Patsientide külastamisel kehtivad uued reeglid

200715135253 00 sq

Patsientide külastamisel kehtivad uued reeglid 

Jätkuva nakkusohu tõttu palume tõsiselt kaaluda patsientide külastamise vajalikkust. Seoses COVID-19 leviku riskiga kehtivad külastustele järgmised reeglid:
Patsiente tohib külastada ainult personali teadmisel ja loal. Kui saabute osakonda, palun andke oma tulekust personalile kohe märku;

- Külastada võivad ainult terved isikud, kellel pole olnud kokkupuudet COVID-19 haigega. Kui teil on viirushaiguste sümptomid, palun vältige haiglasse tulekut;
- Lubatud on 1 külaline maksimaalselt 30-ks minutiks;
- Personalil on õigus piirata inimeste liikumist osakonnas.

 

Sisenemine Ahtme üksusesse toimub läbi EMO-sissepääsu. Sissepääsu juures on haigla töötajal õigus küsida haiglasse sisenejalt:
- kas tal esineb respiratoorse haiguse sümptomeid,
- kas ta on viimase 14 päeva jooksul kokku puutunud välisriigist saabunud või respiratoorsete haigussümptomitega isikuga või tulnud ise välisriigist.

Samu küsimusi esitavad ka polikliinikute registraatorid patsiendile ja tema saatjale.

Haigla- ja polikliiniku sissepääsu juures on patsientidele, külastajatele ja nende saatjatele tagatud võimalus kasutada näomaski ning käte desinfektsioonivahendeid.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo