Enampakkumine hoonestatud kinnistu aadressil Kohtla-Järve Ravi 10E võõrandamiseks

Ravi 10E

SA Ida-Viru Keskhaigla korraldab enampakkumise Kohtla-Järve Ravi 10e asuva hoonestatud kinnistu registriosa nr 2838907 katastriüksuse nr 32212:003:0103 võõrandamiseks.

Digiallkirjastatud hinnapakkumus tuleb esitada lisas 1 sätestatud vormil hiljemalt 30.06.2021 kl 12:00 e-posti aadressile .

Pakkuja võib esitada vaid ühe (1) pakkumuse.

Enampakkumuse alghind on kakskümmend tuhat (20 000) eurot.

SA Ida-Viru Keskhaigla tunnistab edukaks kõige suurema esitatud pakkumuse.

Juhul, kui esitatud pakkumuses pakutud hind on väiksem kui Enampakkumuse alghind, on SA-l Ida-Viru Keskhaigla õigus keelduda asjaõiguslepingu sõlmimisest.
Juhul, kui on esitatud mitu samaväärset pakkumust, on SA-l Ida-Viru Keskhaigla õigus korraldada täiendav kirjalik enampakkumine.

Kinnistu võõrandamiseks sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping.

Hinnapakkumuse vorm on leitav siit.

Objekti kohta lisainfo saamiseks tuleb võtta ühendust haldusjuht Tarmo Tohveriga , tel 524 9335, e-post , kes soovi korral väljastab OÜ Kinnisvarabüroo Uus Maa poolt koostatud eksperthinnagu.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo