SA Tartu Ülikooli Kliinikum hakkab SA Ida-Viru Keskhaiglas osutama keemiaravi

PRESSITEADE
21.09.2018

SA Tartu Ülikooli Kliinikum hakkab SA Ida-Viru Keskhaiglas osutama keemiaravi

Ida-Viru piirkonna vähihaiged saavad nüüdsest tänu kliinikumi toele keemiaravi kodule lähedal.

Tartu Ülikooli Kliinikumi arstid – nii hematoloogid kui onkoloogid - nõustavad patsiente kasvajate medikamentoosse ravi läbiviimiseks Ida-Viru Keskhaiglas neljal päeval nädalas. Vähiravi on kombineeritud, koosnedes sageli kirurgilisest, kiiritus- ja keemiaravist. Pahaloomulise kasvaja diagnoosi kinnitamiseks vajalikud uuringud tehakse edaspidi kas Ida-Viru Keskhaiglas või Kliinikumis, sõltuvalt probleemist, patsiendi seisundist ja diagnostikavõimalustest. Pahaloomuliste kasvajate raviotsused langetab alati konsiilium Tartu Ülikooli Kliinikumis. Kirurgiline ravi ning kiiritusravi on Ida-Viru piirkonnas elavatele patsientidele edaspidigi Tartus, kuid keemiaravi kuurid tehakse nüüdsest Ida-Viru Keskhaiglas. Keemiaravi kestvus on patsientidel, olenevalt haigusest, väga erinev. Teatud paikmete korral võib keemiaravi kesta pea aasta, mõne paikme puhul veelgi kauem.

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimehe Urmas Siiguri sõnul on see hea näide kahe haigla koostööst: „Vähktõbi on kurnav ning selle ravi on kombineeritud ning sageli ka pikaaegne. Nüüd saame kergendada Ida-Virumaa patsientide koormavat raviprotsessi, tuues selle ambulatoorse osa nende elukohale lähemale,“ lisas Siigur.

Kliinikum toob ravi elukohale lähemale hinnanguliselt sadadele Ida-Virumaa patsientidele. Näiteks eelmisel aastal käis kliinikumis ambulatoorsel ravil enam kui 220 inimest kokku pea 1300-l korral.

Kliinikumi hematoloogia-onkoloogiakliiniku juhataja dr Peeter Padriku sõnul on tegemist olulise sammuga vähiravi arendamisel patsiendikesksemaks. „Uus rakendatav töökorraldus võimaldab patsientidel saada ravi kodule lähemal, samas säilitades ülikoolihaigla ravikvaliteedi ja seotuse kasvajate multidistiplinaarse diagnostika ja raviprotsessiga. Väga oluline on sealjuures ka kliinikumi ja Ida-Viru Keskhaigla hea koostöö,“ lisas dr Padrik.

Ida-Viru Keskhaigla ravijuht Aime Keis on vähidiagnoosiga Ida-Virumaa patsientidele keemiaravi lähemale toomise üle väga rõõmus: “Mul on väga hea meel, et lõpuks saab teoks keemiaravi osutamise alustamine Ida-Virumaal. Olen seda projekti vedanud ja juba mitu aastat tagasi öelnud, et keemiaravi saab Ida-Virumaa elanikele teoks. Tänan südamest Kliinikumi eesotsas Urmas Siiguri ja Peeter Padrikuga. Nad on usaldanud meie haiglas töötavaid inimesi ja uskunud, et saame hakkama. Ja me saamegi. Ei olnud raske leida inimesi, kes hakkavad tegelema Ida-Viru Keskhaiglas keemiaravi osutamisega.”

Kaasaegne onkoloogia on väga kõrgelt spetsialiseerunud, sestap on väikeses riigis otstarbekas hoida eriala kompetentsi koos. Eestis on vähiravi kompetentsikeskused koondunud Tartusse ja Tallinnasse. Piirkondliku haigla ja keskhaigla koostööprojekt tähendabki kompetentsi jagamist. Keemiaravi läbiviimiseks rajas Ida-Viru Keskhaigla spetsiaalse lahustamiskeskuse, kus valmistatakse spetsiaalsed onkoloogilised ravimid tagades ümbritseva keskkonna kaitse.

Mobiilse androloogiakabineti sügisgraafik Ahtmes

Mob kabinetMobiilne androloogiakabinet on Ahtmes 17.-20. septembril, 5. oktoobril ja 8.-9. oktoobril (aadressil Ilmajaama 14).

Androloogiakabinetis tegelevad meestearstid kõigi meestele eriomaste haigustega: eesnäärmehaigused, seksuaalhäired, meeste üleminekuiga, hüpogonadism, viljatus, sugutrakti ägedad ja kroonilised põletikud, kõik peenise ja munandikoti haigused, rinnahaigused meestel.

Dr Margus Punabi sõnul on oluline, et pea 95% vajaminevaist uuringuist tehakse mobiilses kabinetis kohapeal, nii ei pea patsient sõitma Tartusse ka uuringuteks. Mobiilses kabinetis on käinud erinevate probleemidega mehed, kelle tervis on nõudnud väga kiiret arstide tähelepanu: „Munandivähk nõuab väga kiiret sekkumist, mitmed põletikulised haigused on vajanud kiiret sekkumist“.

Androloogia mobiilse diagnoosikabineti koordinaator on meditsiiniõde Olga Raudik, arstidest töötavad kabinetis dr Stanislav Tjagur, dr Sven Tennisberg ja dr Margus Punab.

Mobiilse diagnoosikabineti vastuvõtule broneerimine toimub etteregistreerimiskeskuse telefonil 731 9100 või 7319 323, kliinikumi kodulehel, aga ka e-kirjaga Internetis vastuvõtule broneerides tuleb täpsustada mobiilse kabineti asukoht, kuhu minna soovitakse.

Meestearsti vastuvõtule haigekassa tingimustel pöördumine eeldab saatekirja.

Ravikindlustatud isikutele kehtib esimesel visiidil visiiditasu 5 eurot. Ravikindlustuseta ja saatekirjata mehed saavad vastuvõtule pöörduda tasulises korras.

Ida-Viru Keskhaigla nõukogu kinnitas uue juhatuse liikmed

Pressiteade
22.08.2018

Ida-Viru Keskhaigla nõukogu kinnitas uue juhatuse liikmed

21. augustil toimus Ida-Viru Keskhaigla nõukogu koosolek, mille keskseks päevakorrapunktiks oli järgmiseks lepinguperioodiks juhatuse liikmete valimine.

Haigla nõukogu esimees, Riigikogu liige Valeri Korb hindas konkursi kordaläinuks. „Tugevaid kandidaate oli nii haiglast kui väljastpoolt haiglat. Nõukogu tegi enda otsuse kandidaatide poolt kirjalikult esitatud visioonide ja vestluse põhjal teise vooru pääsenud kandidaatidega. Suur tänu kahele lahkuvale juhatuse liikmele ja kõikidele konkursil osalenutele nende panuse eest Ida-Viru Keskhaigla arendamisel“, ütles nõukogu esimees. Ta lisas: „Usun, et haigla saab endale tugeva ja kompetentse juhatuse, mis leiab hea tasakaalu järjepidevuse ja uuenduste vahel.“

Nõukogu pikendas praeguse juhatuse esimehe Tarmo Bakleri lepingut viieks aastaks, uueks ülemarstiks valiti dr Toomas Kariis ja haldusjuhiks Tarmo Tohver, kes asuvad ametisse tänaste juhatuse liikmete lepingute lõppemisel.

Ida-Viru Keskhaigla juhatuse liikmete kohtadele esitati tähtajaks kokku 11 avaldust: vastavalt juhatuse esimehe ametikohale 2, ülemarsti ametikohale 2 ja haldusjuhi ametikohale 7 avaldust.

Käesoleval perioodil töötavad juhatuse liikmetena , vastavatel ametikohtadel:
Tarmo Bakler, juhatuse esimees;
Dr Aime Keis, juhatuse liige meditsiinitegevuse alal (ülemarst);
Dr Aleksei Rodin, juhatuse liige haldustegevuse alal (haldusjuht).

Haigla nõukogus on 6 liiget, kellest kolm liiget nimetab Kohtla-Järve linn ja kolm liiget nimetab Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatus. Nõukogu määratakse kolmeks aastaks ja käesoleva perioodil kuuluvad nõukogusse:
Valeri Korb - nõukogu esimees, Riigikogu liige;
Ljudmila Jantšenko - nõukogu liige, Kohtla-Järve linnapea;
Niina Aleksejeva - nõukogu liige, Kohtla-Järve aselinnapea;
Jaan Eha - nõukogu liige, Tartu Ülikooli Kliinikumi kardioloogiakliiniku juhataja;
Ago Kõrgvee - nõukogu liige, Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia- ja intensiivravi kliiniku direktor;
Urmas Siigur - nõukogu liige, Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees.

Mobiilse nahakasvajate diagnoosimise kabinet Virumaal

Mob kabinet

Mobiilne nahakasvajate diagnoosimise kabinet peatub Eestimaa erinevais keskustes kord nädalas, võimaldades nii kiirendada inimeste õigeaegset jõudmist nahaarsti juurde naha pahaloomuliste kasvajate kahtlusel. Mobiilne nahakasvajate diagnoosimise kabinet on varustatud kaasaegse aparatuuriga nahakasvajate diagnoosimiseks.

Kabinetis võtavad vastu nahahaiguste arst Külli Paasik ja õde Maili Maalmann.

Arsti vastuvõtule broneerimine toimub kliinikumi etteregistreerimiskeskuse telefonil 731 9100 või kodulehelt.

Tähelepanu! Interneti broneeringul tuleb eriala juures täpsustada mobiilne nahakasvajate diagnoosimise kabinet ja asukoht, kuhu minna soovitakse.
Nahaarsti vastuvõtule pöördumiseks ei ole tarvis perearsti saatekirja, ravikindlustatud isikutel tuleb tasuda tavapärane visiiditasu 5 eurot.

Mobiilne kabinet on 2018 II poolaastal Virumaal:

12. juuli Rakvere Haigla, Lõuna-põik 1

6.-7.september Ida-Viru Keskhaigla, Ilmajaama 14, Kohtla-Järve

20.-21.september Narva Haigla, Haigla 7, Narva

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo