Mobiilse androloogiakabineti vastuvõtugraafik 2017.a. jaanuaris-veebruaris

9.-12.jaan Ida-Viru Keskhaigla peaukse ees, Ilmajaama 14, Ahtme

17.-20.jaan Narva Haigla peasissepääsu ees, Haigla 5

24.-25.jaan Kiviõli Tervisekeskuse ees , Keskpuiestee 36/38

26.-27.jaan Rakvere Haigla, erakorralise meditsiini osakonna ukse ees, Lõuna põik 1

31.jaan-2.veebr Sillamäe tervisekeskuse ees, Kajaka 9

6.-9.veebr Ida-Viru Keskhaigla peaukse ees, Ilmajaama 14, Ahtme

14-16.veebr Narva Haigla peasissepääsu ees, Haigla 5

20.-22.veebr Sillamäe tervisekeskuse ees, Kajaka 9

27-28. veebr Rakvere Haigla, erakorralise meditsiini osakonna ukse ees, Lõuna põik 1

1.-2.märts Kiviõli Tervisekeskuse ees , Keskpuiestee 36/38

Ida-Viru Keskhaigla kõikides üksustes kehtib patsientide ajutine külastamiskeeld

kulastuskeeld

Seoses gripi ja ülemiste hingamisteede viirushaiguste ulatusliku levikuga palub Ida-Viru Keskhaigla alates homsest, 6. jaanuarist haiglaravil viibivaid patsiente mitte külastada.

Et vältida viirushaiguste levikut haiglasse on patsientide külastamine kõikides haigla üksustes ajutiselt keelatud.

Pakkide toomine patsientidele on lubatud, kuid need tuleb jätta haigla garderoobi riidehoiutöötaja kätte, kust need toimetatakse edasi haiglaravil olijatele. Pakid palume varustada patsiendi nime ja osakonna nimetusega.

Täname mõistva suhtumise eest!
Haigla infektsioonikontrolli teenistus

В Ида-Вируской Центральной Больнице введен временный запрет на посещение пациентов

В связи с обширным распространением гриппа и вирусных заболеваний верхних дыхательных путей, начиная с завтрашнего дня, с 6-го января, Ида-Вируская Центральная Больница просит не навещать пациентов, находящихся на лечении в больнице.

Посещение пациентов временно запрещено во всех отделениях больницы, чтобы избежать распространения вирусных заболеваний.

Передача посылок для пациентов разрешена, но их нужно передать работнику гардероба больницы, откуда их доставят пациентам, находящимся на лечении в больничных отделениях. На посылках просим отметить имя и фамилию пациента, а также отделение, где находится пациент.

Благодарим за понимание!
Служба инфекционного контроля больницы

Minu Unistuste Päeva vabatahtlikud kaunistasid koos lastega piparkooke

Teisipäeval, 27. detsembril külastasid Heategevusfondi Minu Unistuste Päev vabatahtlikud – Kersti ja Irina meie haigla lasteosakonda, tõid kingitusi ja kaunistasid koos lastega piparkooke.

Jõulude eel või aastavahetuse paiku lasteosakonnas piparkookide kaunistamine on juba traditsiooniks muutunud. Sel aastal tuli sobilikku hetke oodata mitu nädalat, kuna osakonnas viibisid valdavalt nakkushaigustega lapsed, kelle meeleheaks ei saanud ühistegevust pakkuda.

Teisipäeval pääses piparkooke kaunistama viis last koos emadega, aga kaasa lõid ka pediaatria vanemarst dr Oksana Muhhina ning õde Olesja Borissjuk. Lisaks piparkoogile said lapsed kingituseks kommikoti.

Ahtmest sõitsid Minu Unistuste Päeva täitjad edasi Narva, et sealgi rõõmustada lapsi, kes olid jõulud haiglas veetnud.

Heategevusfond Minu Unistuste Päev on asutatud 2011. a. ning selles 70 vabatahtlikku. Fondi vahendusel on täitunud nii mõnegi lapse unistus, olgu selleks siis kohtumine presidendi, mõne tuntud lauljaga, soov lennata helikopteriga või reisida Pariisi.

D751 DSC7882

 

IVKH eriarstid hakkavad Narvas patsiente vastu võtma

D751 DSC7910Terviseamet lisas aasta lõpupäevil IVKH tegevusloale L02987 uue asukohana Narva, Vestervalli 15 (Narva Haigla polikliinikuhoone), mis tähendab, et meie haigla võib asuda Narvas teenuseid osutama. Vastuvõttudeks on kohendatud kolm kabinetti.

Neuroloogia vanemarst dr Georgi Zjablov: „Kolmapäeval, 4. jaanuaril alustavad igapäevaseid vastuvõtte kaks neuroloogi. Doktorid on kogenud ja aastaid Narvas töötanud. Veel ühe neuroloogi tööleasumise osas käivad veel läbirääkimised“.

Dr Jelena Kardava on lõpetanud Tartu Ülikooli ja on alates 1987. aastast alates töötanud Narvas neuroloogina.

Dr Tatjana Volkova on lõpetanud Iževski Meditsiiniinstituudi ja on alates 1986. aastast töötanud Narvas neuroloogina.

Lisaks neuroloogidele alustab Narvas vastuvõtte ka silmaarst.

Kõikidele nendele arstidele saab registreeruda kõikides IVKH registratuurides, telefoni teel 33 111 33 ja digiregistratuuri (haigla kodulehe www.ivkh.ee) kaudu.

​Ümberkorraldused on tingitud haiglavõrgu ühtlustamisest ja eriarstiabi geograafilise kättesaadavuse põhimõtetest. Narvas Haiglas osutatakse eriarstiabi teenuseid mitmel erialal, mida üldhaigla tasandil enam ette ei nähta. Selleks, et arstiabi kättesaadavus Ida-Virumaal ja Narvas ei halveneks, sõlmisid Ida-Viru Keskhaigla, Narva Haigla ja Tartu Ülikooli Kliinikum 27. juunil 2016. a kolmepoolse koostöölepingu.

 

ИВЦБ начинает прием специалистов в Нарве

 В последние дни уходящего года Департамент Здоровья добавил к разрешению на деятельность L02987 ИВЦБ новое место оказание услуг – Vestervalli 15, Narva (здание поликлиники Нарвской Больницы). Это означает, что наша больница может приступать к оказанию услуг в Нарве. Для проведения приемов были оборудованы три кабинета.

Старший врач неврологии др. Георгий Зяблов: «В среду 4 января ежедневно вести прием начнут два невролога. Врачи очень опытные, долгое время работавшие в Нарве. Ведем переговоры о взятии на работу третьего доктора».

Др. Елена Кардава окончила Тартуский Университет и с 1987 года работала неврологом в Нарве.

Др. Татьяна Волкова окончила Ижевский Медицинский Институт и с 1986 года работала неврологом в Нарве.

Помимо неврологов в Нарве прием будет вести офтальмолог.

На прием к этим специалистам можно зарегистрироваться во всех регистратурах ИВЦБ, по телефону 33 111 33 и в дигирегистратуре (на домашней странице больницы www.ivkh.ee)

Реорганизация обусловлена уравниванием больничных сетей и принцип географической доступности помощи врачей-специалистов. На данный момент Нарвская Больница оказывает приемы по нескольким специальностям, которые уже не входят в перечень услуг, оказываемых общей больницей. Для того, чтобы избежать снижения уровня доступности врачебной помощи в Ида-Вирумаа и Нарве, 27 июня 2016 года между ИВЦБ, Нарвской Больницей и Клиникой Тартуского Университета был заключен трехсторонний договор о сотрудничестве.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo