jagub, siis ka imetamistooli.

IVKH juhatuse esimees Tarmo Bakler tänas kõiki annetajaid, kes kampaanias osalesid, ja kirjeldas, kuidas aastatega on olukord sünnitusmajas muutunud. Kui varem peeti justkui auasjaks valu talumist, siis tänapäeval pööratakse tähelepanu valu leevendamisele.

"Koos on kergem" kampaania toimus juba 14-ndat korda, mille käigus koguti 16 haigla heaks rekordsummana 123 800 eurot.

„Koos on kergem“ heategevusprojekt hõlmas perioodi 1. novembrist 2. jaanuarini. Kliendid said head teha iga ostuga, Mesikäpa šokolaadide ostuga ning annetuskasti raha jätmisega. Olulise panuse andsid ka kampaaniapartnerid Kalev mesikäpa toodetega, Prike Vitteli veega ja Svensky Sensodyne hambapastaga ja Tartu Mill oma toodetega.

D751 DSC8602

Loodame, et KKH taastab sillamäelastele esmaabi teenuse osutamise senistel kellaaegadel

sillamaeIda-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler kohtus täna (02.02.2017) Sillamäe Linnavolikogu esimehe Jelena Koršunova, linnavolikogu aseesimehe dr Valeri Abramovitši ning abilinnapea Evi Paasmäega, et täpsustada Kirde Kohaliku Haiglaga tekkinud arusaamatuse tagamaid.

„Ida-Viru Keskhaigla (IVKH) finantseerib Kirde Kohalikku Haiglat (KKH) sel aastal eriarstiabi teenuse osutamist praktiliselt samas mahus nagu eelmisel aastal välja arvatud neuroloogia erialal. IVKH hinnangul on pakutud teenusemaht piisav, et tagada esmaabi vajavate patsientide vastuvõtt nagu seni kõikidel tööpäevadel kuni kella 20-ni. Ühel nädalapäeval teenuse mitteosutamise on Kirde Kohaliku Haigla ühepoolne töökorralduse muutus, mis on seniste kokkulepete jäme rikkumine“ ütles IVKH juhatuse esimees Tarmo Bakler. Ta lisas: "Loodame, et Kirde Kohalik Haigla taastab sillamäelastele esmaabiteenuse osutamise senistel kellaaegadel."

Mobiilse androloogiakabineti vastuvõtugraafik 2017.a. jaanuaris-veebruaris

9.-12.jaan Ida-Viru Keskhaigla peaukse ees, Ilmajaama 14, Ahtme

17.-20.jaan Narva Haigla peasissepääsu ees, Haigla 5

24.-25.jaan Kiviõli Tervisekeskuse ees , Keskpuiestee 36/38

26.-27.jaan Rakvere Haigla, erakorralise meditsiini osakonna ukse ees, Lõuna põik 1

31.jaan-2.veebr Sillamäe tervisekeskuse ees, Kajaka 9

6.-9.veebr Ida-Viru Keskhaigla peaukse ees, Ilmajaama 14, Ahtme

14-16.veebr Narva Haigla peasissepääsu ees, Haigla 5

20.-22.veebr Sillamäe tervisekeskuse ees, Kajaka 9

27-28. veebr Rakvere Haigla, erakorralise meditsiini osakonna ukse ees, Lõuna põik 1

1.-2.märts Kiviõli Tervisekeskuse ees , Keskpuiestee 36/38

Ida-Viru Keskhaigla kõikides üksustes kehtib patsientide ajutine külastamiskeeld

kulastuskeeld

Seoses gripi ja ülemiste hingamisteede viirushaiguste ulatusliku levikuga palub Ida-Viru Keskhaigla alates homsest, 6. jaanuarist haiglaravil viibivaid patsiente mitte külastada.

Et vältida viirushaiguste levikut haiglasse on patsientide külastamine kõikides haigla üksustes ajutiselt keelatud.

Pakkide toomine patsientidele on lubatud, kuid need tuleb jätta haigla garderoobi riidehoiutöötaja kätte, kust need toimetatakse edasi haiglaravil olijatele. Pakid palume varustada patsiendi nime ja osakonna nimetusega.

Täname mõistva suhtumise eest!
Haigla infektsioonikontrolli teenistus

В Ида-Вируской Центральной Больнице введен временный запрет на посещение пациентов

В связи с обширным распространением гриппа и вирусных заболеваний верхних дыхательных путей, начиная с завтрашнего дня, с 6-го января, Ида-Вируская Центральная Больница просит не навещать пациентов, находящихся на лечении в больнице.

Посещение пациентов временно запрещено во всех отделениях больницы, чтобы избежать распространения вирусных заболеваний.

Передача посылок для пациентов разрешена, но их нужно передать работнику гардероба больницы, откуда их доставят пациентам, находящимся на лечении в больничных отделениях. На посылках просим отметить имя и фамилию пациента, а также отделение, где находится пациент.

Благодарим за понимание!
Служба инфекционного контроля больницы

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo