Piirkondlikud laste ja noorte vaimse tervise keskuse kabinetid avanevad Ida-Viru Keskhaiglas 03. septembril

PRESSITEADE

28.08.2014

Ida-Virumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus

Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakond koostöös Norra toetuste programmi „Rahvatervis“, Sotsiaalministeeriumi, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi, SA Ida-Viru Keskhaigla ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga avab 03. septembril kell 14:00 Ida-Viru Keskhaigla Kohtla-Järve Järve linnaosa polikliinikus piirkondliku laste ja noorte vaimse tervise keskuse kabineti.

Kaasaegsele meditsiiniabile on ootused, et abi oleks hästi kättesaadav ja elukohale võimalikult lähedal, seda eriti juhul, kui abi vajajaks on lapsed. USA ja Euroopa uuringute järgi on elukohale lähedal asuva koordineeritud abi korraldamine põhiliseks strateegiaks laste vaimse tervise teenuse arendamisel ja parendamisel. Lapse ja tema pere vajadustest lähtuva abi pakkumine elukohajärgselt, hea võrgustikutöö, esmatasandi töötajate koolitamine ja superviseerimine aitab kaasa laste vaimse tervise probleemide varajasele märkamisele ning muudab abi kättesaadavamaks. Vajadus lastepsühhiaatrilise abi järele on aasta-aastalt kasvanud, kuna ühiskonnas toimuvad kiired muutused mõjutavad laste vaimset tervist. SA TÜ Kliinikum psühhiaatriakliiniku lasteosakonna tööaruande põhjal toimus 1995.a 1173 ambulatoorset vastuvõttu aastas, kuid 2012.a oli ambulatoorsete vastuvõttude arv aastas juba 6384.

Tänu Norra abiprogrammile (rahastamine summas 106 250 eurot), läbi Sotsiaalministeeriumi programmi „Rahvatervis“, on avanenud võimalus mõnevõrra parandada lastepsühhiaatrilise abi kättesaadavust Eestis. Norra abiprogrammi toel on loomisel laste ja noorukite vaimse tervise keskused Ida-Virumaale, Tartusse, Tallinnasse ja Pärnusse. SA TÜ Kliinikum psühhiaatriakliiniku lasteosakonna vastutusel on nende keskuste loomine Ida-Virumaale ning Tartusse. Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise keskus alustab tööd Ida-Viru Keskhaiglas ning piirkondlik meeskond hakkab tööle Narva Haiglas. Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomisel on Kliinikumi projektipartneriks SA PER psühhiaatriakliiniku lasteosakond.Kõikides piirkondlikes meeskondades alustavad tööd vaimse tervise õde, sotsiaaltöötaja ja psühholoog. Piirkondliku meeskonna spetsialistid oskavad hinnata, kas lapse/nooruki probleem kuulub meditsiini valdkonda või on tegemist hoopis hariduse, lastekaitse, sotsiaaltöö või õiguskaitse valdkonda kuuluva probleemiga. Kui spetsialistide hinnangul on tegemist lapse vaimse tervise probleemiga, mille lahendamine vajab meditsiinilist sekkumist, siis saavad spetsialistid otsustada sedagi, kui kiiresti ja kuidas abi korraldada. Vaimse tervise keskuse spetsialistide abile saab toetuda ka siis, kui abivajaja on vaimse tervise probleemide tõttu viibinud uuringutel või ravil haiglas ning vajab edasist jälgimist, ravi ja/või psühhoteraapiat. Selline abi korraldus aitab ära hoida ära tervisliku seisundi halvenemist ning toetab laste ja noorte aga ka perede toimetulekut. Piirkondlike meeskondade töölehakkamisega loodame, et paraneb lastepsühhiaatrilise abi kättesaadavus ja järjepidevus.

Ida-Viru Keskhaigla laste ja noorte vaimse tervise kabinet asub Kohtla-Järve Järve linnaosa polikliiniku 5. korrusel. Vastuvõttu teostavad vaimse tervise õde, psühholoog ja sotsiaaltöötaja tööpäevadel 08:00 – 16:00.

Lisainformatsioon:

Alevtina Uustalu

IVKH haigla õendusjuht, üks Ida-Virumaa Laste ja Noorukite Vaimse Tervise Keskuse loojatest

e-post:

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo