Aastapäeval tunnustati parimaid

D97 DSC007414. novembril tähistati Järve polikliiniku õppeklassis haigla 11. aastapäeva. Juhatuse esimees Tarmo Bakler andis pidukõnes ülevaate haigla arenguetappidest ja tulevikuväljavaadetest, seejärel tunnustati kõiki kandidaate ning kuulutati välja aasta parimad töötajad.

Uusehituse ja renoveerimiste tulemusena vastab haigla 150 voodikohta kaasaja nõuetele, 120 voodikohta vajavad veel uuendamist. Järgmise etapi märksõnadeks kujuneb tervisekeskuste rajamine ning uuendamist vajab ka haigla dokumendihaldus.

D97 DSC0113Bakler rõhutas, et tulevikuplaanide realiseerimise eeltingimuseks on teenuste osutamisega raha teenimine, mis sõltub meist igaühest – mitte ainult meditsiinipersonali kutseoskustest, vaid näiteks ka iga töötaja keeleoskusest. Patsientidel on valikuvõimalus ja kui nad mistahes põhjusel valivad mõne teise haigla, siis meil jääb see raha saamata ning sellevõrra aheneb ka meie haigla arenguperspektiiv.

 

Meie osakonna Ema Teresa

Parima töötaja tiitel anti välja neljas kategoorias, tunnustust avaldati ka nominentidele, kellest igaühe panus oli parima töötaja nimetust väärt.

D97 DSC0154
Parim arst: Natalja Kamõnina, Meedi Lehtla;

D97 DSC0131Parim õde: Vadim Barndik, Liidia German, Viktoria Gunina, Ene-Maie Ivask, Nadežda Jakovleva, Reet Kivil, Natalja Kossareva, Jelena Medentsova, Svetlana Pukk, Olga Reinmets, Riina Uustal, Maria Volkova;

D97 DSC0108Parim hooldustöötaja: Inna Agapova, Marina Andrejeva, Alevtina Tero, Natalia Vasilieva;

D97 DSC0094Parim tugitöötaja: Irina Pantelejeva, Mari Smirnova, Ljubov Turilova

Meedi Lehtla – parim arst 2014

D97 DSC0158Dr Lehtla Lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli 1974. Aastal, töötab meie haiglas alates 1974. aastast ja 2014. aastast töötab hambakliiniku juhatajana.

Ta on kohusetundlik, abivalmis, sõbralik ja huvitav inimene.

Esitas hambakliiniku õendusjuht Maria Bedrit

Svetlana Pukk – parim õde 2014

D97 DSC0136Töötab IVKH-s alates 1992. aastast, alates 1993 uroloogia osakonnas, alates 2013 2. kirurgia õendusosakonnas.

Svetlana on väga kohusetundlik, oma töös täpne ja distsiplineeritud. Oskab töötada meeskonnas. Ta on suurte kogemuste ja teadmistega õde. Alati abivalmis. Ta saab hästi hakkama nii igapäevatöö kui ka konfliktsete olukordade lahendamisega. Tema töö ei vaja kontrollimist ega parandamist.

Svetlana on hea suhtleja, mõistev, salliv, lugupidav. Tunneb huvi selle vastu, mida teised mõtlevad ja tahavad, püüdes asju käsitleda vastavalt nende tunnetele ja arvamustele. Ta pöörab palju tähelepanu sõbralike inimsuhete loomisele.

Svetlana mõistab enesetäiendamise tähtsust ja täiendab end aktiivselt.

Esitas 2. kirurgia õendusosakonna õendusjuht Vlada Raidla

Natalia Vasilieva – parim hooldustöötaja 2014

D97 DSC0115Natalia Vasilieva on pärit Kohtla-Järvelt, õppis Kohtla-Järve Meditsiinikoolis hooldusõe erialal.2005. aastal asus ta tööle hooldajana IVKH kirurgiaosakonnas, 2007. aastast töötab hooldajana operatsiooniosakonnas.

Natalia on töötatud aastate jooksul näidanud end kõige paremast küljest. Ta on heasoovlik, kohusetundlik ja hoolikas, töötab hästi ja kiiresti, võtab aktiivselt osa kõikidest koolitustest ja osaleb ühistegemistes. Suhtlemisel patsientidega on Natalia tähelepanelik, ta on arstide ja õdede poolt kõrgelt hinnatud.

Esitas operatsiooniosakonna juhataja Olga Mitšuda

Ljubov Turilova – parim tugitöötaja 2014

D97 DSC0102Ljubov Turilova töötab IVKH-s selle asutamisest saadik ja on ennast näidanud kui väga kohusetundlik, hooliv, heatahtlik, kolleegide suhtes sõbralik, aus töötaja-kolleeg.

Vaatamata tuberkuloosi osakonna patsientidega tekkivatele raskustele leiab Ljubov alati ühise keele, motiveerib, aitab sotsiaalselt adapteeruda. Ljubov teeb alati rohkem, kui näevad ette tema ametikohustused.

Ljubov tegeleb patsientide dokumentide taastamisega, töövõimetusepensionidega, otsib patsientidele elukohta. Peale selle ta võtab enda peale patsientide võlgnevuse probleemide lahendamise, kohtutäituritega suhtlemise, kontrollib patsientide korterite arved ja käib patsientide korterite vaatamas, kas kõik on korras. Ta suhtleb tihedalt ühiselamute komandantidega, et jälgida haigla patsiente käekäiku ja tuvastada võimalikke uusi patsiente. Patsiendid pöörduvad tema poole abipalvetega isegi aastaid peale ravi lõppu.

Ljubov on hea, lahke, sõbralik, vastutulevik, hooliv, ühesõnaga meie osakonna ema Teresa.

Esitas tuberkuloosi osakonna õendusjuht Jana Vassiljeva

Kutsume kõiki diabeetikuid teabepäevale

14. november on rahvusvaheline diabeedipäev

Kutsume kõiki diabeetikuid

reedel, 14. novembril, kell 09.00-11.00

Ida-Viru Keskhaigla Kohtla-Järve polikliiniku konverentssaalis (Ravi 10D, 5 korrus, D5059) toimuvale

DIABEEDI TEABEPÄEVALE.

Kavas ettekanded:

-          Diabeetiline retinopaatia (diabeedist tingitud silmahaigus)

-          Viis sammu tervist tagava eluviisini

-          Uudised diabeediga seotud valdkonnast

Veresuhkru ja vererõhu kontroll


 

14-ого ноября Международный ДЕНЬ ДИАБЕТИКА

Приглашаем людей, болеющих диабетом, принять активное участие в инфодне который состоится 14.11.2014 с 09.00-11.00 в конференц-зале (Ravi 10D,5 этаж, D5059) поликлиники Кохтла-Ярве Ида-Вируской Центральной Больницы.

Программа дня:

- Диабетическая ретинопатия

- Пять щагов к здоровью

- Новшевства в лечении диабета

Измерение сахара в крови и артериального давления

Tohtrid "jaotasid" patsiente

D96 DSC99167. novembril toimus Jõhvi Kontserdimaja kammersaalis Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Ida-Viru Keskhaigla viies ühine sügiskonverents, mis otsis vastust küsimusele: Kelle oma on patsient?

„Meditsiini argipäeva dikteerivad rohkem küsimused, „kes maksab?“ või „kes vastutab?“, aga patsienti huvitab, et ta saaks leevendust enda ihu- ja hingehädale“ kirjeldas kujunenud olukorda Ida-Viru Keskhaigla ülemarst Aime Keis. Ta lisas: „Konverentsi keskseks märksõnaks on „multidistsiplinaarne patsient“, mis esmapilgul kõlab nagu ladina keeles kirjutatud loetamatu ja haigele mõistetamatu diagnoos ... Meie sihiks ongi, et arstid ja õed saaksid ühtmoodi aru, kuidas tagada mistahes seisundis patsiendile kvaliteetne ravi ning inimlikus mõttes tugi ja turvatunne.“

Konverentsil astusid üles nii juristid, praktikud (arstid, õed, apteekrid taastusarst), teoreetikud (kõrgkooli rektor), administraatorid (haiglate juhid) kui loomariigi „hingeelu“ tundjad. Üheks keskseks teemaks kujunes õe rolli määratlemine.

Konverentsil osales ligikaudu 200 arsti ja õde, sh u 60 Ida- ja LääneViru perearsti, 30 meedikut Tartu Ülikooli Kliinikumist ja 40 Ida-Viru Keskhaiglast.

„Kaasajal muutub arsti staatus päevadega kiiremini kui möödunud sajandil aastakümnetega. Põhiprobleem ongi selles, kas me suudame nende muutustega kohaneda, nendele adekvaatselt reageerida,“ ütles Ida-Viru Keskhaigla ülemarst Aime Keis.

IVKH-d tunnustati Aasta koolitussõbraliku organisatsiooni tiitliga

D96 DSC9842Ida-Viru Keskhaigla pälvis maakondliku aasta koolitussõbraliku organisatsiooni tiitli, mida käis vastu võtmas koolitusjuht Ivi Prits.

Igal aastal kuulutatakse täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames välja aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbralik organisatsioon ja omavalitsus. Eesti parimad selgusid 10. oktoobril 2014 Haapsalu Kutsehariduskeskuses TÕN-i avaüritusel.

Ida-Virumaa parimaid tunnustas 29. oktoobril Jõhvis Rajaleidja keskuses Ida-Viru maasekretär Eve East. Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada elukestvat õppimist.

Maakonna parima õppuri tiitli pävis Aire Salmu, Tammiku raamatukogu juhataja.

Maakonna parima koolitaja tiitli pälvis Jelena Lohmatova, Vestifex OÜ juhataja ja koolitaja.

D96 DSC9854

Kohtla-Järve ultraheli kabinet kolib polikliinikusse

03. oktoobril kolitakse Kohtla-Järve ultraheli kabinet endise Kohtla-Järve haigla peahoonest (Ravi 10A).

Alates 06. oktoobrist teostatakse ultraheliuuringud Kohtla-Järve polikliiniku 5. korrusel kabinetis D 5036.

Kabineti telefon jääb samaks 339 5086, vastuvõtu aeg – argipäeviti kl.8:00-16:00.

Vabandame ebamugavuste pärast!

IVKH Radioloogiteenistus

 

SA Ida-Viru Keskhaigla | Tervise 1, 31025 Kohtla-Järve | Privaatsusinfo