Ahtmesse plaanitakse ehitada uut psühhiaatriakorpust

Tuuliki Hion

Sotsiaalminister kinnitas Ida-Viru keskhaigla funktsionaalse arengukava uue versiooni. Selle täiendamise kohaselt valmib Ahtmes kolme aasta pärast uus  psühhiaatriakorpus, mille projekteerimiseks on kuulutatud välja riigihange.

Eelmisel aastal täiendati järjekordselt keskhaigla funktsionaalset arengukava ning möödunud aasta detsembris kinnitas sotsiaalminister selle arengukava uue versiooni. Funktsionaalse arengukava kõige olulisem täiendus on keskhaigla koosseisu psühhiaatriakorpuse rajamine. Uue hoone asukoht saab olema Ahtme aktiivravikompleksi alal.

Psühhiaatria vanemarsti dr Tuuliki Hioni sõnul ei ole praegu veel täpselt teada, kuidas hakkab uus maja välja nägema. Selleks on Ida-Viru keskhaigla hakanud otsima projekteerijat, kelle ülesandeks on koostöös erialaspetsialistidega projekteerida uus korpus koos selle ruumidega. Keskhaigla kuulutas juba välja projekteerimise hanke. Seni on otsustatud, et uus korpus peab olema seotud muu haiglakompleksiga – lihtsustamaks patsientide uuringutele pääsemist ning tagamaks ka koostöö teiste haigla erialaspetsialistidega.

Uue psühhiaatrikeskuse näol ei ole tegemist üksnes statsionaarset ravi pakkuva asutusega. See on keskkond, kus kõik vaimse tervise teenused asuvad ühe katuse all – nii ambulatoorne ravi, rehabilitatsioon kui ka muud psühhiaatrilistele haigetele mõeldud tugiteenused. Teenuste mitmekesistamise puhul tehakse kindlasti ka põhjalikke ettevalmistusi personali planeerimise osas. Uude korpusesse kavandatakse paigutada 60 statsionaarse ravi voodikohta ning ehitada ka ruumid ambulatoorseks raviks.

Psühhiaatriakorpuse valmimistähtaeg on planeeritud 2023. aastasse. Kuni uue korpuse valmimiseni jätkab teenuse osutamist Ahtme haigla oma praeguses asukohas.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo