Tule ja liigu oma südame heaks – iga sinu samm loeb!

D750 DSC0069Aprilli kolmas nädal on traditsiooniliselt pühendatud südametervisele, mis sel aastal on keskendunud liikumise propageerimisele.
Südamenädala eestvedaja, kardioloog Margus Viigimaa sõnul on liikumine vajalik igas vanuses inimestele haiguste ennetamiseks, töövõime tõstmiseks ja hea enesetunde saavutamiseks. Eriti juhib ta tähelepanu istumisele, millest on saanud „uus suitsetamine", seda südamele võrreldava kahju tekitamise rõhutamiseks.
Haigla vabatahtlikud on aastaid osalenud südamenädala üritustel – nii ka sel aastal, 22. aprillil Ahtme pensionäride päevakeskuses ning 24. aprillil Kohtla-Järve linnavalitsuses.
Sisekliiniku anestesist Margarita Mikk esines ettekandega „Südame-veresoonkonna haiguste tekke riskifaktorid ja nende ennetamine" ning kirurgiakliiniku füsioterapeut Julija Filip rääkis „Liikumise tähtsusest".
Polikliinilise teenistuse diabeediõde Maija Tšubenko ja õde Nadežda Leontjeva mõõtsid veresuhkrut ja vererõhku.

D750 DSC0091 Edit

Haigla eelarve muutub pingelisemaks

Haigla nõukogu kinnitas teisipäeval, 07. aprillil Ida-Viru Keskhaigla (IVKH) 2014. aasta majandusaasta ja meditsiinilise tegevuse aruande, eelarve tänavuseks aastaks ning arutati vajadust uuendada haigla arengukava.

2014. aastat jäävad iseloomustama eelkõige:
- aasta varem valminud uue aktiivravikorpuse käikuandmisest tulenenud ümberkorraldused ja olemasolevate ravikorpuste renoveerimine, et luua paremad tingimused aktiivravikompleksi ühtseks toimimiseks;
- taastus- ja hooldusravikliiniku õendusabi uuenenud korpuse käikuandmine, mille käigus renoveeriti enam kui 2000 m2 pinda ja haigla õendusabi voodikohtade arv kasvas seniselt kümnelt voodikohalt viiekümneni.

Majandusaasta aruande järgi olid eelmisel aastal IVKH tulud kokku 31 miljonit eurot ja tulem 1,9 miljonit eurot. Tulemist 1,1 miljon eurot moodustas riigilt saadud toetus õendusabi korpuse renoveerimiseks Järve linnaosas.

Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingute rahaline maht oli 25,6 mlj eurot, teostatud teenuste tegelik maht oli 25,9 mlj eurot, ravijuhtude arv tõusis võrreldes 2013. aastaga 156,5 tuhandelt 178,7 tuhandeni 2014. aastal.

Keskhaigla juhatuse esimehe Tarmo Bakleri sõnul olid eelmise aasta tulemused head, ent käesolev aasta tuleb pingelisem: „Kollektiivlepingust tulenev ja teiste töötajate palgatõus ei ole Haigekassa lepinguga kaetud, kuid peame säilitama võime edasiseks arenguks ja investeeringuteks."

Haigla funktsionaalse arengukava uuendamiseks otsustati määratleda ambulatoorse arstiabi osutamise asukohtadena Kohtla-Järve (Ahtme ja Järve linnaosas), Kiviõli, Sillamäe ja Narva ning kavandada keskpikas perspektiivis statsionaarse tuberkuloosiravi korpuse planeerimist Ahtme aktiivravikorpusega samale territooriumile.

IVKH tühistas külastuskeelu

Infektsioonikontrolli teenistus tühistas täna (07.04) Ida-Viru Keskhaiglas viirushaiguste puhangu tõttu kehtestatud külastuspiirangu.

 Külastusaeg

Soovitatav ajavahemik külastuseks on kella 10.00-18.00. Külastajatel palume üleriided jätta garderoobi.
Patsiendi viibimisel intensiivravi osakonnas tuleb külastamine eelnevalt kokku leppida valvepersonaliga.

Omastel ja sõpradel on võimalik patsiendi kohta infot saada:
Telefonil 331 1074

С сегодняшнего дня (07.04.) служба инфекционного контроля отменила вызванное вспышкой вирусных заболеваний ограничение на посещение стационарных пациентов.

Часы посещений

Kаждый день с 10.00 - 18.00

Посетителей просим оставить верхнюю одежду в гардеробе.  

Если пациент находится в палате интенсивного лечения, о посещении следует предварительно договориться с дежурным персоналом.

Родственники и друзья могут получить информацию о пациенте:
по телефону 331 1074
SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo