IVKH alustab koostööd Linda kliinikuga

D750 DSC571219. augustil allkirjastasid koostööleppe Linda Kliiniku juhatuse esimees Anna-Maria Żakowicz ning IVKH juhatuse esimees Tarmo Bakler. Lepingu sõlmimiseni jõuti mitmeaastase ettevalmistustöö tulemusena ja see käsitleb Narvas Linda kliiniku HIV patsientidele tervishoiuteenuse osutamist.

Sven Veltmann, Thor Advokaadibüroo advokaat, kes aitas lepingut ette valmistada, kommenteeris haiglalehele, milles seisnevad eraalgatusliku organisatsiooni eelised ja millist tulu näevad nad koostöös (ametliku) tervishoiusüsteemi asutustega:

„Riiklik tervishoiusüsteem on üles ehitatud efektiivsusele, et teenindada võimalikult palju inimesi. Tänu kõrgele efektiivsusele ei jõua süsteem arvestada iga inimese kõigi vajadustega ja me näeme patsiente, kelleni riiklikul meditsiinisüsteemil on väga raske jõuda. Et nad meditsiinisüsteemi jaoks täiesti kaotsi ei läheks, on vaja nendega rohkem tegeleda, neile selgitada, missugune on nende meditsiiniline seisund ja kuidas nad saaksid elada kahjustama ennast ja teisi. Kui on olemas selline vaheüksus, kes nn raskete patsientidega tegelemise enda peale võtab ja suudab nad teha kättesaadavaks tervishoiusüsteemile, siis lõpptulemusena võidavad sellest kõik inimesed.

Meie koostöö on planeeritud kaheastmelisena. Linda HIV sihtasutus osutab esmatasandi tervishoiuteenust, mis hõlmab perioodi, kuniks HIV on kontrolli all. Patsiendid käivad seal arsti juures konsultatsioonis, annavad regulaarselt analüüse ja saavad ravi, mis aitab, infektsiooni kontrolli all hoida. Koostöös haiglaga osutatakse antiretroviirusravimitega seotud ravi.

Kuna inimese immuunsüsteem ja organism nõrgeneb, siis kaasnevad HIV infektsiooniga mitmesugused haigused, mille puhul on vaja infektsioonhaiguste eriarstiabi. Suurhaigla professionaalne meditsiiniline personal oskab väga tõhusalt võidelda erinevate haigustega ja patsienti suudetakse aidata siis, kui ta vajab statsionaarset ravi.
Kui osapooled toimivad tervikuna ja seeläbi saavad ravi inimesed, kes muidu abita jääksid, siis koostöös väheneb nakkuse oht kõikidele inimestele.“

AIDS Healthcare Foundation (AHF) on ülemaailmne eraalgatuslik HIV/AIDS-tugisüsteem, mis alustas tegevust 1980ndal aastal Los Angeleses ja ametliku organisatsioonina loodi juunis 1987. Fond aitab teha ennetustööd, korraldab testimisi, pakub HIV-positiivsetele ja AIDS-i haigetele õiguslikku ja meditsiinilist abi ning vajalikku tuge eluga toimetulemiseks.

Linda kliinik on Linda HIV Sihtasutuse erakliinik Narvas, mis on nime saanud asukoha tänavanime järgi.

Fotol vasakult: dr Aime Keis (IVKH ülemarst), Tarmo Bakler (IVKH juhatuse esimees), Anna-Maria Żakowicz (Linda Kliiniku juhatuse esimees), Zoya Shabarova (AHF Euroopa büroo juht), Sven Veltmann (Thor Advokaadibüroo advokaat)

Ida-Viru Keskhaigla avab hooldekodu ja päevahoiu teenust pakkuva hooldekeskuse

D750 DSC5325Ida-Viru Keskhaigla avab sel nädalal Kohtla-Järvel Järve linnaosa endises haiglakompleksis statsionaarse hooldekeskuse, septembrist hakatakse osutama ka päevahoiuteenust.

„Inimestele vajaliku abi osutamisega tegelevad nii tervishoiu- kui hoolekande asutused ja meie jaoks oli hooldekeskuse avamine loomulik areng“ kommenteeris toimuvat Tarmo Bakler, Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees.

2013. a. uue aktiivravikorpuse avamine Ahtmes seadis haigla paratamatu valiku ette, mida teha tühjaks jäänud vanade hoonetega – müüa, anda rendile, konserveerida, lammutada või leida uus kasutusala. Teiselt poolt seoses elanikkonna vananemisega kasvab vajadus vanurite hooldekodude ja päevahoiu järele. Hoone oli seni periooditi kasutuses ajutise asenduspinnana, mille järel otsustati võtta see püsivalt kasutusse haigla hooldekeskusena. Keskus hakkab pakkuma nii statsionaarse hooldekodu kui vanurite päevahoiu teenust.

Keskus asub Ravi 10 teisel ja kolmandal korrusel (kus varem asusid endise haigla sünnitus-, günekoloogia ja uroloogia osakond). Augustis avatakse 22 spetsiaalse hooldusvoodiga statsionaarne osakond, septembris alustatakse vanurite päevahoiuga ning vastavalt nõudlusele laiendatakse statsionaari kuni u voodikohani.

D750 DSC5314Hooldekodu hõlmab hooldust vajava isiku majutust ühe- või kahekohalistes tubades, toitlustust 4 korda päevas (ka dieettoidud), hooldusprotseduuride teostamist vastavalt vajadusele, abistamist hügieeniprotseduuride teostamisel, söömisel, ravimite võtmisel, igapäevatoimingute tegemisel (nt suhtlemisel omastega), voodipesu vahetamist ja vajadusel abi isiklike riiete vahetamisel, vaba aja veetmise võimaldamist puhketoas (televisioon, WiFi, seltskonnamängud jms) ja huvitegevuse võimaldamist (lugemine, arvutikasutamisvõimalus, käsitöö jms) keskuse tegelustoas, tähtpäevadel ja pühadel ning võimalusel välisüritustel osalemise korraldamist, pere- ja eriarsti(de) poolt määratud ravimite manustamist meditsiinitöötaja kontrolli all. Päevahoid sisaldab kolme toidukorda, järelevalvet ja erinevaid teenuseid, mida hooldatav vajab.

Selleks aastaks on baasteenuse hinnaks kavandatud 19€ ööpäevas ja päevahoius 12€ päevas.

Hooldekeskus alustab augustis 9 töötajaga, vastavalt laienemisele palgatakse 7-9 töötajat hiljem juurde. Toitu valmistatakse haigla enda köögis.
Täiendava tasu eest pakutakse lisateenuseid, soovi korral ka samas hoonekompleksis asuva taastus- ja hooldusravikliinikus.

„Hoone läbis haigla enda ehitusbrigaadi abiga väikese uuenduskuuri, ruumid said vastava sisustuse ning sel nädalal saabuvad esimesed hoolealused“ kirjeldas sündmuste käiku juuni algusest täiskohaga hooldekeskuse juhataja ametisse asunud Mare Välja.

D750 DSC5340D750 DSC5353D750 DSC5355

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev külastas Ida-Viru Keskhaiglat

Reedel, 24. juulil külastas tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev Ida-Viru Keskhaiglat. Visiidil tutvus minister haiglaga ning kohtus ka välisriikidest Eestisse tööle asunud arstidega, et viia end igakülgselt kurssi nö võõrarstide temaatikaga.

D750 DSC5011„Täna on palju selgusetust– eriarvamused on isegi kokkulepitud reeglite, seaduse ja määruse, tõlgendamisel“ tõi minister esile aastatega eskaleerunud võõrarstide probleemi ühe tahu.

Kolmandatest riikidest saabuvate arstide teema on teravalt tõstatanud eelkõige meedikute erialaliidud eesotsas arstide liiduga. Nende väitel olevat arstiks saamise tingimused Tartu Ülikoolis õppijaile raskemad kui sissetulnud arstidele, mille põhjal on tehtud üldistus justkui võõrarstid ohustaksid siinse ravikvaliteedi taset.

Tervise- ja tööminister Vassiljev kinnitas, et kõikide uuringute põhjal on Eesti ravikvaliteet kõrgel tasemel.

Eestist arstide lahkumist arvestades on teiselt poolt siia tulevatel arstide oma roll selles süsteemis ja kindlasti ei ole eesmärgiks võõrarstide välistamine. Täpsustamist vajab, millistel tingimustel nad Eestis töötada saavad. Minister lubas endapoolset ettepanekut tutvustada asjaosalistele augustikuus.

„Ma loodan, et lahendus saab olema mõistlik ja ratsionaalne, olukorda arvestav ja kõigile vähemalt vastuvõetav,“ jäi minister võimalikest muutustest rääkides napisõnaliseks. „Kindlasti on eesmärgiks sätestada olukord selgemalt“ lisas ta.

„Vähe on neid riike, kes suudavad patsientide nõudlust katta ainult enda riigis koolitatud arstidega“ ei pidanud IVKH juhatuse esimees Tarmo Bakler Eestis kujunenud olukorda erakordseks rõhutas selguse vajalikkust kogu süsteemi jaoks.

IVKH jaoks on võõrarstide värbamine „tuttav“ teema alates 2007-ndast aastast. Sellest ajast on haiglasse saabunud u 40 ja tänaseni töötab 32 mitte Tartu Ülikooli diplomiga arsti.

„IVKH kogemustest lähtuvalt oli ca kümmekond aastat tagasi võõrarstide suhtes seda skepsist rohkem,“ viitas Bakler inimestele omasele umbusule millegi uue suhtes, mis vahetute kogemuste omandamisega kaob.

D750 DSC4993D750 DSC4989D750 DSC4997

 

Ajutised ümberkorraldused hambakliiniku töös

Временное изменение графика работы зубной клиники

Alates 22. juunist kuni juuli lõpuni seoses remondiga Ahtme polikliinikus hambaarstide vastuvõttu ei toimu.
Dr Niina Zaidentsal ja dr Vitali Rudenok töötavad juulikuus Järve polikliiniku hambaravi osakonnas, Ravi 10D IV korrus, info telefonil 339 5141.
Alates 29. juunist kuni juuli lõpuni on kollektiivpuhkusel hambaproteesimise töötajad.
Jooksvalt teostatakse ainult suust eemaldatavate proteeside parandustöid teisipäeviti ja neljapäeviti Ravi 10D IV korrus, kelle 9.00 kuni 14.00, info telefonil 339 5141.

С 22 июня по конец июля на 2-ом этаже поликлиники Ахтме будет вестись ремонт, в связи с чем зубная клиника работать не будет.
В июле др. Нина Зайденцаль и др. Виталий Руденок будут принимать в поликлинике Ярвеской части города (Ravi 10D, 4-ый этаж, инфо тел. 339 5141).
С 29 июня по конец июля – коллективный отпуск работников зубопротезного отделения. В данный период по вторникам и четвергам с 9:00 до 14:00 будет производиться только ремонт съемных протезов (Ravi 10D, 4-ый этаж, инфо тел. 339 5141).

Registratuur 33 111 33

D97 DSC4629Kõikidele eriarsti ambulatoorsetele vastuvõttudele Järve, Ahtme, Kiviõli ja Sillamäe polikliinikutes saab ennast registreerida helistades tööpäeviti kella 8-18 telefoninumbrile 33 111 33.

„Alustasime kõnekeskuse testimist juba aprillis. Eelmisel nädalal lülitasime ka Kiviõli ja Sillamäe polikliinikud ühe numbri taha ja nüüd võime uue numbri avalikult välja hõigata“ kommenteeris kõnekeskuse käivitamist IT spetsialist-projektijuht Viktoria Sladzevskis.

Vajadus kõnekeskuse kasutuselevõtuks oli pragmaatiline: haiglal on sissehelistamiseks liiga palju erinevaid telefoninumbreid, milles patsiendid ei orienteeru. Esimene, loogiline lahendus oligi ühendada eriarstiabi ehk polikliinikute sissehelistamisnumbrid. Uuel numbril saab ka kõiki broneeritud aegu üles öelda ning klienditeenindajad ise teavitavad sellest vastavaid töötajaid.

Esialgu jäävad iseseisvalt eraldi numbritega tööle hamba ja taastusravi kliinikute registratuurid ning ühisnumbrile saabunud kõned suunab klienditeenindaja edasi õigele numbrile. Vanad telefoninumbrid jäävad esialgu paralleelselt toimima, ainult nendest ei teavitata enam.

Ühine kõnekeskus muudab klientidele sissehelistamise mugavamaks ja ootamisaja lühemaks ja töö korraldamine muutub efektiivsemaks.

„Pikemas perspektiivis tahame luua klienditeeninduskeskuse, kuhu koonduvad ka teised haiglasse sissehelistamise ja info andmisega seotud telefonikõned, aga ka kirjalik (elektrooniline) suhtlemine. Esialgu räägime aga ühe lihtsa ja meeldejääva telefoninumbri kasutuselevõtmisest“ lisas Sladzevskis.

Fotol: Aleksandra Stankevitš – üks klienditeenindajatest, kes vastab telefonile 3311133

 3311133

Пресс-сообщение

13.05.2015

Единый номер регистратуры Ида-Вируской Центральной Больницы 3311133

На все амбулаторные приемы врачей-специалистов в поликлиниках Ярвеской и Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, Кивиыли и Силламяэ можно зарегистрироваться, позвонив в рабочий день с 8:00 до 18:00 по номеру 33 111 33.

„Тестировать центр звонков мы начали еще в апреле. На прошлой неделе к единому номеру регистратуры присоединились поликлиники Кивиыли и Силламяэ, поэтому теперь можно объявить о новом номере“ – прокомментировала ИТ специалист-руководитель проектов Виктория Сладзевскис.

Причина создания единого центра звонков прагматична: у больницы слишком много номеров для регистрации на приемы к специалистам разных клиник, в которых пациенты не ориентируются. Единственным логичным решением было объединить номера поликлиник, т.е. номера телефонов, по которым можно записаться на прием к врачу-специалисту. По данному номеру можно также и отказаться от приема. Регистратор сам внесет необходимые изменения в систему и сообщит об отказе соответствующим работникам.

Самостоятельно продолжат существовать номера регистратур зубной клиники и клиники восстановительного лечения. Эти телефоны будут работать параллельно с новым единым номером, поэтому дозвонившиеся на номер 33 111 33 пациенты данных клиник, будут перенаправлены регистратором на номер клиники.

Единый центр звонков позволяет пациенту быстрей дозвониться до регистратуры, сокращает время ожидания, а также обеспечивает эффективность организации работы регистратуры.

„В дальнейшей перспективе планируется создание единого центра обслуживания клиентов, который объединит в себе все инфотелефоны и электронное общение (э-почта). Сейчас же речь идет только о едином легко запоминающемся номере“ – добавила Сладзевскис.

На фото: Александра Станкевич, одна из регистраторов, отвечающих по номеру 33 111 33

 

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo