9.maist alustab Ida-Viru Keskhaigla uues hoones

Alates 9.maist on Ida-Viru Keskhaigla uus aktiivravikorpus Ahtme linnaosas valmis patsientide vastuvõtmiseks, erakorralisi patsiente teenindatakse sellest kuupäevast alates ainult uues korpuses.

Uues korpuses asuvad erakorralise meditsiini osakond, patsientide ravimiseks vajalikud diagnostikateenistused, sünnitusosakond, operatsiooniplokk ja kirurgiakliiniku palatid. 

Plaanilisi patsiente võetakse uude korpusesse vastu hoone käikuandmisele järgneval nädalal. 

Enne 9.maid Järve linnaosa kirurgiakliiniku statsionaar- ja intensiivravil viibinud patsiendid lõpetavad ravi Kohtla-Järvel.

Uus korpus funktsioneerib ühe tervikuna koos olemasoleva Puru haiglakorpusega

Vana ja uut korpust ning polikliinikut ühendavad galeriid. Vanas korpuses asuvad sisehaiguste kliiniku palatiosakonnad kui ka mitmed ambulatoorseid kui statsionaarseid patsiente teenindavad diagnostikakabinetid. Kohtla-Järve ja Puru intensiivravi osakonnad liidetakse uude korpusesse kokku.

Järve linnaosas jätkub ambulatoorne eriarstiabi ning statsionaarne hooldus- ja taastusravi.

Kohtla-Järve haiglakorpusesesse jäävad alles taastusraviosakond ning hooldusravivoodid. Tänavuse aasta teises pooles on kavas see korpus renoveerida, et saaks kasutusele võtta 40-50 hooldusravivoodit. Ööpäevaringset erakorralist arstiabi alates 9.maist Järve linnaosas enam ei osutata.

Järve linnaosa polikliinikus jätkavad pärast Puru korpuse avamist olemasolevad spetsialistid. Midagi ei muutu perearstide vastuvõtus, kes jätkuvalt seal ruume rendivad.

Palume kõigilt patsientidelt, külastajatelt üleminekuperioodil mõistvat suhtumist. Sel ajal võivad ajutiselt muutuda üksikute eriarstide vastuvõtuajad ja – kohad Kohtla-Järve ning Puru polikliinikus.

Kõige selle eesmärgiks on parandada ravitingimusi patsientidele ning töötingimusi personalile. Info muudatuste kohta avaldatakse kodulehel www.ivkh.ee,  samuti saab teavet küsida registratuurist. 

06.05.2013

3.mail avati pidulikult Ida-Viru Keskhaigla Keskhaigla aktiivravikorpus

Vahetult enne piduliku sündmuse algust tutvusid sotsiaalminister ning Ida - Viru Keskhaigla nõukogu ja juhatuse liikmed uue korpusega.

lindi likamine

Avalindi lõikasid läbi Riigikogu liige, Ida-Viru Keskhaigla nõukogu esimees Valeri  Korb, sotsiaalminister Taavi Rõivas, Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler ja OÜ Oma Ehitus juhatuse liige Kaido Fridolin.

Eesti Vabariigi sotsiaalminister Taavi Rõivas märkis avakõnes: „Investeering Ida-Virumaal uude hoonesse viib arstiabi osutamise tingimused uude ajastusse, seda nii tervishoiutöötajate kui ka patsientide jaoks.“ 

03.05.2013

Ida-Viru Keskhaigla avab aktiivravikorpuse

PRESSITEADE

02.05.2013

Reedel, 3.mail avatakse pidulikult Ida-Viru Keskhaigla uus aktiivravikorpus Kohtla-Järve Ahtme linnaosas. Uue korpuse avamisel osalevad Riigikogu liikmed, sotsiaalminister, Haigekassa juhatuse esimees ja teised.

Uus aktiivravikorpus hakkab funktsioneerima ühtse tervikuna koos olemasoleva Puru haiglakorpusega.

Uues ravikorpuses paiknevad aktiivravi kõige olulisemad üksused: erakorralise meditsiini osakond ja vajalikud diagnostikateenused, sünnitusblokk, intensiivraviosakond, operatsiooniplokk, kirurgiliste osakondade palatid ning päevakirurgia üksus. Hoones on 75 kirurgiliste erialade statsionaarse ravi voodikohta, 15 intensiivravi-, 12 sünnitusosakonna ning 15 päevakirurgia voodikohta.

Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler: „Uue ravikorpuse valmimisel on sügavam sisu kui ainult ehituslikult uue hoone kasutuselevõtmine ja sellega seonduvalt patsientidele tänapäevaste tingimuste pakkumine. Tänavu maikuust muutub Ida-Viru Keskhaiglas veelgi enam headele kliinilistele tavadele vastavaks kogu aktiivravi patsientide ravikorraldus. Ülimalt oluline on see, et pakume Ida-Virumaal meedikutele samaväärset töökeskkonda nagu see on standardiks kujunenud Eesti suuremates keskustes. Samamoodi nagu hinnatakse keti tugevust, ei tohiks ka üleriiklikus haiglavõrgustikus olla nõrku lülisid.“

Ehituse rahastamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond. Ehituse ja seadmete üldmaksumus oli ligikaudu 21 miljonit eurot. Uues korpuses antakse abi kõigile selles piirkonnas erakorralist abi, operatiivset ning intensiivravi vajavatele patsientidele.

Täies mahus on Ida-Viru Keskhaigla uus aktiivravikorpus valmis patsientide vastuvõtmiseks lähinädalatel.  

 

Lisainfo:

Tarmo Bakler

Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees

tel 339 5003

 

Anneli Bogens

SA Ida-Viru Keskhaigla kommunikatsioonijuht

tel 33 95 183

www.ivkh.ee

Sünnitusosakonda soetati kaks KTG-aparaati

Selveri heategevuskampaania “Koos on kergem” raames kogutud vahenditest soetati sünnitusosakonda kardiotokograafia (KTG) aparaadid.

KTG-uuring registreerib nii lapse südamelöögid kui ka emaka kokkutõmbed ning sellele tuginedes on võimalik saada ettekujutus lapse hetkeseisundist.

“Uus aparaat on väga vajalik, sest raseduse viimastel nädalatel ja sünnituse alguses tehakse KTG-uuring kõigile rasedatele. Üks aparaat läks katki ning ma ei kujutanud ette, mida me oleksime teinud ilma uute seadmeteta,“ nentis sünnitus- ja günekoloogiaosakonna vanemõde Vlada Raidla. Ta kiitis ka firma Medivar OÜ-d, kes kinkis ostetud aparaadile lisaks lootedopleri.

04.04.2013

Uue korpuse silmaosakonnas tehti esimesed operatsioonid

Ida-Viru Keskhaigla uues aktiivravikorpuses on sisse seatud silmaosakonna operatsioontuba.

02.04.2013 tehti uue hoone kaasaegses operatsioonitoas dr Natalja Feldmani ja dr Marika Tenusare poolt esimesed seitse hallkae ehk katarakti operatsiooni.

02.04.2013

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo