Nõukogu toetas kõikide varasematel aastatel algatatud projektidega jätkamist

D751 DSC5182Teisipäeval, 21. veebruaril toimus Ida-Viru Keskhaigla nõukogu koosolek, kus arutluse all olid IVKH 2016. aasta tegevuskavade täitmine ja majandusaasta auditeerimata majandustulemused, 2017. aasta tegevuskavad ja investeeringute kava ning IVKH funktsionaalse arengukava I etapi muutmine.

„Vaatamata aasta alguse keerulisele finantssituatsioonile suutsime aasta jooksul töö niimoodi ümber korraldada, et lõpetasime aasta väikese positiivse tulemiga,“ kommenteeris juhatuse esimees Tarmo Bakler eelmise aasta majandustulemusi. Ta lisas: „Positiivsed majandusnäitajad on eelduseks, et haigla saab kõik kavandatud tegevused ellu viia.“

Nõukogu toetas kõikide, juba varasematel aastatel algatatud projektidega jätkamist, sh Ahtme ja Järve esmatasandi tervisekeskuste rajamist, aktiivravikorpuse II ehitusjärgu, nakkushaiguste korpuse, keemiaravi ruumide ning lahustamiskeskuse väljaehitamist.

Käesolevasse aastasse on kavandatud (sh mullu algatatud) mitu meditsiinitehnika suuremat (maksumusega üle 32 tuh euro) investeeringut: arkoskoop, silmapõhja angiograaf, fakoemulsifikaator, endoskoopiliste uuringute komplekt, ultraheliaparaadid, ehhokardiograaf, täisdigitaalne lamedetektoriga ülesvõtte- ja läbivalgustusseade, kompuutertomograafi röntgentoru, monitorid ja keskjälgimissüsteemid, anesteesiatööjaam, hingamisaparaat ja koeprotsessor.

Haigla funktsionaalne arengukava on aluseks kavandatavate hoonete projekteerimisel. Seoses aktiivravikorpuse II ehitusjärgu ning nakkushaiguste (hiljem tuberkuloosi statsionaarse) ravikorpuse projekteerimisega tuli funktsionaalne arengukava I etapp viia vastavusse tegeliku voodimahu vajadusega, milleks esitati taotlus Sotsiaalministeeriumile. Ruumide täpsem jaotus ja funktsionaalsus määratletakse funktsionaalse arengukava II etapiga.

Mobiilne nahakasvajate diagnoosimise kabinet on 16.-17.märtsil veebruaril Ida-Viru Keskhaigla juures

Mobiilne nahakasvajate diagnoosimise kabinet on 16.-17.märtsil veebruaril Ida-Viru Keskhaigla juures (Ravi 10D, Kohtla-Järve).
Dr Külli Paasik võtab patsiente vastu 16.märtsil kell 9.30-17.40 ja 17.märtsil kell 8.00-16.20.
Narva Haigla juures (Haigla 7) toimub vastuvõtt 30. märtsil kell 9.30-17.40 ja 31. märtsil kell 8.00-16.20

Vastuvõtule pöördumiseks palume eelnevalt broneerida vastuvõtuaeg kliinikumi etteregistreerimiskeskuse telefonil 731 9100 või internetis http://www.kliinikum.ee/eriarsti-vastuvott/registreerumine

Nahaarsti vastuvõtule pöördumiseks ei ole tarvis perearsti saatekirja, ravikindlustatud isikutel tuleb tasuda tavapärane visiiditasu 5 eurot.

Mobiilne nahakasvajate diagnoosimise kabinet peatub Lõuna- ja Kirde-Eesti keskustes kord nädalas, võimaldades nii kiirendada inimeste õigeaegset jõudmist nahaarsti juurde naha pahaloomuliste kasvajate kahtlusel. Kabinetis on kaasaegne aparatuuri nahakasvajate diagnoosimiseks.


Mobiilsed diagnoosikabinetid soetas Eesti Vähiliit ETV heategevusprogrammi „Jõulutunneli“ abil – 2015. aasta lõpus koguti annetusi naha- ja eesnäärmevähi varajase diagnoosimise kabineti avamiseks.

Ida-Viru Keskhaigla silmaarstid alustavad vastuvõtte Narvas

D751 DSC7913Reedel, 17. veebruaril alustavad Narva Polikliinikus vastuvõttu Ida-Viru Keskhaigla silmaarstid ning toimuma hakkab ka silmaõe iseseisev vastuvõtt.

„Iseseisva õe vastuvõtt on suunatud kroonilistele glaukoomi patsientidele, kes peavad iga kolme kuu tagant, vahel isegi sagedamini kontrollis käima. Õde võtab nendega tegelemise põhiraskuse enda peale ning arst saab tegeleda teiste patsientide ja haigustega,“ selgitas IVKH silmahaiguste vanemarst dr Natalia Feldman.
Õed võivad ilma arstita kontrollida nägemist, silmarõhku, teha spetsiaalseid kompuuteruuringuid ja vajadusel saadavad patsiendi arstile. Kuna arst võtab vastu kõrvalkabinetis, siis on ka arsti kompetentsi nõudvad probleemid võimalik lahendada sama visiidi käigus, mis on patsientidele väga mugav.
„Ahtme polikliinikus on see süsteem mitu aastat töötanud ja ennast igati õigustanud, nüüd hakkab see niimoodi toimuma ka Narva Polikliinikus“ lisas dr Feldman.
Esmaspäevast neljapäevani võtab patsiente vastu dr Albina Arkhipova ja reedeti dr Olga Kazak. Iseseisva õe vastuvõtte teostab õde Julia Smolina.
Alates jaanuarist võtavad Narva polikliinikus vastu ka Ida-Viru Keskhaigla neuroloogid.

Kõikidele nendele vastuvõttudele saab registreeruda kõikides IVKH registratuurides, telefoni teel 33 111 33 ja digiregistratuuri (haigla kodulehe www.ivkh.ee) kaudu.

Ümberkorraldused on tingitud haiglavõrgu ühtlustamisest ja eriarstiabi geograafilise kättesaadavuse põhimõtetest. Narvas Haiglas osutatakse eriarstiabi teenuseid mitmel erialal, mida üldhaigla tasandil enam ette ei nähta. Selleks, et arstiabi kättesaadavus Ida-Virumaal ja Narvas ei halveneks, sõlmisid Ida-Viru Keskhaigla, Narva Haigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum 27. juunil 2016. a kolmepoolse koostöölepingu.
__________

Глазные врачи Ида-Вируской Центральной Больницы начинают прием в Нарве

С пятницы, 17 февраля, в Нарвской поликлинике начнут принимать пациентов глазные врачи Ида-Вируской Центральной Больницы, а также самостоятельный прием будет вести офтальмологическая сестра.

«Самостоятельный прием офтальмологической сестры предназначен для пациентов с хронической глаукомой, которые должны проходить осмотр раз в три месяца, а иногда и чаще. Основной объем работы, связанный с такими пациентами, сестра возьмет на себя, врач же в это время сможет заниматься другими пациентами и заболеваниями» - пояснила старший офтальмолог доктор Наталиа Фельдман.

Без участия врача сестры могут самостоятельно проводить проверку зрения, измерять глазное давление, проводить специализированные компьютерные обследования и при необходимости направлять пациента к врачу. Поскольку врач будет принимать в соседнем кабинете, то все вопросы, требующие вмешательства врача, можно будет решить во время того же визита, что, безусловно, очень удобно для пациента.

«В поликлинике Ахтме такая система работает уже много лет и, следует отметить, что она себя оправдывает. По такому же принципу будут вестись приемы и в Нарвской поликлинике» - добавила Фельдман.

С понедельника по четверг прием будет вести др. Альбина Архипова, по пятницам др. Ольга Казак. Самостоятельный прием офтальмологической сестры будет проводить Юлия Смолина.

С января этого года в Нарвской поликлинике начали вести прием неврологи Ида-Вируской Центральной Больницы.

На прием к этим специалистам можно зарегистрироваться во всех регистратурах ИВЦБ, по телефону 33 111 33 и в дигирегистратуре (на домашней странице больницы www.ivkh.ee)

Реорганизация обусловлена упорядочиванием больничных сетей и принципом географической доступности помощи врачей-специалистов. На данный момент Нарвская Больница оказывает приемы по нескольким специальностям, которые уже не входят в перечень услуг, оказываемых общей больницей. Для того, чтобы избежать снижения уровня доступности врачебной помощи в Ида-Вирумаа и Нарве, 27 июня 2016 года между ИВЦБ, Нарвской Больницей и Клиникой Тартуского Университета был заключен трехсторонний договор о сотрудничестве.
__________

Selver andis üle "Koos on kergem annetajate" tšeki

D751 DSC85902. veebruaril andsid Kohtla-Järve Selveri juhataja Angela Luiksoo ja Jõhvi Selveri juhataja Heiki Kiisküla Ida-Viru Keskhaigla sünnitusosakonna jaoks üle tšeki heategevuskampaania „Koos on kergem“ raames kogutud toetusraha 6800 eurot.

Sünnitusabi ja sünnituseelse õenduse vastutav õde Veronika Shirmelis ütles, et annetuse eest tahetakse soetada vastsündinute monitor, sünnituse ajal ja peale operatsiooni valu leevendav seade ning kui raha jagub, siis ka imetamistooli.

IVKH juhatuse esimees Tarmo Bakler tänas kõiki annetajaid, kes kampaanias osalesid, ja kirjeldas, kuidas aastatega on olukord sünnitusmajas muutunud. Kui varem peeti justkui auasjaks valu talumist, siis tänapäeval pööratakse tähelepanu valu leevendamisele.

"Koos on kergem" kampaania toimus juba 14-ndat korda, mille käigus koguti 16 haigla heaks rekordsummana 123 800 eurot.

„Koos on kergem“ heategevusprojekt hõlmas perioodi 1. novembrist 2. jaanuarini. Kliendid said head teha iga ostuga, Mesikäpa šokolaadide ostuga ning annetuskasti raha jätmisega. Olulise panuse andsid ka kampaaniapartnerid Kalev mesikäpa toodetega, Prike Vitteli veega ja Svensky Sensodyne hambapastaga ja Tartu Mill oma toodetega.

D751 DSC8602

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo