IVKH eriarstid hakkavad Narvas patsiente vastu võtma

D751 DSC7910Terviseamet lisas aasta lõpupäevil IVKH tegevusloale L02987 uue asukohana Narva, Vestervalli 15 (Narva Haigla polikliinikuhoone), mis tähendab, et meie haigla võib asuda Narvas teenuseid osutama. Vastuvõttudeks on kohendatud kolm kabinetti.

Neuroloogia vanemarst dr Georgi Zjablov: „Kolmapäeval, 4. jaanuaril alustavad igapäevaseid vastuvõtte kaks neuroloogi. Doktorid on kogenud ja aastaid Narvas töötanud. Veel ühe neuroloogi tööleasumise osas käivad veel läbirääkimised“.

Dr Jelena Kardava on lõpetanud Tartu Ülikooli ja on alates 1987. aastast alates töötanud Narvas neuroloogina.

Dr Tatjana Volkova on lõpetanud Iževski Meditsiiniinstituudi ja on alates 1986. aastast töötanud Narvas neuroloogina.

Lisaks neuroloogidele alustab Narvas vastuvõtte ka silmaarst.

Kõikidele nendele arstidele saab registreeruda kõikides IVKH registratuurides, telefoni teel 33 111 33 ja digiregistratuuri (haigla kodulehe www.ivkh.ee) kaudu.

​Ümberkorraldused on tingitud haiglavõrgu ühtlustamisest ja eriarstiabi geograafilise kättesaadavuse põhimõtetest. Narvas Haiglas osutatakse eriarstiabi teenuseid mitmel erialal, mida üldhaigla tasandil enam ette ei nähta. Selleks, et arstiabi kättesaadavus Ida-Virumaal ja Narvas ei halveneks, sõlmisid Ida-Viru Keskhaigla, Narva Haigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum 27. juunil 2016. a kolmepoolse koostöölepingu.

 

ИВЦБ начинает прием специалистов в Нарве

 В последние дни уходящего года Департамент Здоровья добавил к разрешению на деятельность L02987 ИВЦБ новое место оказание услуг – Vestervalli 15, Narva (здание поликлиники Нарвской Больницы). Это означает, что наша больница может приступать к оказанию услуг в Нарве. Для проведения приемов были оборудованы три кабинета.

Старший врач неврологии др. Георгий Зяблов: «В среду 4 января ежедневно вести прием начнут два невролога. Врачи очень опытные, долгое время работавшие в Нарве. Ведем переговоры о взятии на работу третьего доктора».

Др. Елена Кардава окончила Тартуский Университет и с 1987 года работала неврологом в Нарве.

Др. Татьяна Волкова окончила Ижевский Медицинский Институт и с 1986 года работала неврологом в Нарве.

Помимо неврологов в Нарве прием будет вести офтальмолог.

На прием к этим специалистам можно зарегистрироваться во всех регистратурах ИВЦБ, по телефону 33 111 33 и в дигирегистратуре (на домашней странице больницы www.ivkh.ee)

Реорганизация обусловлена уравниванием больничных сетей и принцип географической доступности помощи врачей-специалистов. На данный момент Нарвская Больница оказывает приемы по нескольким специальностям, которые уже не входят в перечень услуг, оказываемых общей больницей. Для того, чтобы избежать снижения уровня доступности врачебной помощи в Ида-Вирумаа и Нарве, 27 июня 2016 года между ИВЦБ, Нарвской Больницей и Клиникой Тартуского Университета был заключен трехсторонний договор о сотрудничестве.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo