Päästeõppus sisekliinikus

23.08.2012 toimus SA Ida-Viru Keskhaigla Sisekliinikus tuletõrjeõppus. Õppuse eesmärk oli kontrollida haigla personali valmisolekut ja oskusi evakueerida haigla patsiente tulekahju olukorras ning päästemeeskondade valmisolekut reageerimisel tulekahjule raviasutuses.

Õppuse ajal oli hoones ligi 500 inimest, kellest osales õppusel 50. Õppust viisid  läbi Päästeameti Kohtla-järve, Jõhvi ja Iisaku päästekomandod. „Tulekahi” avastati kardioloogia osakonnas. Osakonna töötajad olid õppuseks hästi ettevalmistatud, tegutseti kiiresti. Kuid siiski olid Päästeameti hindajad tähelepanelikud üles märkima apsakaid, mis tegeliku ohu korral oleks põhjustanud segadust ja aja raiskamist.

Ida-Virumaa Päästepiirkonna tuleohutuskontrolli büroo juhtivinspektor Maarika Kõiv kiitis personali kiiret tegutsemist ning märkis, et päris reaalolukorrale lähedast situatsiooni ei saa haiglas lavastada, kuna lamavaid haigeid evakueeritakse vaid tõelise ohu korral. Ta andis ka teada, et hinnang õppusele antakse teada mõne nädala jooksul.

SA Ida-Viru Keskhaigla töökeskkonnaspetsialist Aleksander Valguta selgitas, et analoogsed õppuseid on planeeritud läbi viia sel aastal mõlemas kliinikus. Septembri lõppu on planeeritud õppuse tagasiside, kus aktsioonis osalenud töötajatega arutatakse sündmuste käik uuesti läbi, et tehtud vead reaalses olukorras ei korduks.

30.08.2012

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo