Teavitus täiskasvanute hambaravi hüvitise kohta

Alates 1. juulist hakkab kehtima täiendav (kalendriaastas 30-eurone), hambaravisoodustus täiskasvanutele (soodusgruppidel 85-eurone toetus), mida on võimalik kasutada ainult nende hambaravi teenuse osutajate poolt, kes on selleks Eesti Haigekassaga sõlminud täiendava lepingu.

Ida-Viru Keskhaigla ei ole esialgu vastavat lepingut sõlminud tehnilistel põhjustel – vabandame ja loodame patsientide mõistvale suhtumisele!

Kuni 19-aastaste laste (tasuta) hambaravi jätkub haigekassa lepingupartnerite juures esialgu muudatusteta. Ka pensionäride proteesihüvitise kasutamise kord (kuni 255,85€ üks kord kolme aasta jooksul) jääb kuni 31. detsembrini 2017 endiseks.

Teavitame olukorra muutumisest esimesel võimalusel.

Patsient, kes soovib teavet haigekassa täiskasvanute hambaravi lepingupartnerite kohta, saab pöörduda Haigekassasse klienditelefonil 669 6630 või infotelefonil 16363; e-posti aadressil ; posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144 või külastades Eesti Haigekassa klienditeenindust.

***

СООБЩЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ЗУБОЛЕЧЕНИЕ

С 1 июля 2017 г. начинает действовать дополнительная компенсация (30 € в год, льготным группам 85 € в год) расходов на лечение зубов взрослым. Данную льготу могут использовать пациенты только тех учреждений, которые заключили соответствующий дополнительный договор с Больничной Кассой (БК).

По техническим причинам Ида-Вируская Центральная Больница не может временно заключить данный договор. Приносим свои извинения пациентам и надеемся на понимающее отношение.

Для договорных партнеров БК без изменений остаются условия лечения зубов детям в возрасте до 19 лет включительно (лечение бесплатное), а также до 31 декабря 2017 года не изменится порядок выплаты компенсации за протезирование для пенсионеров (255,85 € раз в три года).

Об изменении ситуации сообщим при первой возможности

Информацию о договорных партнерах Больничной Кассы можно получить по инфо-телефону: 669 6630 или 16363; по электронной почте: ; по почте: Lastekodu 48, Tallinn, 10144 или в любом представительстве Больничной Кассы.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo