Mobiilse androloogia diagnoosikabineti vastuvõtugraafik Virumaal

Meestearstid tegelevad kõigi meestele eriomaste haigustega: eesnäärmehaigused, seksuaalhäired, meeste üleminekuiga, hüpogonadism, viljatus, sugutrakti ägedad ja kroonilised põletikud, kõik peenise, munandikoti haigused, rinnahaigused meestel.

Juuli

17. –19. 07 Narva, Haigla 5
20. –21. 07 Ahtme, Ilmajaama 14

August

7.08–9.08 Rakvere, Lõuna põik 1
10.08–14.08 Ahtme, Ilmajaama 14
15.08–18.08 Narva, Haigla 5

September

25. –27.09 Rakvere, Lõuna põik 1

Oktoober

28.09–2.10 Ahtme, Ilmajaama 14
3. –6.10 Narva, Haigla 5

November

30.10–1.11 Rakvere, Lõuna põik 1

Androloogia mobiilse diagnoosikabineti koordinaator on meditsiiniõde Olda Raudik, arstidest töötavad kabinetis dr Stanislav Tjagur, dr Sven Tennisberg ja dr Margus Punab.

Meestearsti vastuvõtule haigekassa tingimustel pöördumine eeldab saatekirja. Ravikindlustatud isikutele kehtib esimesel visiidil visiiditasu 5 eurot. Ravikindlustuseta ja saatekirjata mehed saavad vastuvõtule pöörduda tasulises korras.

Mobiilse androloogia diagnoosikabineti vastuvõtule on võimalik registreerida:

kliinikumi kodulehel: http://www.kliinikum.ee/eriarsti-vastuvott/registreerumine

meestekliiniku kodulehel http://www.kliinikum.ee/meestekliinik

e-kirjaga:

telefonil 731 9100, 731 9323.

Mobiilsed diagnoosikabinetid soetas Eesti Vähiliit ETV heategevusprogrammi „Jõulutunneli“ abil – 2015. aasta lõpus koguti annetusi naha- ja eesnäärmevähi varajase diagnoosimise kabineti avamiseks. Saade kogus tänu telefoniannetajatele, firmadele ja FoRevo Fondile kokku 312 628 eurot.

Teavitus täiskasvanute hambaravi hüvitise kohta

Alates 1. juulist hakkab kehtima täiendav (kalendriaastas 30-eurone), hambaravisoodustus täiskasvanutele (soodusgruppidel 85-eurone toetus), mida on võimalik kasutada ainult nende hambaravi teenuse osutajate poolt, kes on selleks Eesti Haigekassaga sõlminud täiendava lepingu.

Ida-Viru Keskhaigla ei ole esialgu vastavat lepingut sõlminud tehnilistel põhjustel – vabandame ja loodame patsientide mõistvale suhtumisele!

Kuni 19-aastaste laste (tasuta) hambaravi jätkub haigekassa lepingupartnerite juures esialgu muudatusteta. Ka pensionäride proteesihüvitise kasutamise kord (kuni 255,85€ üks kord kolme aasta jooksul) jääb kuni 31. detsembrini 2017 endiseks.

Teavitame olukorra muutumisest esimesel võimalusel.

Patsient, kes soovib teavet haigekassa täiskasvanute hambaravi lepingupartnerite kohta, saab pöörduda Haigekassasse klienditelefonil 669 6630 või infotelefonil 16363; e-posti aadressil ; posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144 või külastades Eesti Haigekassa klienditeenindust.

***

СООБЩЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ЗУБОЛЕЧЕНИЕ

С 1 июля 2017 г. начинает действовать дополнительная компенсация (30 € в год, льготным группам 85 € в год) расходов на лечение зубов взрослым. Данную льготу могут использовать пациенты только тех учреждений, которые заключили соответствующий дополнительный договор с Больничной Кассой (БК).

По техническим причинам Ида-Вируская Центральная Больница не может временно заключить данный договор. Приносим свои извинения пациентам и надеемся на понимающее отношение.

Для договорных партнеров БК без изменений остаются условия лечения зубов детям в возрасте до 19 лет включительно (лечение бесплатное), а также до 31 декабря 2017 года не изменится порядок выплаты компенсации за протезирование для пенсионеров (255,85 € раз в три года).

Об изменении ситуации сообщим при первой возможности

Информацию о договорных партнерах Больничной Кассы можно получить по инфо-телефону: 669 6630 или 16363; по электронной почте: ; по почте: Lastekodu 48, Tallinn, 10144 или в любом представительстве Больничной Кассы.

Mobiilse nahakasvajate diagnoosimise kabineti graafik

Mobiilne nahakasvajate diagnoosimise kabinet hakkab peatuma Eestimaa erinevais keskustes kord nädalas, võimaldades nii kiirendada inimeste õigeaegset jõudmist nahaarsti juurde naha pahaloomuliste kasvajate kahtlusel. Mobiilne nahakasvajate diagnoosimise kabinet on varustatud kaasaegse aparatuuriga nahakasvajate diagnoosimiseks.

Mobiilne nahakasvajate diagnoosimise kabinet peatub lähiajal Ida-Virumaal

28.– 29. september Ida- Viru Keskhaigla, Ravi 10D, Kohtla-Järve

Registreerimine ja täpsem informatsioon vt Tartu Ülikooli Kliinikumi kodulehelt

Mobiilse androloogia diagnoosikabineti vastuvõtugraafik suvekuudel

Meestearstid tegelevad kõigi meestele eriomaste haigustega: eesnäärmehaigused, seksuaalhäired, meeste üleminekuiga, hüpogonadism, viljatus, sugutrakti ägedad ja kroonilised põletikud, kõik peenise, munandikoti haigused, rinnahaigused meestel.

Ida-Virumaal

Juuni

19.-22. Ahtme, Ilmajaama 14
26.-30. Narva, Haigla 5

Juuli

17.-19. Narva, Haigla 5
20.-21. Ahtme, Ilmajaama 14

Registreerimine ja täpsem info vt Tartu Ülikooli Kliinikumi kodulehelt

Haigla annab võlglastega tegelemise üle inkassofirmale

Alates 1. juulist annab Ida-Viru Keskhaigla seni patsientide poolt tasumata jäänud arved üle inkassofirmale.
Haigla pearaamatupidaja Urve Ojamaa sõnul on 2014. kuni 2016. aasta eest arvete tasumisega viivitanud kokku üle 5 000 inimese, kelle koguvõlg selle aja eest ulatub 44 148 euroni.
„Kuigi keskmine võlasumma inimese kohta ei ole suur, koguneb kokku arvestatav summa. Haigla põhitegevuseks on ikkagi tervishoiuteenuse osutamine“ põhjendas haigla pearaamatupidaja inkassofirmaga lepingu sõlmimist.

Patsiendid on võlgade tasumisega viivitanud nii visiidi-, voodipäevatasu kui ka tasulise arstiabi arvete tasumisel. Vanimad võlad ulatuvad aastate taha ning haigla on korduvalt saatnud meeldetuletusi neile, kel arve tasumine on millegipärast ununenud.

Koostööleping vastava konkursi võitnud Lindorff Eesti AS-ga sõlmiti aasta alguses, nüüdseks on ettevalmistustööd lõppenud.

„Saadame neil päevil meeldetuletuse kõikidele maksmisega viivitanud patsientidele, kelle SMS või e-maili kontaktid meil olemas on. Kes juuni lõpuks ei ole ikkagi võlgnevust tasunud, nende andmed anname üle meie koostööpartnerile Lindorff Eesti AS,“ ütles pearaamatupidaja Urve Ojamaa. Sel juhul lisanduvad tasumata arve summale ka sissenõudmiskulud.

Kui on kahtlusi arve, võlgnevuse summa ja tasumise võimaluste osas, siis lisainformatsiooni saamiseks tuleb ID-kaardiga sisse logida IVKH digiregistratuuri www.ivkh.ee/v, helistada võlglastega tegeleva teenindaja telefonile nr 339 5121 või kirjutada e-maili aadressile .

 

Больница передает инкассо-фирме деятельность по взысканию долгов

Начиная с 1 июля Ида-Вируская центральная больница начнет передавать неоплаченные пациентами счета в инкассо-фирму.

По словам главного бухгалтера больницы Урве Оямаа выплату по счетам в период с 2014 по 2016 гг. задержали более 5 000 человек, общий долг которых за упомянутый период составляет 44 148 евро. «Хотя средняя сумма долга на одного человека является небольшой, в общем получается ощутимая сумма. Основной деятельностью больницы является все-таки оказание услуг здравоохранения», − обосновала необходимость заключения договора с инкассо-фирмой главный бухгалтер фирмы.

Пациенты задержали выплату по счетам за визит, койко-день, а также оказание платной врачебной помощи. Самые давние долги образовались много лет назад, и больница неоднократно отправляла напоминание тем, кто по какой-либо причине забыл оплатить счет за оказанные услуги.

Договор о сотрудничестве с фирмой Lindorff Eesti AS, выигравшей конкурс на поставку данной услуги, был заключен в начале года, и на данный момент все подготовительные работы завершены.

«В эти дни мы отправим SMS-напоминания или электронные письма всем пациентам, задержавшим оплату, чьи контактные данные у нас есть. Данные тех, кто не оплатит задолженность к концу июня, будут переданы нашему партнеру по сотрудничеству – Lindorff Eesti AS», – сказала главный бухгалтер Урве Оямаа. В этом случае к сумме неоплаченного счета добавятся также расходы на взыскание долга.

Если у Вас есть сомнения по поводу счета, суммы задолженности, а также возможностей оплаты, то для получения дополнительной информации необходимо войти с ID-картой в э-регистратуру ИВЦБ www.ivkh.ee/v, позвонить по номеру телефона 339 5121, предусмотренному для должников или написать письмо на адрес э-почты .

 

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo