Haigla eelarve muutub pingelisemaks

Haigla nõukogu kinnitas teisipäeval, 07. aprillil Ida-Viru Keskhaigla (IVKH) 2014. aasta majandusaasta ja meditsiinilise tegevuse aruande, eelarve tänavuseks aastaks ning arutati vajadust uuendada haigla arengukava.

2014. aastat jäävad iseloomustama eelkõige:
- aasta varem valminud uue aktiivravikorpuse käikuandmisest tulenenud ümberkorraldused ja olemasolevate ravikorpuste renoveerimine, et luua paremad tingimused aktiivravikompleksi ühtseks toimimiseks;
- taastus- ja hooldusravikliiniku õendusabi uuenenud korpuse käikuandmine, mille käigus renoveeriti enam kui 2000 m2 pinda ja haigla õendusabi voodikohtade arv kasvas seniselt kümnelt voodikohalt viiekümneni.

Majandusaasta aruande järgi olid eelmisel aastal IVKH tulud kokku 31 miljonit eurot ja tulem 1,9 miljonit eurot. Tulemist 1,1 miljon eurot moodustas riigilt saadud toetus õendusabi korpuse renoveerimiseks Järve linnaosas.

Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingute rahaline maht oli 25,6 mlj eurot, teostatud teenuste tegelik maht oli 25,9 mlj eurot, ravijuhtude arv tõusis võrreldes 2013. aastaga 156,5 tuhandelt 178,7 tuhandeni 2014. aastal.

Keskhaigla juhatuse esimehe Tarmo Bakleri sõnul olid eelmise aasta tulemused head, ent käesolev aasta tuleb pingelisem: „Kollektiivlepingust tulenev ja teiste töötajate palgatõus ei ole Haigekassa lepinguga kaetud, kuid peame säilitama võime edasiseks arenguks ja investeeringuteks."

Haigla funktsionaalse arengukava uuendamiseks otsustati määratleda ambulatoorse arstiabi osutamise asukohtadena Kohtla-Järve (Ahtme ja Järve linnaosas), Kiviõli, Sillamäe ja Narva ning kavandada keskpikas perspektiivis statsionaarse tuberkuloosiravi korpuse planeerimist Ahtme aktiivravikorpusega samale territooriumile.

IVKH tühistas külastuskeelu

Infektsioonikontrolli teenistus tühistas täna (07.04) Ida-Viru Keskhaiglas viirushaiguste puhangu tõttu kehtestatud külastuspiirangu.

 Külastusaeg

Soovitatav ajavahemik külastuseks on kella 10.00-18.00. Külastajatel palume üleriided jätta garderoobi.
Patsiendi viibimisel intensiivravi osakonnas tuleb külastamine eelnevalt kokku leppida valvepersonaliga.

Omastel ja sõpradel on võimalik patsiendi kohta infot saada:
Telefonil 331 1074

С сегодняшнего дня (07.04.) служба инфекционного контроля отменила вызванное вспышкой вирусных заболеваний ограничение на посещение стационарных пациентов.

Часы посещений

Kаждый день с 10.00 - 18.00

Посетителей просим оставить верхнюю одежду в гардеробе.  

Если пациент находится в палате интенсивного лечения, о посещении следует предварительно договориться с дежурным персоналом.

Родственники и друзья могут получить информацию о пациенте:
по телефону 331 1074

Parameedikud harjutasid Ida-Viru Keskhaiglas kätt

D97 DSC3056Esmaspäeval 09.03. said Viru Jalaväepataljoni rühma parameedikud kätte koolitustunnistused Ida-Viru Keskhaigla (IVKH) Erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) läbitud praktika kohta.

„Lahingolukorras sõltub rühma parameediku oskustest haavatasaanute ellujäämine ja seda on raske üle tähtsustada.“  jääb IVKH koolitusjuht, missiooni kogemusega reservkapten Ivi Prits koostööst rääkides tagasihoidlikuks.

„IVKH asukohta on strateegilises mõttes raske üle hinnata ja seda enam on oluline, et nii kaitsevägi kui tsiviilmeditsiin astuks ühte jalga ja räägiks kriitilistes olukordades nö ühte keelt.“ lisas Prits

Kokku üheksa rühma parameedikut käisid paarikaupa enam kui kuu aja loksul EMOs abiks, et saada lisa praktilisele väljaõppele. Tegemist on korraliste kutsealustega, kes on läbinud nooremohvitseri kursuse ja lõpetanud Toetuse Väejuhatuse kaitseväe tervisekeskuse väljaõppekeskuses rühma parameediku kursused ning saanud esmase praktika Tallinnas kiirabis. EMOs teostasid parameedikud kõiki ettetulevaid toiminguid, mida nende väljaõpe teostada võimaldas.

„Poisid olid väga tublid ja motiveeritud!“ kiitis EMO õendusjuht Maie Türkson parameedikuid. „Kui neil paluti midagi teha, nad raporteerisid „just nii!“ ja asusid kiirel sammul palutut ellu viima. Alguses tekitas see elevust nii personalis kui patsientides, aga nüüd hakkame nendest puudust tundma.“

Unistusest suunata parameedikud IVKH EMO-sse praktikale saab nüüdne koolitusjuht rääkida mõlema osapoole, ka eruohvitseri vaatevinklist. Kui umbes kümme aastat tagasi tekkis Viru jalaväepataljoni meedikutel mõte kasutada parameedikute praktikabaasina IVKHd, tundus selle teostamine enam kui utoopilise unelmana.

„Tegelikkuses tulid kokkulepped ootamatult lihtsalt, sest nii Kaitsevägi kui ka haigla leidsid praktikaküsimuses kiiresti  ühise keele ja parameedikud alustasid oma praktikat EMO personali valvsa pilgu all. Parameediku praktiline koolitus kestis kokku 30 tundi ja loodetavasti ei jää see ühekordseks projektiks, “ kinnitas IVKH koolitusjuht parameedikutele praktikatunnistuste kätteandmisel.

„Ma loodan, et kellelgi ei lähe siinõpitut lahingolukorras tarvis, vaid see saaks määravaks elukutse valikul“ lisas Prits.

D97 DSC4014 Edit

Oksjonitulust annetati lasteosakonnale kolm külmkappi

D97 DSC3967Esmaspäeval (02. märtsil), kinkisid Kirderanniku Koostöökogu ja Virumaa Koostöökogu IVKH lasteosakonnale kolm oksjonitulu eest ostetud külmkappi.

Tänavu juba viiendat korda soetasid Kirderanniku Koostöökogu ja Virumaa Koostöökogu ühiste aastalõpuseminaridel läbi viidud oksjoni tulude eest vahendeid, mis annetatakse Ida-Viru Keskhaigla lasteosakonnale.

„Viis aastat tagasi otsustasime, et just haigestunud lapsed on Ida-Virumaal see sihtgrupp, kellele läheb meiepoolne toetus ning oleme seni oma traditsioonilist tegevust jätkanud.“ kinnitas Ülle Marits külmkappe üle andes.

Varasematel aastatel on lastehaiglat toetatud mänguasjade, joonistusvahendite, söögitoolide, reguleeritavate voodite ja palatitesse televiisorite soetamisega. Igal aastal enne oksjonitulu eest vahendite soetamist on võetud ühendust haigla arstide ja õdedega ning välja selgitatud, millele sel aastal võiks tähelepanu suunata.

Selleaastane oksjonitulu võimaldas osta 3 väikest külmikut, mis lähevad lastevanemate käsutusse, et hoida neis lastele kaasa võetud toiduaineid.

Oksjonitulu tekib seminaril osalenud inimeste vabatahtlikest annetustest, mis kohapeal oksjoni käigus maha müüakse. Kuna tegevusgruppide ühiseks huviks on Viru Toidu programmi käivitamine Virumaal, siis olid selgi korral oksjonikaubaks väga suures osas kohalikud toidutooted. Näiteks olid seekord väga lahketeks oksjonikauba annetajateks Konju Mõis Talu, OÜ Leiva Kodu Narva-Jõesuust, Sonda Kõrts jpt. Oksjonil müüdi maha lisaks toidukaubale ka elevust tekitanud purgike põlevkiviõli, mitmeid reklaamsärke ja värskelt trükist ilmunud Jõhvi valla uurimuslik kogumik. Kõik oksjonile annetustena toodud kaubad leidsid õnneliku omaniku. Laste heaks tehtud annetus oli mitmepoolne: ühelt poolt olid teinud annetuse oksjoni kauba tootjad-toojad ja teiselt poolt kauba ostjad.

---------------

TÄNAME

Kirderanniku Koostöökogu, Virumaa Koostöökogu ja kõiki lahkeid annetajaid!

IVKH lasteosakonna nimel

dr Tiina Nappa, vanemarst
Galina Vorobjova, õendusjuht

D97 DSC3964

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo