Hooldekeskuse külastamine on lubatud piiratud mahus

Alates 1. juunist on lubatud Ida-Viru Keskhaigla hooldekeskuse klientide külastamine piiratud mahus.

Hooldekeskuse kliente võib külastada eelregistreerimisega vastava graafiku alusel. Külastajaid registreerib hooldekekuse õde (tel 56 700 815).

Külastamisel arvestada ühe kliendi/patsiendi külastamiseks mitte rohkem kui 30 minutit.

Juhul, kui patsiendi/kliendi tervislik seisund ja ilmastik võimaldab, tuleb eelistada kokkusaamisi õuealal.

Hoonesse sinejatele teostatakse B korpuse fuajees külastajate kehatemperatuuri mõõtmine ning tervisedeklaratsiooni täitmine.

Külastajatena on lubatud sisenda ainult neil, kes ei ole COVID-19 viirusesse haigestunud ning viimaste lähikontaktsed.

Kinni tuleb pidada kätehügieenist, kasutada sisenemisel ja väljumist käte desinfitseerimisevahendit.

Külastaja kui klient/patsient peavad kandma kirurgilist maski.

Ühte tuppa lubatakse korraga 1-2 külastajat (kui ühel kliendil on külalised, siis sama toa teise kliendi juurde külastajaid ei lubata).

Külastamisel hoida distantsi ning hoiduda lähikontaktist (soovitav distants 2 m.)

D96 DSC9183

Muutub haiglasse pääsemise kord

Haigla Ahtme üksuse peauks on jätkuvalt suletud ja haigla kõikides osakondades kehtib jätkuvalt külastuskeeld.

Alates 1. juunist saab haiglaravile ja uuringutele (välja arvatud analüüsid) EMO sissepääsu kaudu, kus tuleb täita tervisedeklaratsioon ja läbida eeltriaaž.

Ambulatoorsetele vastuvõttudele polikliinikusse (ja analüüse andma) saab polikliiniku sissepääsu kaudu, kus tuleb läbida eeltriaaž ja täita tervisedeklaratsioon.

Androloogia mobiilne diagnoosikabinet - kevad 2020

Mobiilne androloogia kabinet on Ida-Virumaal

18.–28. mai Narva, Haigla 5
1.–5. juuni Ahtme, Ilmajaama 14
8.–11. juuni Rakvere, Lõuna põik 1

Ahtmes peatub kabinet EMO sissepääsu lähistel (ligineda saab Ahtme polikliiniku poolt).

Androloogia mobiilse diagnoosikabineti vastuvõtule võib pöörduda kõigi meestele eriomaste haiguste kaebustega: eesnäärmehaigused, seksuaalhäired, meeste üleminekuiga, hüpogonadism, viljatus, sugutrakti ägedad ja kroonilised põletikud, kõik peenise ja munandikoti haigused, rinnahaigused meestel. Kabinetis tehakse 95% vajaminevatest uuringutest.

Vastuvõtuaega saab broneerida etteregistreerimiskeskuse telefonil 731 9100 või 731 9323, kliinikumi kodulehel, aga ka e-kirjaga . Meestearsti vastuvõtu visiiditasu on 5 eurot ning pöördumine eeldab saatekirja. Ravikindlustuseta ja saatekirjata mehed saavad pöörduda tasulisele vastuvõtule.

20191028 104206

Mobiilse kabineti asukoht 3

Tugiisik lubatakse taas sünnitusele

18. maist on lubatud sünnitusele kaasa võtta üks tugiisik.

Alates 18.05.2020 lubatakse haiglasse sünnituse juurde üks terve tugiisik, kelleks võib olla lapse isa või muu lähedane pereliige, kes on täitnud tervisedeklaratsiooni ja läbinud EMO kontrollpunkti.

Sünnitaja pereliige peab kogu haiglas viibimise aja jooksul kandma kirurgilist näomaski ja tal ei ole lubatud vahepealsel ajal sünnitusosakonnast välja minna.

Pereliige peab lahkuma haiglast, kui sünnitaja viiakse sünnitustoast üle sünnitusjärgsesse palatisse. Perepalatis viibimine pole veel lubatud. Sünnitoetajaid (doulad) ja teisi alternatiivseid tugiisikuid sünnitusosakonda ei lubata.

IMAG4943

Fotol on sünnitajaid ootavad õed ja ämmaemandad.

Kohtla-Järvel algab tegevusterapeutide väljaõpe

Täna allkirjastasid Tallinna Tervishoiu Kõrkgool, Kohtla-Järve Linnavalitsus, SA Ida-Viru Keskhaigla ja Eesti Tegevusterapeutide Liit koostöölepingu, mille tulemusena hakatakse Ida-Virumaal pakkuma tegevusteraapia õpet. Tegevusterapeudi õppekava rakenduskõrgharidusõppe korraldamine Ida-Virumaal toimub 2020. aasta septembrist kuni 2024. aasta juunini.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori Ülle Ernitsa sõnul on regionaalsus üks kõrgkooli põhimõtteid, mida on viljeletud aastaid: “Regionaalne õppetöö on õppijale mugavam ning koostöö haiglaga omakorda suurepärane vöimalus,” ütleb Ernits. Ta lisab: “Oleme uhked ja tänulikud, et Kohtla-Järve Linnavalitsus meie tegevust toetab. See näitab, et nähakse veelgi laiemat pilti. Ka koostöö Eesti Tegevusterapeutide Liidu ja Ida-Viru Keskhaiglaga näitab meie õppe kvaliteeti”.

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko tõdeb, et Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on nende pikaajaline partner ja linna huvides on, et kõrgkool pakuks kohalikele noortele ja tervishoiu töötajatele, aga ka noortele teistest omavalitsustest rohkesti valikuvõimalusi ja konkurentsivõimelist haridust: “Uue eriala lisandumine aitab laiendada võimalusi kõrghariduse saamiseks nii meie linna kui ka Ida-Virumaa teiste gümnaasiumide lõpetajatele. Samuti on see hea võimalus Ida-Viru Keskhaiglas töötavatele meditsiinitöötajatele ennast täiendada ja saada kõrgharidust,” kommenteerib Jantšenko.

Ida-Viru Keskhaigla SA juhatuse liikme Tarmo Bakleri sõnul on tegevusterapeudi eriala muutumas järjest vajalikumaks. Ka Ida-Viru Keskhaiglas on väga erinevaid patsiente, kes vajavad tegevusterapeudi abi ning haigla saab olema tegevusterapeudi õppekava üheks praktikabaasiks: “Üliõpilased, kes meile praktikale tulevad, saavad niimoodi lisaks kõrgkoolis omandatud teoreetilise väljaõppele ka mitmekülgse praktilise kogemuse.” Bakler lisab: “Mida enam laieneb Kohtla-Järvel omandavate õppekavade arv, seda rohkem kohalikke noori ei lahku Tallinnasse või Tartusse, vaid omandavad hariduse siin ja jäävad meelsamini ka tööle Ida-Virumaale.”

“Tegevusteraapia õppe toimumine Kohtla-Järvel toetab eriala arengut, kättesaadavust tulevikus ning tegevusteraapia teadlikkuse kasvu sealses regioonis,” ütleb Eesti Tegevusterapeutide Liidu juhatuse liige Ida Joao-Hussar. “Kohtla-Järvel avatav tegevusteraapia õpe annab võimaluse vähendada tegevusterapeutide puudust Ida-Virumaa piirkonnas ning tulevikus avada õpet ka muudes Eestimaa paikades.”
Neljapoolse koostöölepingu allkirjastamine toimus 15.05 kell 9.30 veebikeskkonnas Zoom.

final2

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo