Haigla tähistas 10.aastapäeva konverentsiga

15.novembril tähistas Ida-Viru Keskhaigla 10.aastapäeva konverentsiga „Tervishoiukorraldusvisioone järgnevaks kümneks“. Tervishoiu tegelikkust ja ootusi avaval konverentsil pidasid ettekandeid nii meie haigla, kohaliku meedia kui ka Tartu Ülikooli Kliinikumi, Haigekassa, Eesti Perearstide Seltsi ja Lõuna-Karjala Sotsiaal- ja Tervishoiupiirkonna esindajad.

Põhjaranniku ajakirjanikud Erik Gamzejev ja Erik Kalda rääkisid, kuidas kohalik väljaanne on kajastanud terviseprobleeme, tervishoiuarengut piirkonnas viimasel kümnendil.

Ülemarst Kaljo Mitt andis ülevaate haigla tegevusest aastatel 2003-2013.

Eesti Haigekassa juhatuse liige Mari Mathiesen jagas andmeid Haigekassa strateegilistest eesmärkidest 2017.aastani.

Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi juhataja Raul-Allan Kiivet arutles tervishoiutöötajate arvu prognoosi üle. Kiiveti sõnul töötas 2012. aastal 2007. -2011. aastal lõpetanud õdedest Eestis 72 protsenti. Ta ennustas, et kui arsti ja õenduse eriala vastuvõttu kõrgkoolides ei suurendata, siis 5 -10 aasta pärast lahkuvad arstid Eestist mitte madala palga, vaid õdede ja hooldajate puudumise pärast.

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dekaan Joel Starkopf pööras ettekandes tähelepanu sellele, et haiglad peaksid end arstiõppe praktikantidele rohkem reklaamima, kuna nii mõnestki praktikal olevast üliõpilasest saab abiarst ning abiarstist resident, kes võib olla valmis haiglasse tööle tulema.

Lõuna-Karjala Sotsiaal- ja Tervishoiupiirkonna direktor Tuula Karhula kirjeldas tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerumise kogemusi Soomes.

Eesti perearstide seltsi esinaine Diana Ingerainen tutvustas tervisekeskuste arendamise kava, mille kohaselt on võiks Ida-Virumaa minimaalne tervisekeskuste arv  olla üheksa.

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Urmas Siigur arutles haiglate vahelise koostöö ja võrgustumise teemal.

Sihtasutus Ida-Virumaa Keskhaigla moodustati 2003.a SA Puru Haigla ning SA Kohtla-Järve Haigla baasil, millele liideti tollane Jõhvi Lastehaigla. Täna töötab haiglas üle 1000 inimese:148 arsti, 374 õde, 147 hooldustöötajat ja 361 seonduvate teenuste osutajat.

Möödunud aastal registreeriti ambulatoorseid pöördumisi 182 712, sealhulgas eriarstivisiite 157 554,  hambaarsti abi vajati 25 158 korral. Statsionaarsel ravil viibis ligi 12 000 patsienti. Aasta jooksul tehti 6 061 operatsiooni, 58 066 radioloogilist uuringut ja 796 000 laboriuuringut.

2013. aasta mais avati patsientide teenindamiseks uus aktiivravikorpus, kus antakse abi kõigile meie piirkonnas erakorralist abi, operatiivset ning intensiivravi vajavatele patsientidele.

18.11.2013

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo