Keskhaigla uuenenud nõukogu arutas haigla arenguküsimusi

27. augustil kogunes Ida-Viru Keskhaigla nõukogu järjekordsele töökoosolekule uuenenud koosseisus. Tartu Ülikooli Kliinikumi esindajatena alustasid nõukogu liikmetena tööd dr Jana Jaal ja dr Tanel Laisaar.

Nõukogu kuulas ära haigla I poolaasta majandustulemuste aruande, korrigeeris vastavalt 2019. aasta eelarvet ning seoses G-korpuse juurdeehituse ja M-korpuse ehitusega arutati arveldus- ja investeerimislaenude võtmist. Samuti vaatas nõukogu üle D-korpuse renoveerimisega seotud investeeringud ning erakorralised kulud inventarile ja sisustusele.

Nõukogu tutvus Keskhaigla 2019-2022 aastate arengukavaga, mille arutelu jätkatakse nõukogu järgmisel koosolekul. Samuti tutvuti audiitorteenuse tellimise hanke tulemustega ja arutati siseauditite edasist korraldust.

Ida-Viru Keskhaigla nõukogu koosseis:

Valeri Korb - nõukogu esimees, Kohtla-Järve arendusnõunik

Ljudmila Jantšenko - nõukogu liige, Kohtla-Järve linnapea

Niina Aleksejeva - nõukogu liige, Kohtla-Järve aselinnapea

Priit Eelmäe - nõukogu liige, Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees

Jana Jaal - nõukogu liige, Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku radio- ja onkoteraapia osakonna juhataja

Tanel Laisaar- nõukogu liige, Tartu Ülikooli Kliinikumi kopsukliiniku vanemarst-õppejõud torakaalkirurgia erialal

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo