Ida-Viru Keskhaigla uueks neuroloogia vanemarstiks sai dr Katrin Põld

neuroloog foto Laura Nestor

Alates 1. augustist täidab neuroloogia vanemarsti ülesandeid dr Katrin Põld.

Dr Katrin Põld: "Lõpetasin Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2009. aastal ja siirdusin TÜ far-makoloogia doktorantuuri. Tahtsin saada neuroteadlaseks. Teaduskraad jäi paraku saamata, kuigi teaduspublikatsioone olen avaldanud. Paralleelselt doktorantuuriga töötasin perearsti asendusarstina ning viisin läbi farmakoloogiaalast õppetööd nii arsti- kui õendustudengitele Tartus. 2011. astusin neuroloogia residentuuri. Neuroloogia on mind alati köitnud kui väga palju mõttetööd nõudev eriala. Lõpetasin residentuuri 2015. aastal ning suundusin tööle Viljandi Haiglasse, kus töötasin algul neuroloogina ning viimase aasta jooksul sisekliiniku ülemarstina. Mõte Ida-Viru Keskhaiglast tuli mul 2019. aasta alguses."

Keskhaigla ülemarst Toomas Kariis hindab kõrgelt ametist lahkuva Georgi Zjablovi erialaseid saavutusi: „Tänan dr Zjablovit pikaajalise ja kohusetundliku töö eest neuroloogia vanemarstina meie haiglas ning tema panuse eest neuroloogia eriala ja eeskätt insuldiravi arendamisse Ida-Viru maakonnas. Vastavalt hiljutisele erialaliidrite ja haigekassa kokkuleppele on ägeda insuldi ravi haiglate arv Eestis piiratud kuuele haiglale, meie nende seas. Võime siis öelda et IVKH neuroloogia on Eesti top 6 seas.“
„Dr Zjablov on oma põhjalikkuse ja heatahtliku olekuga olnud heaks eestvedajaks kogu neuroloogia meeskonnale ja on ka mulle vanema kolleegina eeskujuks ja nõuandjaks,“ kinnitas uus vanemarst.

Alates 1978. aastast neuroloogina ning 2000. aastast neuroloogia osakonna juhatajana, hiljem eriala vanemarstina töötanud dr Georgi Zjablov jätkab tööd Ida-Viru Keskhaiglas ambulatoorsetel vastuvõttudel ning statsionaaris.

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo