Ida-Viru Keskhaigla hoonete arendus jätkub Põhjamaade Investeerimispanga toel

Lepingu allkirjastamine1
Põhjamaade Investeerimispank (NIB) ja Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla sõlmisid 17-aastase laenulepingu investeeringuteks Ida-Viru Keskhaigla taristusse aastatel 2019–2023.

Pank finantseerib Ida-Viru Keskhaigla arendusprojekte summas 9 miljonit eurot ning pakub täiendavat laenulimiiti 6 miljoni euro ulatuses. Projektide kogumaksumus koos seadmetega on ligikaudu 46 miljonit eurot, millest u 19 miljonit eurot on saadud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusena.

Tänane olukord tervishoiu valdkonnas on näidanud, kuivõrd olulised on kaasaegne infrastruktuur ja nutikalt kujundatud ravikeskkond, mis vajadusel võimaldavad haigla tööd ümber korraldada. Kohtla-Järve Ahtme linnaosa aktiivravikompleksi ehitusprojekt hõlmab uue hoone ehitust ning vana haiglaploki renoveerimist. Haigla etapiviisiline uuendamine on kestnud aastast 2013. Käimasoleva projekti tulemusel viiakse kõik statsionaarsed ravikohad kõrgeima kaasaegse tasemeni ning tekivad ka uued tervisekeskuse ruumid. Uus maja sai nurgakivi 2019. aasta lõpus, tööde eeldatav lõputähtaeg on 2023. aastal.

Järve linnaosas jätkub polikliiniku rekonstrueerimine kaasaegseks tervisemajaks. Töödega alustati 2018. aastal ning tänavu võeti vastu ehitusprojekti I etapp. Tervisemajas töötavatest pere- ja eriarstidest osa on nüüdseks koondunud hoone renoveeritud poolele ning on valmis tööd alustama.

Investeeringud taristusse aitavad luua kaasaegse ravikeskkonna ning seeläbi parandada Virumaa elanikele pakutava tervishoiuteenuse kvaliteeti. Lisaks aitab taristu uuendamine tõhustada haigla tööd ning luua personalile mugavamad töötingimused.

„Meil on hea meel teha koostööd Põhjamaade Investeerimispangaga, kes oskas hinnata haigla arendusprojektide olulisust ning usaldas meie haigla võimet plaanid ellu viia“, ütles Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler.

Põhjamaade Investeerimispank on rahvusvaheline finantsasutus, mille kaasomanikeks on kaheksa liikmesriiki: Taani, Eesti, Soome, Island, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi. Pank rahastab era- ja avaliku sektori projekte liikmesriikides ja neist väljaspool. NIB omab kõrgeimat võimalikku krediidireitingut AAA/Aaa juhtivatelt reitinguagentuuridelt Standard & Poor’s ja Moody’s.

Ida-Viru keskhaigla on Virumaa suurim tervishoiuteenuse osutaja, kelle vastutusalasse kuulub 175 000 elanikuga piirkond. Haigla pakub statsionaarset- ja ambulatoorset eriarstiabi ning erakorralise meditsiini teenust.

Laenulepingu allkirjastamine2

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo