Tohtrid "jaotasid" patsiente

D96 DSC99167. novembril toimus Jõhvi Kontserdimaja kammersaalis Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Ida-Viru Keskhaigla viies ühine sügiskonverents, mis otsis vastust küsimusele: Kelle oma on patsient?

„Meditsiini argipäeva dikteerivad rohkem küsimused, „kes maksab?“ või „kes vastutab?“, aga patsienti huvitab, et ta saaks leevendust enda ihu- ja hingehädale“ kirjeldas kujunenud olukorda Ida-Viru Keskhaigla ülemarst Aime Keis. Ta lisas: „Konverentsi keskseks märksõnaks on „multidistsiplinaarne patsient“, mis esmapilgul kõlab nagu ladina keeles kirjutatud loetamatu ja haigele mõistetamatu diagnoos ... Meie sihiks ongi, et arstid ja õed saaksid ühtmoodi aru, kuidas tagada mistahes seisundis patsiendile kvaliteetne ravi ning inimlikus mõttes tugi ja turvatunne.“

Konverentsil astusid üles nii juristid, praktikud (arstid, õed, apteekrid taastusarst), teoreetikud (kõrgkooli rektor), administraatorid (haiglate juhid) kui loomariigi „hingeelu“ tundjad. Üheks keskseks teemaks kujunes õe rolli määratlemine.

Konverentsil osales ligikaudu 200 arsti ja õde, sh u 60 Ida- ja LääneViru perearsti, 30 meedikut Tartu Ülikooli Kliinikumist ja 40 Ida-Viru Keskhaiglast.

„Kaasajal muutub arsti staatus päevadega kiiremini kui möödunud sajandil aastakümnetega. Põhiprobleem ongi selles, kas me suudame nende muutustega kohaneda, nendele adekvaatselt reageerida,“ ütles Ida-Viru Keskhaigla ülemarst Aime Keis.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo